fbpx

Tar grønn teknologi til blå næring

Foto: Grunnstein lagt for et nytt norsk industrieventyr? Calanus-direktør Gunnar Rørstad med «grunnsteinen» til nyanlegget- koststilskuddet de produserer – sammen med næringsråd i Nordland, Ingelinn Noresjø (KrF), Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo, Kurt Tande i Calanus og adm.dir. i Skala Steinar Spydevold.

Skala bygger Norges første industrielle prosessanlegg for raudåte

4. juni ble grunnsteinen lagt ned på Holmen industriområde i Sortland for det som vil bli Norges første fullskala industrianlegg for bærekraftig utnyttelse av raudåte. Det er Calanus AS som står for denne nysatsingen, og Skala AS er valgt som leverandør og samarbeidspartner for prosessanlegget.

— Vi ser at marin næring i økende grad etterspør den kunnskapen Skala kan tilby innenfor næringsmiddelteknologi og -prosesser, hygienisk produksjon, råstoffutnyttelse og prosessautomasjon, forteller Steinar Spydevold, administrerende direktør i Skala. — Teknologien vi kjenner fra tradisjonell, landbasert matindustri vil i økende grad finne vei til marin sektor!

— Det er på mange måter et litt kunstig skille mellom tradisjonell «landbasert» matindustri og fiskeindustrien, mener Skalas administrerende direktør Steinar Spydevold. ­ — Det er stort sett mat det er snakk om, og vi har mye å lære av hverandre. 

Satser i en industri i vekst og endrin

— Det skjer mye spennende innen marin sektor i dag, mener Spydevold.  Fokus på bærekraft øker.  Vi ser også at akvakulturindustrien etterspør andre proteinkilder enn raps, soya og fiskeprotein til fiskefôr. Det som tidligere ble sett på som avfall blir i økende grad sett på som verdifullt råstoff for høyverdige sluttprodukter også for humant konsum. Nye industrier bygges opp på nye råvarekilder, som krill – og nå raudåte. Alt dette er drivkrefter for at ny teknologi vil tas i bruk på foredling av marine råvarer, blant annet teknologi vi kjenner fra tradisjonell, landbasert matindustri, sier Steinar Spydevold.

Skala har en målrettet satsing mot den marine industrien, hvor de i de siste årene har bygget opp et dedikert fagmiljø som arbeider bare med dette.

Langsiktig samarbeidsprosess

Anlegget som Skala skal levere, skal prosessere raudåta ved hjelp av hydrolyse, hvor sluttproduktet blir høyverdige omega-3 oljer for humant konsum, og en rekke andre spesialprodukter for bla akvakulturindustrien. Totalt vil anlegget på Sortland ha en kapasitet på 7000 tonn og ha en total investeringsramme på 170 mill.

— Planleggingen av dette prosessanlegget har pågått i flere år, forteller Spydevold. — Gjennom sin prosessutvikling og pilotproduksjon har Calanus bygget opp stor spesialkunnskap om dette unike råstoffet, og Skala har bidratt med sin omfattende prosesstekniske kompetanse.

— Vi skal ha en produksjon hvor 100% av råstoffet utnyttes og hvor det viktigste sluttproduktet blir høyverdig omega-3 olje bla som kosttilskudd, forteller daglig leder i Calanus, Gunnar Rørstad. Skalas spisskompetanse på kontinuerlige flowbaserte produksjonsprosesser, automatisering og hygiene er spesielt nyttig i denne sammenhengen. 

— Vi er overbevist om mulighetene for dette råstoffet, og er trygg på at den grundige planleggingsprosessen vi har hatt med Skala vil resultere i et moderne prosessanlegg og nye markedsmuligheter.  Calanus – eller raudåte er bare noen millimeter stor, men representerer mye større biomasse enn all fisk Norge i dag henter opp av havet. Forsiktig utnyttet kan dette råstoffet bety nye og spennende muligheter både regionalt og for næringen!

Planlagt produksjonsstart for anlegget blir tidlig i 2021. — Vi er allerede i gang med detaljprosjekteringen, forteller Spydevold.  Dette er en av våre største satsinger innen marin sektor hittil, og vi gleder oss til å vise mer av hva vi kan tilby denne næringen!

Andre aktuelle saker

Informasjon rundt åpenhetsloven

Informasjon rundt åpenhetsloven

Foto: ShutterstockÅpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022. Under finner du mer informasjon om hva loven betyr for deg og din bedrift.Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse...

les mer
Skandia Cup: Sjømat hører hjemme på idrettsarenaen

Skandia Cup: Sjømat hører hjemme på idrettsarenaen

Foto: Stian Engh-Halstvedt.Sjømatbedriftene var i helga til stede under Skandia Cup i Trondheim for å dele ut gratis fiskeburgere til barna. Tiltaket ble en stor suksess, og viser at sjømat hører hjemme på idrettsarenaen.Tiltaket ble satt i gang igjennom et samarbeid...

les mer
Mattilsynet: Skjema- og eksporttjenester er ustabile

Mattilsynet: Skjema- og eksporttjenester er ustabile

Mattilsynet skriver på sin hjemmeside at de opplever at deres skjematjenester er ustabile som følge av utfordringer hos Altinn.Jobbes med saken Altinn skriver følgende på sine sider: "Målrettede tjenestenektangrep mot norske nettløsninger har siden natt til onsdag...

les mer
Uttakskonkurranser NM i Sjømathandel 2022: Se bildene!

Uttakskonkurranser NM i Sjømathandel 2022: Se bildene!

Foto: Sjømatbedriftene.Sjømatbedriftene arrangerte sammen med våre samarbeidspartnere KOM (Opplæringskontoret for salgs- og matbransjen), Coop Mega, Meny, Norsk Villfisk og Domstein denne uka uttakskonkurranser for NM i Sjømathandel 2022. Her finner du noen glimt av...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.