fbpx

Forskere fra Norge og Sør-Afrika skal temme sjøpølser.

Et forskningssamarbeid mellom Sør-Afrika og Norge skal utvikle oppdrett av nye sjøpølsearter. Arbeidet, som ledes av Møreforsking Ålesund, har som mål å sikre bærekraftig produksjon av sjøpølse som kan gi nye høyverdige sjømatprodukter til det globale markedet og samtidig redusere fiskepresset på ville bestander.

Både Sør-Afrika og Norge har lange tradisjoner som sjømatnasjoner, og har i de siste tiårene utviklet betydelig kompetanse innen oppdrett. SANOCEAN-prosjektet som nå er i gang, skal studere nøkkelfaktorer som er kritiske for å utvikle en kommersiell akvakulturindustri basert på yngelproduksjon av lokale sjøpølser. Konseptet er utformet rundt trinnene i en dyrkingsprotokoll for sjøpølse, og vil gi kunnskap om reproduksjon, vekst og utvikling fram til kommersiell størrelse for de utvalgte artene. I Norge skal forskningsarbeidet gjøres på rød sjøpølse (Parastichopus tremulus). I Sør-Afrika inngår det studier av både kaldt- og varmtvannsarter.

Sjøpølser er gode kandidater for oppdrett siden de har høy markedspris og egner seg til samdyrking eller integrert havbruk med fisk, skalldyr og tare. Norske og sørafrikanske kolleger skal undersøke om de utvalgte lokale norske og sørafrikanske artene egner seg for dyrking i slike systemer, og også vurdere potensialet for akvakulturproduksjon. Forskerne vil se spesielt på om marin forurensning og mikroplast får effekter på adferden og kvaliteten til sjøpølser. Dette vil ha betydning for hvordan vi kan forvalte de ville bestandene og sørge for en bærekraftig næring.

Fakta:

  • Prosjektets tittel: «Emerging species for sea cucumber aquaculture»
  • Overordnet mål: Bidra til en levedyktig akvakulturindustri basert på lokale sjøpølsearter i Sør-Afrika og Norge, noe som kan bidra til å redusere fiskepress, sikre bærekraftig produksjon og skaffe høyverdig sjømat til det globale markedet.
  • Prosjektet er ett av ti forskningsprosjekter som har fått støtte gjennom det bilaterale programmet SANOCEAN 2018-2023 (South Africa-Norway Co-operation on Ocean research, including blue economy, climate change, the environment and sustainable energy) som skal styrke forskningssamarbeid mellom Sør-Afrika og Norge på områdene hav og havrom.
  • Prosjektleder: Møreforsking Ålesund AS. Sørafrikanske partnere: DAFF Research Aquarium i Cape Town og University of KwaZulu-Natal i Durban.
  • Finansiering:  Prosjektet er finansiert av det sørafrikanske Department of Science and Technology (DST) og det norske Utenriksdepartementet gjennom den norske ambassaden i Pretoria. SANOCEAN-programmet administreres av et felles sekretariat fra forskningsrådene i begge land (National Research Foundation og Norges Forskningsråd).
  • Prosjektet varer i fire år. Felles forskningsaktiviteter vil foregå vekselsvis i Sør-Afrika og i Norge.

For mer informasjon om prosjektet, ta gjerne kontakt med: Prosjektleder Dr. Gyda Christophersen, Møreforsking Ålesund AS, gyda.christophersen@moreforsk.no, tlf. 70111622.

Andre aktuelle saker

Vil du delta i intervju? 

Vil du delta i intervju? 

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024     Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.  Ved å delta bidrar du til...

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da har dommerne gjennomført nok en kåring av de beste firma sine produkt i kategoriene kaldrøkt laks og åpen klasse. Vi gratulerer alle vinnerne.   KLASSE KALDRØKT LAKS 5.3.2024 FIRMA PRODUKT PLASSERING Mikals Laks AS Einerøkt laks 1. Reinhartsen AS Kald Røkt Laks 2....

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da er NM i Sjømat over for denne gang, og våre 5 dommere har smakt seg gjennom over 100 ulike produkt. Sjømatbedriftene er som arrangør stolt over all den fantastiske sjømaten som de mange selskap har levert til bedømming. Vi gratulerer dagens vinnere, og takker alle...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.