fbpx

Reguleringsmøte i Bergen

Fiskeridirektøren inviterte denne uken næringen til Bergen for å diskutere neste års fiskekvoter.

Det meste av reguleringen i fisket virker bra og fungerer godt, og ser man bort fra hyse blir fiskeressursene stort sett bra utnyttet. Som en liten illustrasjon som viser viktigheten til gode reguleringer kan nevnes ar årets ubenyttede hysekvantum alene utgjør omlag 300 millioner kroner.

Neste års kvoter for de viktigste fiskeartene er satt allerede tidligere i høst. Hysekvoten går ned med 15% neste år, sei ned med 12% og torskekvoten må neste år settes ned med 6,5%. Direktoratets reguleringer må ta hensyn til flest mulige interesser og fordeler de gitte ressursene på best mulig måte.

Ikke så rart å forstå at primærnæringen viser stort engasjement. Tiltak som ferskfiskordningen eller andre avsetninger som går på bekostning av fiskernes kvote fører derfor alltid til diskusjoner under reguleringsmøte. Som en trøst nevnte fiskeridirektøren at pris og etterspørsel etter hvitfisk forhåpentligvis vil øke neste år.

En viss spenning var også knyttet til torskekvoten til de ca. 2500 båter i åpen gruppe. Deres kvote var grundig overfisket også i år og etter vanlig kutyme må gruppen selv tar ansvar og får redusert kvoten til neste år. Dette ville vært kroken på døra for denne gruppen som er en viktig leverandør til ferskfiskindustrien. Fiskeridirektøren vil legge opp til en kombinert løsning der åpen gruppe betaler noe av overfisket selv fra 2019- kvoten, en andel tas fra «toppen», en andel forskutteres fra 2020 og en andel byttes mot hyse til havfiskeflåten.

For våre medlemsbedrifter i sør er det viktig å merke seg at Fiskeridirektøren holder fast ved forslaget om bruk av sorteringsrist til også å gjelde områdene innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene fra og med 1. januar 2019. Dette mot viljen av en samlet næring.

Andre aktuelle saker

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Bilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Et av disse tiltakene er kompensasjonsordning for næringslivet. KILDE: Regjeringen Den tidligere kompensasjonsordningen...

les mer
Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny mal for rapportering av C-undersøkelser. KILDE: Miljødirektoratet   Miljødirektoratet og Fylkesmannen har erfart gjennom flere år at rapportene for C-undersøkelsene ihht. Norsk Standard NS9410:2016 varierer i for stor grad,...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.