Nytt prosjekt for å få mer kunnskap om yersiniose i Midt-Norge

FHF meldte i går at de vil starte opp et nytt prosjekt for å få mer kunnskap om yersiniose i Midt-Norge. Sentrale spørsmål de stiller seg er: Hva er årsakene til økningen i antall utbrudd av yersiniose i sjøfasen? Hvor utbredt er ulike varianter av bakterien Yersinia ruckeri i Midt-Norge? Er det bare Yersinia ruckeri alene som forårsaker sykdom?

Veterinærinstituttet ved prosjektleder Duncan John Colquhoun starter i disse dager det FHF finansiert prosjekt med tittelen ‘Yersiniose: Utredning av økende forekomst hos norsk oppdrettslaks i sjøfasen’, med målsetning om å få mer kunnskap om bakterien og de smittemessige faktorene hos laks i Midt-Norge. Yersiniose forårsakes av bakterien Yersinia ruckeri, og er i Norge forbundet nesten utelukkende med sykdom hos laks. Yersiniose er i utgangspunktet å regne som en ferskvannssykdom, men de siste 2-3 årene har det vært en betydelig økning i antall påviste utbrudd hos laks i sjø, særlig i Midt-Norge. For en stor andel av tilfellene sees ingen direkte sammenheng med kjent Y. ruckeri-​problematikk i ferskvannsfasen. 

Prosjektet har flere arbeidspakker som vil jobbe med ulike problemstillinger. En hovedmålsetning er å identifisere årsaksforhold i forbindelse med yersiniose hos sjøsatt laks, og da særlig sent i sjøfasen. Videre skal det utvikles et sensitivt verktøy for påvisning av bakterien som skal brukes til å undersøke utbredelse og omfang av viktige stammer av bakterien i både settefisk- og matfiskanlegg i Midt-Norge. Det er også en uttrykt målsetning å utvikle en smittemodell for både fersk- og saltvann, slik at det er mulig å teste ulike faktorer som kan utløse sykdom. Gjennom identifisering av smitteveier bør det være mulig å introdusere målrettede tiltak som vil begrense betydningen av yersiniose i norsk lakseoppdrett.

Andre aktuelle saker

Dialogmøte med Mattilsynet om forbedring av områdene for koordinert brakklegging i Hordaland

Mattilsynet kalte på torsdag inn til møte i Bergen for en dialog om hvordan en kan forbedre smittespredning i Hordaland. Hordaland er et oppdrettsintenst område, og Mattilsynet er bekymret for at smitte derfor sprer seg lett mellom enkelte anlegg. 120 representanter...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.