fbpx

Fylkesmannen med tilsynsaksjon uke 11

Fylkesmannen vil på oppdrag fra Miljødirektoratet,  videreføre tilsynsaksjonen fra 2017 med kontroll av matfiskanlegg i sjø. Aksjonen vil være lik som i 2017 og tema som kunnskap om egen drift, utslipp, miljøpåvirkning og oppfølging av gjennomførte miljøundersøkelser vil være sentrale tema. Tilsynene vil bli gjennomført på selskapsnivå med utgangspunkt i oppfølging av underliggende matfiskanlegg.   

Aksjonen gjennomføres av fylkesmannen som 1-2dagers kontroller og tilsynene vil være varslet for å sikre at fylkesmannen får snakke med de rette personene under kontrollen. Det vil bli gitt gebyr for tilsynet i tråd med gjeldende regler.

Vi er opptatt av å få effektive og risikobaserte tilsyn og ønsker også å unngå at et anlegg får unødvendig tette eller kolliderende tilsyn. Fylkesmannen har derfor dialog med Fiskeridirektoratets og Mattilsynets regionkontorer om tilsynene.

Tilsynsaksjonen vil foregå fra uke 11 og ut 2019.

Andre aktuelle saker

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Storstilt utbygging av Arnøy Laks slakteri og oppstart med videreforedling i 2024. Den planlagte investeringen vil bidra til 10 – 15 nye distriktsarbeidsplasser.  Gjennom snart 40 år har Arnøy Laks vært et lokalt eid havbruksselskap på Arnøy i Skjervøy Kommune. Eierne...

les mer
Forventer endringer i 2025

Forventer endringer i 2025

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, er glad for at H, KrF og Venstre har forlatt forhandlingsbordet og ikke vil være med på regjeringens modell for ny lakseskatt.  -Vi har merket oss at Fremskrittspartiet har vært tydelig på at man ikke...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.