fbpx

Rørvik Fiskemat AS signerte avtale om reduksjon av matsvinn

Tidligere har Sjømatbedriftene signert bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. En avtale som er signert av fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner. Målet med avtalen er å kunne oppfylle Norges forpliktelse til FNS bærekraftmål om at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. Etter signering av bransjeavtalen har det gitt våre medlemsbedrifter muligheten til å tilslutte seg avtalen og være med å bidra til FNs bærekraftmål. Bedrifter som signerer tilslutningserklæringen skal være med å bidra til å redusere matsvinnet ved å gjøre tall på matsvinn fra egen bedrift tilgjengelig for bransjestatistikk, gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden.

Denne uken signerte vår medlemsbedrift Rørvik Fiskemat AS tilslutningserklæringen. Sjømatbedriftene syntes det er veldig flott og fikk tatt en prat med økonomisjef Sunniva Nicolaisen hos Rørvik Fiskemat AS.

Hvorfor syntes Rørvik Fiskemat AS det er viktig å signere tilslutningserklæringen for reduksjon av matsvinn?

–        Vi synes det er viktig at vi som produsent tar det ansvaret vi kan for å redusere matsvinn. Årlig kastes det i Norge 350 000 tonn fult brukbar mat.  Vi synes det er veldig urovekkende når man tenker over omfanget av hvor mye mat som kastes i landet og resten av verden, og vi mener at vi alle må gjøre de tiltak de kan for å redusere dette. Vi ønsker å være med på å skape engasjement i industrien angående dette viktige temaet. Og vi skal også gjøre det vi kan for å bevisstgjøre og skape et engasjement blant forbrukerne.

Har dere noen tiltak som skal iverksettes fremover?

–        Vi har et bevist forhold til matsvinn i dag, og vi skal fremover fokusere enda mer på årsaken til matsvinn og hvilke tiltak vi kan gjøre for å redusere dette ytterligere. Vi har begynt å se på direkte tiltak i produksjonen som vil redusere matsvinnet. Vi jobber også med optimalisering av emballasje og pakkemetoder. I tillegg til tiltak i produksjon, holdbarhet og emballasje, skal vi jobbe med å bevisstgjøre forbrukerne. Vi skal bidra til at det blir kastet mindre mat ved å bl.a. gi tips og informere om hvordan man skal oppbevare fiskeprodukter på best mulig måte.

Sjømatbedriftene ønsker Rørvik Fiskemat AS lykke til med tiltakene som skal gjennomføres fremover. Ønsker din bedrift å signere tilslutningserklæringen for reduksjon av matsvinn ta kontakt med fagsjef Anette Almås for mer informasjon.

Andre aktuelle saker

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Bilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Et av disse tiltakene er kompensasjonsordning for næringslivet. KILDE: Regjeringen Den tidligere kompensasjonsordningen...

les mer
Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny mal for rapportering av C-undersøkelser. KILDE: Miljødirektoratet   Miljødirektoratet og Fylkesmannen har erfart gjennom flere år at rapportene for C-undersøkelsene ihht. Norsk Standard NS9410:2016 varierer i for stor grad,...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.