fbpx

Det er på tide å rassikre norske veier

Sjømatbedriftene ønsker å bruke 50 milliarder kroner på en egen nasjonal rassikringsplan. I 2018 gikk det 143.000 vogntog med sjømat på rasutsatte veier i Norge.

Når regjeringen selv har sagt vi skal ha en vekst i sjømatnæringen, lurer vi på hvordan vi skal få ut denne veksten, hvordan skal vi få produktene til markedet hvis vi ikke har infrastruktur som er god nok? Det blir en av våre viktigste saker fremover. Vi trenger samferdselsløsninger som tar hensyn til sjømatnæringen – det vil også være god distriktspolitikk, for det er i distriktene som blir rammet av dette.

Rassikring kritisk

Det trengs både vedlikehold av veier og nye veier, men det aller mest kritiske er rassikring. For eksempel kjører vi på dispensasjon gjennom en av de store tunnelene som kobler Skjervøy sammen med fastlandet. Den tilfredsstiller egentlig ikke kravene til Vegdirektoratet. Sjømat til en verdi av over 6 milliarder kroner transporteres hvert år langs veien.

– Regjeringen må i større grad ta hensyn til verdiskapingen som skjer i distriktene når det kommer til samferdselsplanlegging. 50 – 60 trailere kjører fra Rørvik ned langs kysten. Det gir i seg selv ikke store trafikken, men verdiskapingsmessig er det betydelige verdier de bærer med seg. Vi må prioritere en infrastruktur som gjør at verdiene kan fraktes trygt ut i markedet. Etterslepet her er stort, selv om regjeringen skal ha honnør for å ha stoppet økningen av etterslepet. Men det er fortsatt behov for 1,5 milliarder kroner ekstra for å utbedre de viktigste veiene for sjømatsektoren, og det burde være på plass i dette budsjettet.

 

 

 

 

 

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.