fbpx

Sjømatbedriftene bekymret for konsekvenser av flypasasjeravgiften og eksport av sjømat

Sjømatbedriftene har denne uken hatt flere møter med ulike parti på Stortinget i forbindelse med den foreslåtte økningen i flypassasjeravgiften på flygninger utenfor EØS området.

Regjeringen har foreslått at det skal legges et påslag på 200.- i flypassasjeravgift på disse rutene. Dette forslaget har konsekvenser som vi i Sjømatbedriftene mener vil få store konsekvenser for eksport av sjømat fra Norge. Vi mener det er helt feil vei å gå ved å øke flypassasjeravgiften på denne måten, og at det ikke vil bidra til et bedret klima snarere tvert imot.

For flyselskapene vil denne avgiften bety ca. 20 millioner i ekstra kostander på de interkontinentale flyrutene, resultatet kan bli redusert kapasitet i eksporten av sjømat fra Norge.

I 2017 ble kun 39% av flybåren sjømat fløyet direkte ut av Norge. Resten ca. 61%, ble kjørt med lastebil ut av Norge for å bli fløyet fra Helsinki København, London, Amsterdam, Frankfurt, Brussel med mer til Asia, Midtøsten og Nord Amerika.

I dag er det dessverre slik at Norge ikke har direkte forbindelser til Singapore, Hong Kong, Beijing, Shanghai eller Dehli, samtidig som både Helsinki, Stockholm og København har direkte ruter hit. Helsinki og København har i tillegg direkteruter til Japan og Korea. Dette gjør at norsk sjømat må ta lange omveier med lastebil får å nå disse destinasjonene. Denne trafikken er en mye større belastning for klima og miljø enn direkte flyruter fra Oslo vil utgjøre.

Vi er glad for at mange parti på Stortinget forstår konsekvensen av dette, og at vi sammen med de vil jobbe for at norsk sjømateksport ikke blir skadelidende.

Vi har derfor gjort Stortinget oppmerksom på disse konsekvensene, og bedt de ta inn over seg følgende momenter

  • Sjømatbedriftene ber om at man lar flyseteavgiften for internasjonale flyruter å være uendret. Subsidiært må Stortinget be regjeringen om å i større grad utrede hvilke konsekvenser en økning i flypassasjeravgiften har før man foretar endringer i den.
  • Norge vil i stor grad gå glipp av en stor gruppe av kjøpesterke grupper i Asia som ønsker å komme for å oppleve Norge både sommer og vinter som turister.
  • En økning av flypassasjeravgiften vil bety en dramatisk økning av antall lastebiler med sjømat på veien, på grunn av manglende og sågar kanskje synkende kapasitet fra Gardermoen. Dette vil øke belastingen på klima og miljø.

 

Andre aktuelle saker

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Bilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Et av disse tiltakene er kompensasjonsordning for næringslivet. KILDE: Regjeringen Den tidligere kompensasjonsordningen...

les mer
Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny mal for rapportering av C-undersøkelser. KILDE: Miljødirektoratet   Miljødirektoratet og Fylkesmannen har erfart gjennom flere år at rapportene for C-undersøkelsene ihht. Norsk Standard NS9410:2016 varierer i for stor grad,...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.