fbpx

Dialogmøte med Mattilsynet om forbedring av områdene for koordinert brakklegging i Hordaland

Mattilsynet kalte på torsdag inn til møte i Bergen for en dialog om hvordan en kan forbedre smittespredning i Hordaland. Hordaland er et oppdrettsintenst område, og Mattilsynet er bekymret for at smitte derfor sprer seg lett mellom enkelte anlegg. 120 representanter fra oppdrettsnæringen hadde funnet veien til Hotel Neptun i Bergen for dialogmøte med Mattilsynet om dette tema.

Sjømatbedriftene er glad for at Mattilsynet tar et slikt initativ, og mener det er viktig at næring og forvaltning har en dialog om hva som skal til for å forbedre områdene for koordinert brakklegging. For Sjøamtbedriftene så er vi opptatt av at områdene for koordinert brakklegging ikke må bli til hinder for produksjon i de små og mellomstore oppdrettselskapene. Ved for store områder for koordinert brakklegging så vil det potensielt ha konsekvenser for akkurat de mest sårbare selskapene.

Organisasjonenene er enig om at smittespredning er viktig å forhindre, men det er helt klart at det ikke er noen «quick fix» på dette spørsmålet. Det vil i stor grad bety at man i Hordaland må få på plass færre og betydlig større anlegg, for på den måten skape større smittebarrier i fjordsystemene.

Kommunene er i denne sammenheng viktig, det må identifiseres nye områder som selskapne kan bruke til sin produksjon, og som vi alle vet så tar det lang tid med arealplanlegging i kommunene. Det vil ikke være akspeptabelt for bedriftene å foreta seg noe, dersom de ikke er helt sikker på at det ligger et areal klart til de som er store nok til å tåle en stor produksjon.

Matilsynet vil i tiden som kommer ta initativ til en fortsatt dialog om dette spørsmålet, og vi vil fra Sjømatbedriftene side støtte opp om slike møter.

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.