fbpx

Tar grønn teknologi til blå næring

Foto: Grunnstein lagt for et nytt norsk industrieventyr? Calanus-direktør Gunnar Rørstad med «grunnsteinen» til nyanlegget- koststilskuddet de produserer – sammen med næringsråd i Nordland, Ingelinn Noresjø (KrF), Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo, Kurt Tande i Calanus og adm.dir. i Skala Steinar Spydevold.

Skala bygger Norges første industrielle prosessanlegg for raudåte

4. juni ble grunnsteinen lagt ned på Holmen industriområde i Sortland for det som vil bli Norges første fullskala industrianlegg for bærekraftig utnyttelse av raudåte. Det er Calanus AS som står for denne nysatsingen, og Skala AS er valgt som leverandør og samarbeidspartner for prosessanlegget.

— Vi ser at marin næring i økende grad etterspør den kunnskapen Skala kan tilby innenfor næringsmiddelteknologi og -prosesser, hygienisk produksjon, råstoffutnyttelse og prosessautomasjon, forteller Steinar Spydevold, administrerende direktør i Skala. — Teknologien vi kjenner fra tradisjonell, landbasert matindustri vil i økende grad finne vei til marin sektor!

— Det er på mange måter et litt kunstig skille mellom tradisjonell «landbasert» matindustri og fiskeindustrien, mener Skalas administrerende direktør Steinar Spydevold. ­ — Det er stort sett mat det er snakk om, og vi har mye å lære av hverandre. 

Satser i en industri i vekst og endrin

— Det skjer mye spennende innen marin sektor i dag, mener Spydevold.  Fokus på bærekraft øker.  Vi ser også at akvakulturindustrien etterspør andre proteinkilder enn raps, soya og fiskeprotein til fiskefôr. Det som tidligere ble sett på som avfall blir i økende grad sett på som verdifullt råstoff for høyverdige sluttprodukter også for humant konsum. Nye industrier bygges opp på nye råvarekilder, som krill – og nå raudåte. Alt dette er drivkrefter for at ny teknologi vil tas i bruk på foredling av marine råvarer, blant annet teknologi vi kjenner fra tradisjonell, landbasert matindustri, sier Steinar Spydevold.

Skala har en målrettet satsing mot den marine industrien, hvor de i de siste årene har bygget opp et dedikert fagmiljø som arbeider bare med dette.

Langsiktig samarbeidsprosess

Anlegget som Skala skal levere, skal prosessere raudåta ved hjelp av hydrolyse, hvor sluttproduktet blir høyverdige omega-3 oljer for humant konsum, og en rekke andre spesialprodukter for bla akvakulturindustrien. Totalt vil anlegget på Sortland ha en kapasitet på 7000 tonn og ha en total investeringsramme på 170 mill.

— Planleggingen av dette prosessanlegget har pågått i flere år, forteller Spydevold. — Gjennom sin prosessutvikling og pilotproduksjon har Calanus bygget opp stor spesialkunnskap om dette unike råstoffet, og Skala har bidratt med sin omfattende prosesstekniske kompetanse.

— Vi skal ha en produksjon hvor 100% av råstoffet utnyttes og hvor det viktigste sluttproduktet blir høyverdig omega-3 olje bla som kosttilskudd, forteller daglig leder i Calanus, Gunnar Rørstad. Skalas spisskompetanse på kontinuerlige flowbaserte produksjonsprosesser, automatisering og hygiene er spesielt nyttig i denne sammenhengen. 

— Vi er overbevist om mulighetene for dette råstoffet, og er trygg på at den grundige planleggingsprosessen vi har hatt med Skala vil resultere i et moderne prosessanlegg og nye markedsmuligheter.  Calanus – eller raudåte er bare noen millimeter stor, men representerer mye større biomasse enn all fisk Norge i dag henter opp av havet. Forsiktig utnyttet kan dette råstoffet bety nye og spennende muligheter både regionalt og for næringen!

Planlagt produksjonsstart for anlegget blir tidlig i 2021. — Vi er allerede i gang med detaljprosjekteringen, forteller Spydevold.  Dette er en av våre største satsinger innen marin sektor hittil, og vi gleder oss til å vise mer av hva vi kan tilby denne næringen!

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.