fbpx

Sjømatbedriftens høringssvar til endring av akvakulturloven

Høring om endring av Akvakulturloven for reduksjon i rødt produksjonsområde.

Nærings- og fiskeridepartementet har på høring et forslag om innebærer at det i loven gjøres endringer som fremhever hjemmelsgrunnlaget for å justere ned produksjonskapasiteten til akvakultur i områder der den samlende påvirkningen fra produksjonen gjør at driften ikke lengre er miljømessig forsvarlig. Frist for høringssvar er 22. februar.

Slik Sjømatbedriftene oppfatter lovendringen så legges det til rette for «kollektiv reduksjon» i et produksjonsområde som har farge rød, og at myndighetene ikke finner det hensiktsmessig at det skal tas individuelle hensyn. Dermed så straffes dermed de «gode» oppdrettere, som har kontroll på sin produksjon etter gitte kriterier, sammenlignet med de «dårlige» oppdrettere.

I akvakulturloven §10 heter det at «akvakultur skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte». I havebruksmeldingen drøftes og redegjøres det for grunnlaget for hvorfor og hvordan myndighetene bør regulere produksjonskapasiteten. I kapitel 11.5 Unntak fra handlingsregelen, legges det til rette for at selskaper som viser til god kontroll på produksjonen, og holder seg under gitte kriterier, skal kunne nyte av unntaksbestemmelsen og søke om vekst, selv i en sone som er rød.

Lovendringen må ikke fjerne seg fra muligheten som unntaksbestemmelsen legger til rette til.

Les høringssvaret til Sjømatbedriftene her.

https://sjomatbedriftene.no/wp-content/uploads/2018/08/Høringssvar-om-endring-av-akvakulturloven.pdf

 

Andre aktuelle saker

Vil du delta i intervju? 

Vil du delta i intervju? 

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024     Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.  Ved å delta bidrar du til...

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da har dommerne gjennomført nok en kåring av de beste firma sine produkt i kategoriene kaldrøkt laks og åpen klasse. Vi gratulerer alle vinnerne.   KLASSE KALDRØKT LAKS 5.3.2024 FIRMA PRODUKT PLASSERING Mikals Laks AS Einerøkt laks 1. Reinhartsen AS Kald Røkt Laks 2....

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da er NM i Sjømat over for denne gang, og våre 5 dommere har smakt seg gjennom over 100 ulike produkt. Sjømatbedriftene er som arrangør stolt over all den fantastiske sjømaten som de mange selskap har levert til bedømming. Vi gratulerer dagens vinnere, og takker alle...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.