fbpx

Kan bidra til økt tilvekst, færre lus og bedre fiskevelferd.

Plany, AGA og Mowi samarbeider om innovasjonsprosjekt
I et teknologisamarbeid mellom Plany og AGA, og FoU-partner Mowi gjøres det forsøk med å optimere miljøet i oppdrettsmerder med en kombinasjon av luseskjørt og tilførsel av rent oksygen. Konseptet som testes ut kalles Oxyshield, og vil kommersialiseres av Plany. Prosjektet gjennomføres på Mowi sin lokasjon på Gulestø i Sogn og Fjordane.
Fra venstre: Tor Kristian Stevik prosjektleder Oxyshield i Plany, Bjørnar Aga Larsen driftsleder fra Mowi, Øyvind Butz, driftstekniker (Mowi), Hans Kristian Tveito assisterende driftsleder (Mowi), Idun Unneland YSK-lærling akvakultur (Mowi), Jan Erik Klepp administrerende direktør i Plany, Ronny Pedersen serviceansvarlig (Plany), Roy Atle Igland driftstekniker Mowi, og John Bertil Aakernes prosjektleder i AGA.
Oxyshield har blitt testet fra 2017 og er fremdeles under testing på Mowi sitt oppdrettsanlegg på Gulestø i Sogn og Fjordane.

Foto:Tony Hall

 

Forskningsresultater viser at det er en klar sammenheng mellom oksygenmetningen i vannet og tilvekst hos fisk, samt fôrutnyttelse. I et teknologisamarbeid mellom Plany og AGA, og FoU-partner Mowi gjøres det forsøk med å optimere miljøet i oppdrettsmerder med en kombinasjon av luseskjørt og tilførsel av rent oksygen.

Plany har de siste årene samarbeidet med gassleverandøren AGA for å lage et optimalt miljø i merdene ved hjelp av Oxyshieldä. Oxyshieldä forebygger påslag av lakselus med en fysisk barriere (luseskjørt), samtidig som tilføring av rent oksygen ivaretar et kontrollert miljø for god fiskevelferd og effektiv produksjon.

Har trua

Konseptet Oxyshieldä har blitt testet fra 2017 og frem til i dag på Mowi sitt oppdrettsanlegg på Gulestø i Sogn og Fjordane. Representantene fra trepartssamarbeidet mener at det er god grunn til å tro at stabile og optimale oksygenforhold vil kunne bidra til økt tilvekst, reduserte kostnader og økte inntekter for oppdretterne.

– Foreløpig kan vi ikke konkludere, men jeg vil likevel si at jeg har trua på at konseptet, og at det kan bidra til å optimalisere merdmiljøet, bedre fiskevelferden og vekstforholdene, sier Bjørnar Aga Larsen, driftsleder ved Mowi sitt anlegg på Gulestø.

Konseptet testes nå over en hel ny generasjon for sammenligning og ytterligere dokumentasjon.

Bedre fiskevelferd

Ved å hindre og redusere lusepåslag samtidig som en opprettholder ønsket oksygenmetning i merden vil en oppnå bedre fiskevelferd med færre avlusinger, lavere dødelighet, økt fôropptak – og med det økt tilvekst, kortere produksjonstid i sjø, samt lavere produksjonskostnad.  

Tor Kristian Stevik, Plany sin prosjektleder for Oxyshieldä, har arbeidet med testprosjektet på Gulestø i mer enn tre år. Han forteller at Oxyshieldä har kapasitet til å stabilisere oksygenmengden i merdene, samt øke konsentrasjonen til ønsket nivå.

– Små forbedringer i tilvekst og færre avlusinger kan skape betydelige økonomiske gevinster med de volumene vi her snakker om, sier Tor Kristian Stevik.

Presisjons-oksygenering

– Dette er det best dokumenterte og mest omfattende utviklingsprosjektet innen presisjons-oksygenering av oppdrettsmerder, sier prosjektleder John Bertil Aakernes i AGA om forsknings- og utviklingsprosjekt som er støttet av Innovasjon Norge.

AGA sin SOLVOX® DropIn en vesentlig del av Oxyshieldä-konseptet. Med den tilføres oksygen til vann på en effektiv måte gjennom lavtrykkinnløsning med mikrobobler.

– Med Oxyshieldä og presisjons-oksygenering fyrer ikke oppdretteren for kråkene, det vil si at mikroboblene ikke føres sidelengs med strømmen eller stiger til overflaten og sprekker, men gjør oksygenet tilgjengelig for fisken før de når overflaten, avslutter prosjektleder John Bertil Aakernes i AGA.

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.