fbpx

Oppretter eget rømningsforum

Kystrederiene, Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Sjømat Norge har sammen gått til enighet om seks felles tiltak mot rømming. Blant tiltakene er forum for bedre koordinert innsats.

– Det er av stor betydning at vi har en felles front mot rømming, og at vi deler kunnskap på tvers. Det er ingenting som betyr mer for oss akkurat nå enn at rømmingstallene går ned, og vi opplever en svært konstruktiv dialog med statsråden, sier Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Fra og med oktober vil derfor de fire organisasjonene Kystrederiene, Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Sjømat Norge opprette et eget forum for å dele informasjon, gjennomgå operasjonelle forhold og dele erfaringer fra felt.

Forumet vil i tillegg fungere som et felles dialogforum med Fiskeridirektoratet.

Hensikten er å sikre en bred og tverrfaglig innsikt i problemstillinger knyttet til rømmingshendelser. Ved at alle aktører som håndterer levende fisk blir representert ønsker man å styrke bevisstheten og forståelsen for hvilke utfordringer man opplever på de ulike stadiene av fiskens livssyklus.

– I møtene har vi lagt stor vekt på hva vi kan forbedre, og hvilke ytterligere tiltak vi kan iverksette for å minimere sannsynligheten før rømminger fremover. Vi ser at flere rømningshendelser og nesten rømninger skjer i krysningsfelt der fisken håndteres. Det å etablere et forum for bedre dialog og erfaringsutveksling har vi tro på kan være et tiltak som kan styrke det forebyggende arbeidet, sier Linn Therese S. Hosteland, i Kystrederiene.

Sterkere sikkerhetskultur

Gjennomgangsmelodien i de seks tiltakene organisasjonene sammen har formet er en styrket koordinert innsats mot rømming, kompetanseheving og sikkerhetskultur fra styrerom til merdkant.

– Med tanke på at om lag 80 prosent av årets rømminger skyldes menneskelig svikt eller for dårlige rutiner. Er det etter Sjømatbedriftenes syn helt avgjørende å få økt kompetansen i forbindelse med arbeidsoperasjoner. Bare på den måten vil vi sikre bedre risikoanalyser og lavere risiko for rømming, sier Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

Risikobildet viser at brorparten av rømningene skyldes menneskelige feil. Blant tiltakene har organisasjonene blitt enige om at det stilles tydelige kompetansekrav som virkemiddel for å forebygge rømming til alle som håndterer levende fisk. I tillegg vil man opprettholde og styrke rømmingskursene som en del av det forebyggende arbeidet.

Sporbarhet

– Vi har sett stor nytte av rømningssikringskurs, og vil videre tilrettelegge for at det arrangeres kurs som tilbyr opplæring spesifikt knyttet til risikoforståelse. Kursene må i større grad enn nå ha spesifiserte moduler rettet mot ulike ledd i verdikjeden som håndterer levende fisk, være seg oppdrett på sjøen eller på land, slakterier, brønnbåter og andre aktuelle service- og tjenesteleverandører, sier Henrik Stenwig i Sjømat Norge.

I tillegg til de umiddelbare tiltakene pågår det flere større pågående prosjekter parallelt, deriblant sporbarhet, som man forventer å se ytterligere effekt av i løpet av tiden som kommer.  

– Næringen er helt avhengig å få kontroll på fisken, og få redusert antall rømminger. Gjennom dette viser vi at en nullvisjon ikke er bare ord, men man også er villig til å iverksette handling, sier Eriksson.

 

 

Andre aktuelle saker

Informasjon rundt åpenhetsloven

Informasjon rundt åpenhetsloven

Foto: ShutterstockÅpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022. Under finner du mer informasjon om hva loven betyr for deg og din bedrift.Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse...

les mer
Skandia Cup: Sjømat hører hjemme på idrettsarenaen

Skandia Cup: Sjømat hører hjemme på idrettsarenaen

Foto: Stian Engh-Halstvedt.Sjømatbedriftene var i helga til stede under Skandia Cup i Trondheim for å dele ut gratis fiskeburgere til barna. Tiltaket ble en stor suksess, og viser at sjømat hører hjemme på idrettsarenaen.Tiltaket ble satt i gang igjennom et samarbeid...

les mer
Mattilsynet: Skjema- og eksporttjenester er ustabile

Mattilsynet: Skjema- og eksporttjenester er ustabile

Mattilsynet skriver på sin hjemmeside at de opplever at deres skjematjenester er ustabile som følge av utfordringer hos Altinn.Jobbes med saken Altinn skriver følgende på sine sider: "Målrettede tjenestenektangrep mot norske nettløsninger har siden natt til onsdag...

les mer
Uttakskonkurranser NM i Sjømathandel 2022: Se bildene!

Uttakskonkurranser NM i Sjømathandel 2022: Se bildene!

Foto: Sjømatbedriftene.Sjømatbedriftene arrangerte sammen med våre samarbeidspartnere KOM (Opplæringskontoret for salgs- og matbransjen), Coop Mega, Meny, Norsk Villfisk og Domstein denne uka uttakskonkurranser for NM i Sjømathandel 2022. Her finner du noen glimt av...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.