fbpx

Sjømatbedriftene foreslår en mer fleksibel ferskfiskordning

Fersk torsk

 

Sjømatbedriftene foreslår en mer fleksibel ferskfiskordning

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, ber Fiskeri- og sjømatministeren om å legge til rette for en mer fleksibel bruk av ferskfiskordningen, og har sendt statsråden konkrete forslag som bør iverksettes både på kort- og lang sikt.

Sjømatbedriftene har mottatt flere henvendelser i den senere tid fra bekymrede fiskeindustribedrifter, og at flere av bedriftene frykter permitteringer om ikke det iverksettes nødvendige tiltak raskt for å opprettholde aktiviteten i ordningen.

-Vi har tatt bekymringene på alvor. Derfor har vi også sammen med våre medlemsbedrifter utarbeidet konkrete, både kortsiktige og langsiktige, forslag til en bedre og mer fleksibel ferskfiskordning. Disse har vi sendt over til statsråden, og vi håper naturlig nok at han imøtekommer våre forslag, sier Eriksson.

Sjømatbedriftene har bedt fiskeri- og sjømatminister, Harald Tom Nesvik, iverksette følgende forslag:

Kortsiktige tiltak for 2019:

  • Tillater overfiske på inntil 2 000 tonn og at overfiske i år tas av totalkvoten for 2020.
  • Tillater 50% innblanding i leveranser for resten av perioden.

Langsiktige tiltak fra 2020 og framover

For å sikre industriarbeidsplasser også i 2. halvår trenger landindustrien tilførsel av  om lag 17 200 tonn råstoff. For å sikre en stabil og forutsigbar ordning foreslår vi følgende tiltak:

  • Ferskfiskordningen integreres som en del av reguleringen, slik at den for fremtiden ikke blir behandlet som en særordningen men som en ordinær ordning.
  • Fremtidig kvotegrunnlag settes til minimum 17 200 tonn (2018-nivå)
  • Oppstart av ordningen settes til 1. juli med 30% innblanding, og som økes til 50% fra 1. oktober.

-Ved at man i år, sammenliknet med i fjor, har redusert kvantumet til ordningen med totalt 4 200 tonn, samt at man har startet fiske 3 uker tidligere, noe som etter vår mening er en betydelig svekkelse av ordningen, er det ikke akkurat rart at man har havnet i den situasjonen man har havnet i, sier Eriksson.

Sjømatbedriftenes administrerende direktør viser til at både konsulentfirmaet BDO, og Nofima, har gjennomgått ordningen, og kommet frem til at ordningen fungerer etter hensikten.

-Hensikten med ordningen var jo at den skulle bidra til økt verdiskapning og til helårlige arbeidsplasser. Det har den gjort. I tillegg gir den ringvirkninger i lokalsamfunn langs kysten hele året.  Det er også verdt å understreke at ordningen også gir aktivitet andre steder i Nord-Norge ved at råstoff føres fra Finnmark til produksjon eksempelvis i Nordland, sier Robert Eriksson.

Han håper statsråden ser nytten og verdien av ordningen, og gjennom det bidrar til at man raskt iverksetter tiltak som sikrer at aktiviteten kan opprettholdes.

-Det blir meningsløst om man skulle komme i en situasjon hvor bedriftene må permittere, og det fordi man ikke vil bruke de «verktøyene» som man har tilgjengelig i verktøykassa. Regjeringen har klart og tydelig uttrykt at man ønsker å legge til rette for flere helårlige arbeidsplasser. Derfor har jeg god tro på at statsråden vil finne gode løsninger i ferskfiskordningen, og løsninger som sikrer aktivitet fremfor permitteringer, både på kort og lang sikt, avslutter Eriksson.

For ytterligere kommentarer kan undertegnede nås på telefon 95 06 87 97

 

Andre aktuelle saker

Vil du delta i intervju? 

Vil du delta i intervju? 

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024     Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.  Ved å delta bidrar du til...

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da har dommerne gjennomført nok en kåring av de beste firma sine produkt i kategoriene kaldrøkt laks og åpen klasse. Vi gratulerer alle vinnerne.   KLASSE KALDRØKT LAKS 5.3.2024 FIRMA PRODUKT PLASSERING Mikals Laks AS Einerøkt laks 1. Reinhartsen AS Kald Røkt Laks 2....

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da er NM i Sjømat over for denne gang, og våre 5 dommere har smakt seg gjennom over 100 ulike produkt. Sjømatbedriftene er som arrangør stolt over all den fantastiske sjømaten som de mange selskap har levert til bedømming. Vi gratulerer dagens vinnere, og takker alle...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.