fbpx

Nytt prosjekt for å få mer kunnskap om yersiniose i Midt-Norge

FHF meldte i går at de vil starte opp et nytt prosjekt for å få mer kunnskap om yersiniose i Midt-Norge. Sentrale spørsmål de stiller seg er: Hva er årsakene til økningen i antall utbrudd av yersiniose i sjøfasen? Hvor utbredt er ulike varianter av bakterien Yersinia ruckeri i Midt-Norge? Er det bare Yersinia ruckeri alene som forårsaker sykdom?

Veterinærinstituttet ved prosjektleder Duncan John Colquhoun starter i disse dager det FHF finansiert prosjekt med tittelen ‘Yersiniose: Utredning av økende forekomst hos norsk oppdrettslaks i sjøfasen’, med målsetning om å få mer kunnskap om bakterien og de smittemessige faktorene hos laks i Midt-Norge. Yersiniose forårsakes av bakterien Yersinia ruckeri, og er i Norge forbundet nesten utelukkende med sykdom hos laks. Yersiniose er i utgangspunktet å regne som en ferskvannssykdom, men de siste 2-3 årene har det vært en betydelig økning i antall påviste utbrudd hos laks i sjø, særlig i Midt-Norge. For en stor andel av tilfellene sees ingen direkte sammenheng med kjent Y. ruckeri-​problematikk i ferskvannsfasen. 

Prosjektet har flere arbeidspakker som vil jobbe med ulike problemstillinger. En hovedmålsetning er å identifisere årsaksforhold i forbindelse med yersiniose hos sjøsatt laks, og da særlig sent i sjøfasen. Videre skal det utvikles et sensitivt verktøy for påvisning av bakterien som skal brukes til å undersøke utbredelse og omfang av viktige stammer av bakterien i både settefisk- og matfiskanlegg i Midt-Norge. Det er også en uttrykt målsetning å utvikle en smittemodell for både fersk- og saltvann, slik at det er mulig å teste ulike faktorer som kan utløse sykdom. Gjennom identifisering av smitteveier bør det være mulig å introdusere målrettede tiltak som vil begrense betydningen av yersiniose i norsk lakseoppdrett.

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.