fbpx

Ønsker ikke landbruket til livs – Men fair play i kjøledisken

La det være klinkende klart: Dette handler ikke om vi er imot subsidier til landbruket. Det handler heller ikke om å skape konflikt mellom landbruket og sjømatnæringen. Det handler om at vi vil ha fair play i kjøledisken, sier Sjømatbedriftenes administrerende direktør Robert Eriksson.

Det er liten tvil om at pris har betydning for hva folk velger i kjøledisken. Det viser Kiwis momskuttkampanje. Konsumet økte med 42% i de 6 ukene kampanjen pågikk.

-Fair play i kjøledisken handler også om at forbrukerne skal sikres reell valgfrihet, understreker Eriksson, før han fortsetter:

-Bondelagets Lise Boeck Jakobsen sine uttalelser i dagens Dagbladet bare understreker poenget mitt

Eriksson viser da til følgende uttalelse: «Produksjon av norsk kjøtt er avhengig av overføringer for å kunne være konkurransedyktig. Alternativet er at kjøttet i butikken blir vesentlig dyrere, eller at vi må importere kjøttet og gå glipp av de tilleggsverdiene som produksjonen gir.»

-Jeg og Sjømatbedriftene er enige i at landbruket gir tilleggsverdier som blant annet matsikkerhet og kulturlandskap. Men vi må huske at akkurat samme tilleggsverdi også gjelder sjømatnæringen. Det er bare å se til SINTEF sin ringvirkningsanalyse som viser at en ansatt i havbrukssektoren generer en ansatt i annen virksomhet, sier han.

lederen i Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp), tok et kraftig oppgjør med forslaget i dagens Dagbladet.

-Jeg synes det er trist å se argumentasjonen til lederen av Stortingets næringskomité. Her tar man mannen fremfor ballen. Jeg hadde nok forventet at man debatterte det saken handler om, nemlig like konkurransevilkår i kjøledisken, og at man hadde tilkjennegitt om han er for eller imot fair play i kjøledisken, sier Eriksson.

En bevist debatt

Sjømatbedriftenes administrerende direktør sier at debatten man her forsøker å reise er en bevist debatt. Vi organiserer et stort antall lokalprodusenter og fiskehandlere. Det vi her har gjort, er ikke annet enn å sette søkelyset på fair play i kjøledisken.

-Dette er en viktig debatt og noen må tørre å ta den. Noen i dette tilfellet er oss, og at det ville skape debatt var vi forberedt på, sier Eriksson, før han fortsetter:

Jeg ser også at enkelte har tatt til ordet, i debatten, om at vi må beholde dagens særordninger og bruker argumentet om å ivareta norsk matsikkerhet. Det er et argument jeg ikke helt skjønner. Vi må huske at sjømat er mat på lik linje som kjøtt, og sjømatnæringen eksporterer 37 millioner sjømatmåltider hver enste dag, så sjømaten har ivaretatt den norske matsikkerheten mange ganger, avslutter Eriksson.

Link til saken i Dagbladet 

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.