fbpx

Sjømatbedriftens høringssvar til endring av akvakulturloven

Høring om endring av Akvakulturloven for reduksjon i rødt produksjonsområde.

Nærings- og fiskeridepartementet har på høring et forslag om innebærer at det i loven gjøres endringer som fremhever hjemmelsgrunnlaget for å justere ned produksjonskapasiteten til akvakultur i områder der den samlende påvirkningen fra produksjonen gjør at driften ikke lengre er miljømessig forsvarlig. Frist for høringssvar er 22. februar.

Slik Sjømatbedriftene oppfatter lovendringen så legges det til rette for «kollektiv reduksjon» i et produksjonsområde som har farge rød, og at myndighetene ikke finner det hensiktsmessig at det skal tas individuelle hensyn. Dermed så straffes dermed de «gode» oppdrettere, som har kontroll på sin produksjon etter gitte kriterier, sammenlignet med de «dårlige» oppdrettere.

I akvakulturloven §10 heter det at «akvakultur skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte». I havebruksmeldingen drøftes og redegjøres det for grunnlaget for hvorfor og hvordan myndighetene bør regulere produksjonskapasiteten. I kapitel 11.5 Unntak fra handlingsregelen, legges det til rette for at selskaper som viser til god kontroll på produksjonen, og holder seg under gitte kriterier, skal kunne nyte av unntaksbestemmelsen og søke om vekst, selv i en sone som er rød.

Lovendringen må ikke fjerne seg fra muligheten som unntaksbestemmelsen legger til rette til.

Les høringssvaret til Sjømatbedriftene her.

https://sjomatbedriftene.no/wp-content/uploads/2018/08/Høringssvar-om-endring-av-akvakulturloven.pdf

 

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.