fbpx

Sjømatbedriftene inngår landsdekkende avtale med NAV

Målet med intensjonsavtalen som vil bli underskrevet av partene i løpet av denne måneden er å gjøre det enklere for Sjømatbedriftenes virksomheter å få tilgang på arbeidskraft.

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, mener avtalen kan bli en vinn-vinn for begge parter om man gjør dette riktig. Intensjonsavtalen omfatter samarbeid om rekruttering, inkludering og kvalifisering av arbeidssøkere.

Hensikten er at virksomheter organisert hos oss kan få dekket sitt behov for arbeidskraft og at flere arbeidssøkere registrert hos Nav kommer i jobb. Dette er bra for den enkelte, virksomheten og samfunnet som sådan, sier han.

Kutte Nav-strengen

Ut fra prognosene og omverdensanalysen over arbeidsmarkedet som ble presentert tidligere i år ser det ut til at vi vil få økt arbeidsledighet frem mot 2035 for de med lavest utdanning. Videre har antall uføre i alderen 18-35 år mer enn fordoblet seg fra 2010 til 2019, fra 14 022 til 32 663 personer.
– Jeg får rett og slett vondt langt inne i hjerterota av å se disse tallene ved at stadig flere unge stemples varig ut av arbeidslivet. Vi har fått en dobling i aldersgrup
Sjømatbedriftene

Innholdet i samarbeidet

Gjennom denne avtalen vil man skape en overordnet forankring og legge til rette for inngåelse av samarbeidsavtaler mellom den enkelte virksomhet i Sjømatbedriftene og Nav lokalt. Dette innebærer at den enkelte virksomhet vil få en fast kontakt i Nav fylke eller lokalt.

Vi har forsøkt å lage en avtale som er så enkel å praktisere som mulig. Våre bedrifter melder sitt behov for arbeidskraft til Nav, og definerer tydelig hvilket kompetansebehov man etterspør. Nav avklarer kandidater opp mot kompetansebehovet og presenterer for virksomheten, som da beslutter hvem av kandidatene det kan være aktuelt å gå videre med, sier Eriksson.

Kravene fra Nav

Kravene fra Nav er at alle ansettelser av kandidater fra dem må gjøres i tråd med gjeldende lover og regler i arbeidslivet. Videre er det ønskelig fra Nav sin side at virksomhetene i Sjømatbedriftene overfører ledige stillinger elektronisk til Nav.no.
Avtalen skal evalueres på overordnet nivå etter 6 måneder og deretter hver 6. måned. Den kan videre justeres ved behov og kan når som helst sies opp av begge parter.
– Det at ansettelser må følge de lover og regler som gjelder for arbeidslivet er for oss helt naturlig. Det er også naturlig at vi overfører ledige stillinger til Navs stillingsbank. Jeg håper og tror at våre medlemsbedrifter ser nytten av avtalen og vil benytte den aktivt når de blir kontaktet av den lokale Nav-kontakten, sier Eriksson, før han fortsetter:

– For at dette skal kunne bli en suksess er jeg opptatt av at Nav må forplikte seg til å skaffe seg god og nødvendig kunnskap om – og kjennskap til bransjen og virksomhetene. Dette er avgjørende for at man skal kunne finne riktig arbeidskraft til det behovet bedriftene har. Derfor har vi også fått på plass i avtalen at kontaktpersonene i Nav skal besøke og eventuelt hospitere hos våre virksomheter for å tilegne seg nødvendig kunnskap, og for at dette skal bli til glede for alle parter.

Eriksson er opptatt av at dette ikke skal bli en ny avtale som bedriftene opplever som en økt byrde i form av byråkrati, og masse mer arbeid uten at det høster av seg i andre enden.

Skulle det være forhold som bedriftene ikke føler fungerer godt nok skal de slippe å ha utallige møter med Nav, og oppleve at alt står i stampe. Da skal de ta kontakt med oss som sin organisasjon. Vi vil være dere hovedkontakt, og ha en egen kontakt inn mot Arbeids- og velferdsdirektoratet, avslutter Eriksson.

Andre aktuelle saker

Informasjon rundt åpenhetsloven

Informasjon rundt åpenhetsloven

Foto: ShutterstockÅpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022. Under finner du mer informasjon om hva loven betyr for deg og din bedrift.Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse...

les mer
Skandia Cup: Sjømat hører hjemme på idrettsarenaen

Skandia Cup: Sjømat hører hjemme på idrettsarenaen

Foto: Stian Engh-Halstvedt.Sjømatbedriftene var i helga til stede under Skandia Cup i Trondheim for å dele ut gratis fiskeburgere til barna. Tiltaket ble en stor suksess, og viser at sjømat hører hjemme på idrettsarenaen.Tiltaket ble satt i gang igjennom et samarbeid...

les mer
Mattilsynet: Skjema- og eksporttjenester er ustabile

Mattilsynet: Skjema- og eksporttjenester er ustabile

Mattilsynet skriver på sin hjemmeside at de opplever at deres skjematjenester er ustabile som følge av utfordringer hos Altinn.Jobbes med saken Altinn skriver følgende på sine sider: "Målrettede tjenestenektangrep mot norske nettløsninger har siden natt til onsdag...

les mer
Uttakskonkurranser NM i Sjømathandel 2022: Se bildene!

Uttakskonkurranser NM i Sjømathandel 2022: Se bildene!

Foto: Sjømatbedriftene.Sjømatbedriftene arrangerte sammen med våre samarbeidspartnere KOM (Opplæringskontoret for salgs- og matbransjen), Coop Mega, Meny, Norsk Villfisk og Domstein denne uka uttakskonkurranser for NM i Sjømathandel 2022. Her finner du noen glimt av...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.