fbpx

Seminar i Bergen om Akvakultur og arealplanlegging i sjø

Tilgang til gode lokaliteter er viktig for oppdrettsnæringen. Sjømatbedriftene har derfor i samarbeid med Advokatfirmaet SANDS laget et seminar som tar opp aktuelle problemstillinger.

Tillatelse til bruk av sjøarealer for akvakultur involverer en hel rekke myndighetsorganer – kommune, fylkeskommune, fiskeri- og akvakulturmyndighet, forurensningsmyndighet, mattilsynet og havne- og farvannsmyndighet. Regelverket forutsetter at myndighetens saksbehandling skal være effektiv og koordinert. Likevel ser en ofte i praksis at  ulike myndigheter vil bestemme over de samme tingene, og har liten respekt og forståelse for andre myndighetsorganers virkefelt.

Men hva kan det enkelte organ bestemme? Og når går de over streken? Og hva kan aktørene gjøre for å påvirke sin situasjon?

PO-forskriften vil også kunne påvirke rammevilkår og driftsmuligheter. Men hva må til for at myndighetene lovlig kan redusere produksjon om trafikklyset fortsatt er rødt?

Seminaret vil omfatte følgende tema:

Kommuneplanenes arealdisponeringer i sjø – omfattes akvakultur? Hvilken frihet har kommunene?
Kan kommunene vedta planbestemmelser om driften av akvakulturlokaliteter 
Kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger – hva er status?
Hvilke regler gjelder når flere oppdrettere ønsker tillatelse til samme lokalitet?
Rødt lys for PO 3?  – myndighetenes saksbehandling og forslag til lovendring

Tid:       Onsdag 27. mars 2019 kl. 10.00-14.00

Sted:    Hotel Norge, Nedre Ole Bullsplass 4, Bergen

Lunch vil bli servert underveis. Deltakelse på seminaret er gratis.

Påmelding til: lars@sjomatbedriftene.no

Sjømatbedriftene og Advokatfirmaet SANDS ønsker hjertelig velkommen til seminar.

Foto: Tombregruppen

 

Andre aktuelle saker

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.