Mattilsynet tar feil når de inviterer til produksjonsvekst

Nærings- og fiskeridepartementet åpner i produksjonsområdeforskriften for å gi tilbud om vekst, uavhengig av farge på produksjonsområdet. Tilbudet gjelder samtlige produksjonsområder (røde, gule og grønne), men forutsatt at visse miljøkriterier er oppfylt.

Mattilsynet legger til grunn i sitt skjema for dokumentasjon på kapasitetsøkning – unntak 2019,jf. produksjonsområdeforskriften § 12 følgende «Har du hatt 0,1 lus eller mer pålokaliteten i tidsrommet 1. april –30.september i 2017 -2018?»

Vi stiller oss helt uforstående til hvordan Mattilsynet kan legge til grunn at 2017 også skal gjelde i denne i vurderingen. I produksjoneområdeforskriften § 12 b nr. 1 står det at tellinger som skal legges til grunn er for perioden 1 april til 30 september. Det står ingenitng om at det skal gjelde for flere perioder altså at 2017 også skal legges til grunn.

Vår anbefaling til alle som i disse dager vurderer å søke om produksjonsvekst uavhengig av miljøstatus er at man sender inn sine søknader med tall for 2018. 

Vi vil fra Sjømatbedriftene sin side i løpet av neste uke sørge for å få på plass en juridisk vurdering av dette som vil bli lagt ut på nett og sendt våre medlemmer.


 

 

 

 

Andre aktuelle saker

FHF lyser ut inntil 1,2 mill NOK for å dokumentere årsaker og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy

Korrosjon er et problem forbundet med store kostnader og operasjonelle konsekvenser for fiskeflåten. FHF utvider fristen på denne utlysningen til 26. april Årsaken til korrosjonsskadene er sammensatt, men hovedsakelig skyldes dette ofte feil materialvalg og...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.