fbpx

Info om vedtatte BAT- konklusjoner for næringsm.industri (Food, Drink and Milk-Industries)

Miljødirektoratet har kommet med informasjon om at BAT – konklusjoner for næringsmiddelindustri (Food, Drink and Milk – Industries) er vedtatt og publisert 4. desember 2019.

Norske myndigheter vil pålegge bedrifter som er omfattet av BAT-konklusjonene om å vurdere sin virksomhet opp mot de beste teknikker slik de er beskrevet i BAT-konklusjonene. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for næringsmiddelindustri. I 2020 vil fylkesmannen gi pålegg til bedriftene som omfattes av BREF for næringsmiddelindustri om å sende inn opplysninger om virksomheten.

Videre oppfølging og foreløpig tidsplan

2020: Fylkesmannen som myndighet vil kartlegge hvilke virksomheter som er omfattet av BAT-konklusjonene, og følge opp arbeidet med eventuell endring av vilkår i tillatelsene ovenfor bedriftene. Virksomhetene skal vurdere sin virksomhet opp mot de beste teknikker slik de er beskrevet i BAT-konklusjonene. Miljødirektoratet koordinerer oppfølgingen med oppdatering av tillatelser og veileder fylkesmannen i arbeidet med BAT-konklusjonene og referansedokumentet på beste tilgjengelige teknikker (BREF).

2021/2022: Eventuell endring av vilkår i tillatelser.
4. desember 2023: Anleggene må drive i henhold til BAT-AEL.

Er det spørsmål knyttet til saken kan en ta kontakt med Anette Almås (anette.almaas@sjomatbedriftene.no)

Informasjon om vedtatte BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri

Andre aktuelle saker

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.