fbpx

Dialogmøte med Mattilsynet om forbedring av områdene for koordinert brakklegging i Hordaland

Mattilsynet kalte på torsdag inn til møte i Bergen for en dialog om hvordan en kan forbedre smittespredning i Hordaland. Hordaland er et oppdrettsintenst område, og Mattilsynet er bekymret for at smitte derfor sprer seg lett mellom enkelte anlegg. 120 representanter fra oppdrettsnæringen hadde funnet veien til Hotel Neptun i Bergen for dialogmøte med Mattilsynet om dette tema.

Sjømatbedriftene er glad for at Mattilsynet tar et slikt initativ, og mener det er viktig at næring og forvaltning har en dialog om hva som skal til for å forbedre områdene for koordinert brakklegging. For Sjøamtbedriftene så er vi opptatt av at områdene for koordinert brakklegging ikke må bli til hinder for produksjon i de små og mellomstore oppdrettselskapene. Ved for store områder for koordinert brakklegging så vil det potensielt ha konsekvenser for akkurat de mest sårbare selskapene.

Organisasjonenene er enig om at smittespredning er viktig å forhindre, men det er helt klart at det ikke er noen «quick fix» på dette spørsmålet. Det vil i stor grad bety at man i Hordaland må få på plass færre og betydlig større anlegg, for på den måten skape større smittebarrier i fjordsystemene.

Kommunene er i denne sammenheng viktig, det må identifiseres nye områder som selskapne kan bruke til sin produksjon, og som vi alle vet så tar det lang tid med arealplanlegging i kommunene. Det vil ikke være akspeptabelt for bedriftene å foreta seg noe, dersom de ikke er helt sikker på at det ligger et areal klart til de som er store nok til å tåle en stor produksjon.

Matilsynet vil i tiden som kommer ta initativ til en fortsatt dialog om dette spørsmålet, og vi vil fra Sjømatbedriftene side støtte opp om slike møter.

Andre aktuelle saker

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Bilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Et av disse tiltakene er kompensasjonsordning for næringslivet. KILDE: Regjeringen Den tidligere kompensasjonsordningen...

les mer
Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny mal for rapportering av C-undersøkelser. KILDE: Miljødirektoratet   Miljødirektoratet og Fylkesmannen har erfart gjennom flere år at rapportene for C-undersøkelsene ihht. Norsk Standard NS9410:2016 varierer i for stor grad,...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.