fbpx

Mattilsynet tar feil når de inviterer til produksjonsvekst

Nærings- og fiskeridepartementet åpner i produksjonsområdeforskriften for å gi tilbud om vekst, uavhengig av farge på produksjonsområdet. Tilbudet gjelder samtlige produksjonsområder (røde, gule og grønne), men forutsatt at visse miljøkriterier er oppfylt.

Mattilsynet legger til grunn i sitt skjema for dokumentasjon på kapasitetsøkning – unntak 2019,jf. produksjonsområdeforskriften § 12 følgende «Har du hatt 0,1 lus eller mer pålokaliteten i tidsrommet 1. april –30.september i 2017 -2018?»

Vi stiller oss helt uforstående til hvordan Mattilsynet kan legge til grunn at 2017 også skal gjelde i denne i vurderingen. I produksjoneområdeforskriften § 12 b nr. 1 står det at tellinger som skal legges til grunn er for perioden 1 april til 30 september. Det står ingenitng om at det skal gjelde for flere perioder altså at 2017 også skal legges til grunn.

Vår anbefaling til alle som i disse dager vurderer å søke om produksjonsvekst uavhengig av miljøstatus er at man sender inn sine søknader med tall for 2018. 

Vi vil fra Sjømatbedriftene sin side i løpet av neste uke sørge for å få på plass en juridisk vurdering av dette som vil bli lagt ut på nett og sendt våre medlemmer.


 

 

 

 

Andre aktuelle saker

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.