fbpx

Reguleringsmøte i Bergen

Fiskeridirektøren inviterte denne uken næringen til Bergen for å diskutere neste års fiskekvoter.

Det meste av reguleringen i fisket virker bra og fungerer godt, og ser man bort fra hyse blir fiskeressursene stort sett bra utnyttet. Som en liten illustrasjon som viser viktigheten til gode reguleringer kan nevnes ar årets ubenyttede hysekvantum alene utgjør omlag 300 millioner kroner.

Neste års kvoter for de viktigste fiskeartene er satt allerede tidligere i høst. Hysekvoten går ned med 15% neste år, sei ned med 12% og torskekvoten må neste år settes ned med 6,5%. Direktoratets reguleringer må ta hensyn til flest mulige interesser og fordeler de gitte ressursene på best mulig måte.

Ikke så rart å forstå at primærnæringen viser stort engasjement. Tiltak som ferskfiskordningen eller andre avsetninger som går på bekostning av fiskernes kvote fører derfor alltid til diskusjoner under reguleringsmøte. Som en trøst nevnte fiskeridirektøren at pris og etterspørsel etter hvitfisk forhåpentligvis vil øke neste år.

En viss spenning var også knyttet til torskekvoten til de ca. 2500 båter i åpen gruppe. Deres kvote var grundig overfisket også i år og etter vanlig kutyme må gruppen selv tar ansvar og får redusert kvoten til neste år. Dette ville vært kroken på døra for denne gruppen som er en viktig leverandør til ferskfiskindustrien. Fiskeridirektøren vil legge opp til en kombinert løsning der åpen gruppe betaler noe av overfisket selv fra 2019- kvoten, en andel tas fra «toppen», en andel forskutteres fra 2020 og en andel byttes mot hyse til havfiskeflåten.

For våre medlemsbedrifter i sør er det viktig å merke seg at Fiskeridirektøren holder fast ved forslaget om bruk av sorteringsrist til også å gjelde områdene innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene fra og med 1. januar 2019. Dette mot viljen av en samlet næring.

Andre aktuelle saker

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.