fbpx

Fylkesmannen med tilsynsaksjon uke 11

Fylkesmannen vil på oppdrag fra Miljødirektoratet,  videreføre tilsynsaksjonen fra 2017 med kontroll av matfiskanlegg i sjø. Aksjonen vil være lik som i 2017 og tema som kunnskap om egen drift, utslipp, miljøpåvirkning og oppfølging av gjennomførte miljøundersøkelser vil være sentrale tema. Tilsynene vil bli gjennomført på selskapsnivå med utgangspunkt i oppfølging av underliggende matfiskanlegg.   

Aksjonen gjennomføres av fylkesmannen som 1-2dagers kontroller og tilsynene vil være varslet for å sikre at fylkesmannen får snakke med de rette personene under kontrollen. Det vil bli gitt gebyr for tilsynet i tråd med gjeldende regler.

Vi er opptatt av å få effektive og risikobaserte tilsyn og ønsker også å unngå at et anlegg får unødvendig tette eller kolliderende tilsyn. Fylkesmannen har derfor dialog med Fiskeridirektoratets og Mattilsynets regionkontorer om tilsynene.

Tilsynsaksjonen vil foregå fra uke 11 og ut 2019.

Andre aktuelle saker

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.