fbpx

Flere nye rekefelt etablerer seg ved oppdrettslokasjoner

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, opplever det som både søkt og urimelig at det etableres rekefelt i etablerte akvakulturområder.

– Vi opplever nå at det etableres rekefelt i akvakulturområder langs hele kysten. Med høsten i fjor friskt i minne virker en del av disse etableringene som noe søkt, sier Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Han fremhever at han har mottatt flere henvendelser med samme problemstilling hvor man for flere år siden har omsøkt og fått etablert lokasjoner, og at det den gang ikke kom innsigelser fra hverken fiskeriinteresser i den offentlige høringen, og heller ingen innsigelser fra Fiskeridirektoratet i sektormyndighetenes behandling av etableringen.

-Nå etableres det rekefelt tett opptil flere lokasjoner, og da med den begrunnelsen at det en gang i fortiden var en reketråler der og fisket, sier han.

Det er forståelig at havbruksaktørene finner det urimelig at det etableres et rekefelt i akvakulturområder som tidligere er godkjent uten innsigelser, og at dette oppleves som en obstruksjon med tanke på den begrensning dette legger på de lokasjonene det gjelder, sier Eriksson.

I fjor høst opplevde man en betydelig uro fra villfisknæringen i Troms, ved at det ble rapportert om død reke. Sjømatbedriftene var raskt ute og ga sin støtte til Fiskeriministerens innstramninger for bruk av åpne behandling med lusemidler i områder med gytefelt og rekefelt. Det nye regelverket med innstramningene ble iverksatt fra 1. januar i år.

Eriksson er tydelig på at det Sjømatbedriftene den gang mente, mener de fortsatt. Derfor er

Sjømatbedriftene opptatt av at det legges til rette for sameksistens og at det må være plass til alle i kystsonen. Sjømatbedriftene mener samtidig at myndighetene må sette tydelige krav til dokumentasjon på at det har vært reelle rekefelt i de områdene som nå etableres tett opptil oppdrettslokasjonene.

-Men skal vi her få til god sameksistens må i alle fall myndigheter som Fiskeridirektoratet legge til rette for å lytte til alle parter på en likeverdig og demokratisk måte. Dessverre opplever selskapene som har tatt kontakt med oss at dette ikke skjer i dag, avslutter Eriksson.

Andre aktuelle saker

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Storstilt utbygging av Arnøy Laks slakteri og oppstart med videreforedling i 2024. Den planlagte investeringen vil bidra til 10 – 15 nye distriktsarbeidsplasser.  Gjennom snart 40 år har Arnøy Laks vært et lokalt eid havbruksselskap på Arnøy i Skjervøy Kommune. Eierne...

les mer
Forventer endringer i 2025

Forventer endringer i 2025

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, er glad for at H, KrF og Venstre har forlatt forhandlingsbordet og ikke vil være med på regjeringens modell for ny lakseskatt.  -Vi har merket oss at Fremskrittspartiet har vært tydelig på at man ikke...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.