fbpx

Sjømatbedriftens høringssvar til endring av akvakulturloven

Høring om endring av Akvakulturloven for reduksjon i rødt produksjonsområde.

Nærings- og fiskeridepartementet har på høring et forslag om innebærer at det i loven gjøres endringer som fremhever hjemmelsgrunnlaget for å justere ned produksjonskapasiteten til akvakultur i områder der den samlende påvirkningen fra produksjonen gjør at driften ikke lengre er miljømessig forsvarlig. Frist for høringssvar er 22. februar.

Slik Sjømatbedriftene oppfatter lovendringen så legges det til rette for «kollektiv reduksjon» i et produksjonsområde som har farge rød, og at myndighetene ikke finner det hensiktsmessig at det skal tas individuelle hensyn. Dermed så straffes dermed de «gode» oppdrettere, som har kontroll på sin produksjon etter gitte kriterier, sammenlignet med de «dårlige» oppdrettere.

I akvakulturloven §10 heter det at «akvakultur skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte». I havebruksmeldingen drøftes og redegjøres det for grunnlaget for hvorfor og hvordan myndighetene bør regulere produksjonskapasiteten. I kapitel 11.5 Unntak fra handlingsregelen, legges det til rette for at selskaper som viser til god kontroll på produksjonen, og holder seg under gitte kriterier, skal kunne nyte av unntaksbestemmelsen og søke om vekst, selv i en sone som er rød.

Lovendringen må ikke fjerne seg fra muligheten som unntaksbestemmelsen legger til rette til.

Les høringssvaret til Sjømatbedriftene her.

https://sjomatbedriftene.no/wp-content/uploads/2018/08/Høringssvar-om-endring-av-akvakulturloven.pdf

 

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.