fbpx

Info om vedtatte BAT- konklusjoner for næringsm.industri (Food, Drink and Milk-Industries)

Miljødirektoratet har kommet med informasjon om at BAT – konklusjoner for næringsmiddelindustri (Food, Drink and Milk – Industries) er vedtatt og publisert 4. desember 2019.

Norske myndigheter vil pålegge bedrifter som er omfattet av BAT-konklusjonene om å vurdere sin virksomhet opp mot de beste teknikker slik de er beskrevet i BAT-konklusjonene. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for næringsmiddelindustri. I 2020 vil fylkesmannen gi pålegg til bedriftene som omfattes av BREF for næringsmiddelindustri om å sende inn opplysninger om virksomheten.

Videre oppfølging og foreløpig tidsplan

2020: Fylkesmannen som myndighet vil kartlegge hvilke virksomheter som er omfattet av BAT-konklusjonene, og følge opp arbeidet med eventuell endring av vilkår i tillatelsene ovenfor bedriftene. Virksomhetene skal vurdere sin virksomhet opp mot de beste teknikker slik de er beskrevet i BAT-konklusjonene. Miljødirektoratet koordinerer oppfølgingen med oppdatering av tillatelser og veileder fylkesmannen i arbeidet med BAT-konklusjonene og referansedokumentet på beste tilgjengelige teknikker (BREF).

2021/2022: Eventuell endring av vilkår i tillatelser.
4. desember 2023: Anleggene må drive i henhold til BAT-AEL.

Er det spørsmål knyttet til saken kan en ta kontakt med Anette Almås (anette.almaas@sjomatbedriftene.no)

Informasjon om vedtatte BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri

Andre aktuelle saker

Nye krav fra Regjeringen med betydning for sjømatnæringen

Nye krav fra Regjeringen med betydning for sjømatnæringen

Kilde: REGJERINGEN Det har iløpet av de siste dagene kommet nye krav fra Regjeringen for å bidra til bedre smittekontroll. Kravene vil ha betydning for flere, som utenlandske arbeidstakere i sjømatnæringen. De nye kravene omfatter blant annet krav om registrering og...

les mer
Varsel om nye krav ved eksport av sjømat til Kina

Varsel om nye krav ved eksport av sjømat til Kina

Tekst: MATTILSYNET Dato: 31.12.2020   Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav til helsesertifikatet for eksport av sjømat til Kina og til listeføringen av godkjente virksomheter. Alle land som eksporterer sjømat til Kina, må forholde seg til disse kravene....

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.