fbpx

Fylkesmannen med tilsynsaksjon uke 11

Fylkesmannen vil på oppdrag fra Miljødirektoratet,  videreføre tilsynsaksjonen fra 2017 med kontroll av matfiskanlegg i sjø. Aksjonen vil være lik som i 2017 og tema som kunnskap om egen drift, utslipp, miljøpåvirkning og oppfølging av gjennomførte miljøundersøkelser vil være sentrale tema. Tilsynene vil bli gjennomført på selskapsnivå med utgangspunkt i oppfølging av underliggende matfiskanlegg.   

Aksjonen gjennomføres av fylkesmannen som 1-2dagers kontroller og tilsynene vil være varslet for å sikre at fylkesmannen får snakke med de rette personene under kontrollen. Det vil bli gitt gebyr for tilsynet i tråd med gjeldende regler.

Vi er opptatt av å få effektive og risikobaserte tilsyn og ønsker også å unngå at et anlegg får unødvendig tette eller kolliderende tilsyn. Fylkesmannen har derfor dialog med Fiskeridirektoratets og Mattilsynets regionkontorer om tilsynene.

Tilsynsaksjonen vil foregå fra uke 11 og ut 2019.

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.