fbpx

Sjømatbedriftene foreslår en mer fleksibel ferskfiskordning

Fersk torsk

 

Sjømatbedriftene foreslår en mer fleksibel ferskfiskordning

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, ber Fiskeri- og sjømatministeren om å legge til rette for en mer fleksibel bruk av ferskfiskordningen, og har sendt statsråden konkrete forslag som bør iverksettes både på kort- og lang sikt.

Sjømatbedriftene har mottatt flere henvendelser i den senere tid fra bekymrede fiskeindustribedrifter, og at flere av bedriftene frykter permitteringer om ikke det iverksettes nødvendige tiltak raskt for å opprettholde aktiviteten i ordningen.

-Vi har tatt bekymringene på alvor. Derfor har vi også sammen med våre medlemsbedrifter utarbeidet konkrete, både kortsiktige og langsiktige, forslag til en bedre og mer fleksibel ferskfiskordning. Disse har vi sendt over til statsråden, og vi håper naturlig nok at han imøtekommer våre forslag, sier Eriksson.

Sjømatbedriftene har bedt fiskeri- og sjømatminister, Harald Tom Nesvik, iverksette følgende forslag:

Kortsiktige tiltak for 2019:

  • Tillater overfiske på inntil 2 000 tonn og at overfiske i år tas av totalkvoten for 2020.
  • Tillater 50% innblanding i leveranser for resten av perioden.

Langsiktige tiltak fra 2020 og framover

For å sikre industriarbeidsplasser også i 2. halvår trenger landindustrien tilførsel av  om lag 17 200 tonn råstoff. For å sikre en stabil og forutsigbar ordning foreslår vi følgende tiltak:

  • Ferskfiskordningen integreres som en del av reguleringen, slik at den for fremtiden ikke blir behandlet som en særordningen men som en ordinær ordning.
  • Fremtidig kvotegrunnlag settes til minimum 17 200 tonn (2018-nivå)
  • Oppstart av ordningen settes til 1. juli med 30% innblanding, og som økes til 50% fra 1. oktober.

-Ved at man i år, sammenliknet med i fjor, har redusert kvantumet til ordningen med totalt 4 200 tonn, samt at man har startet fiske 3 uker tidligere, noe som etter vår mening er en betydelig svekkelse av ordningen, er det ikke akkurat rart at man har havnet i den situasjonen man har havnet i, sier Eriksson.

Sjømatbedriftenes administrerende direktør viser til at både konsulentfirmaet BDO, og Nofima, har gjennomgått ordningen, og kommet frem til at ordningen fungerer etter hensikten.

-Hensikten med ordningen var jo at den skulle bidra til økt verdiskapning og til helårlige arbeidsplasser. Det har den gjort. I tillegg gir den ringvirkninger i lokalsamfunn langs kysten hele året.  Det er også verdt å understreke at ordningen også gir aktivitet andre steder i Nord-Norge ved at råstoff føres fra Finnmark til produksjon eksempelvis i Nordland, sier Robert Eriksson.

Han håper statsråden ser nytten og verdien av ordningen, og gjennom det bidrar til at man raskt iverksetter tiltak som sikrer at aktiviteten kan opprettholdes.

-Det blir meningsløst om man skulle komme i en situasjon hvor bedriftene må permittere, og det fordi man ikke vil bruke de «verktøyene» som man har tilgjengelig i verktøykassa. Regjeringen har klart og tydelig uttrykt at man ønsker å legge til rette for flere helårlige arbeidsplasser. Derfor har jeg god tro på at statsråden vil finne gode løsninger i ferskfiskordningen, og løsninger som sikrer aktivitet fremfor permitteringer, både på kort og lang sikt, avslutter Eriksson.

For ytterligere kommentarer kan undertegnede nås på telefon 95 06 87 97

 

Andre aktuelle saker

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Bilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Et av disse tiltakene er kompensasjonsordning for næringslivet. KILDE: Regjeringen Den tidligere kompensasjonsordningen...

les mer
Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny mal for rapportering av C-undersøkelser. KILDE: Miljødirektoratet   Miljødirektoratet og Fylkesmannen har erfart gjennom flere år at rapportene for C-undersøkelsene ihht. Norsk Standard NS9410:2016 varierer i for stor grad,...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.