fbpx

Info om vedtatte BAT- konklusjoner for næringsm.industri (Food, Drink and Milk-Industries)

Miljødirektoratet har kommet med informasjon om at BAT – konklusjoner for næringsmiddelindustri (Food, Drink and Milk – Industries) er vedtatt og publisert 4. desember 2019.

Norske myndigheter vil pålegge bedrifter som er omfattet av BAT-konklusjonene om å vurdere sin virksomhet opp mot de beste teknikker slik de er beskrevet i BAT-konklusjonene. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for næringsmiddelindustri. I 2020 vil fylkesmannen gi pålegg til bedriftene som omfattes av BREF for næringsmiddelindustri om å sende inn opplysninger om virksomheten.

Videre oppfølging og foreløpig tidsplan

2020: Fylkesmannen som myndighet vil kartlegge hvilke virksomheter som er omfattet av BAT-konklusjonene, og følge opp arbeidet med eventuell endring av vilkår i tillatelsene ovenfor bedriftene. Virksomhetene skal vurdere sin virksomhet opp mot de beste teknikker slik de er beskrevet i BAT-konklusjonene. Miljødirektoratet koordinerer oppfølgingen med oppdatering av tillatelser og veileder fylkesmannen i arbeidet med BAT-konklusjonene og referansedokumentet på beste tilgjengelige teknikker (BREF).

2021/2022: Eventuell endring av vilkår i tillatelser.
4. desember 2023: Anleggene må drive i henhold til BAT-AEL.

Er det spørsmål knyttet til saken kan en ta kontakt med Anette Almås (anette.almaas@sjomatbedriftene.no)

Informasjon om vedtatte BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri

Andre aktuelle saker

Regjeringen må stoppe distriktsfiendtlig skattebombe

Regjeringen må stoppe distriktsfiendtlig skattebombe

Foto: Sjømatbedriftene.Sjømatbedriftenes administrerende direktør Robert Eriksson har forståelse for at eier av Firda Seafood, Ola Braanaas, flytter til Bø i Vesterålen. Han ber nå regjeringen stoppe de nye skattereglene som blåser opp papirverdien av familieeide...

les mer
Programmet for Sjømatdagene 2022

Programmet for Sjømatdagene 2022

Programmet nærmer seg ferdigstilt! Her kan du lese mer om hvilke aktører du vil kunne se fra scenen på Scandic Hell den 18. og 19. Januar 2022.Program 18. Januar 10:00-17:00   Åpning av Sjømatdagene 2022Fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran (Ap) og Robert...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.