fbpx

Sjømatrådets statusoppdatering per 28. mai 2020

Fiskedisk

 

Sjømatrådets sjømatanalytikere Paul Aandahl og Ingrid Kristine Pettersen oppsummerer sentrale trekk i utviklingen av sjømateksporten så langt:

  • Ferdigpakkede sjømatprodukter er koronapandemiens vinner. Mens hardt rammede sjømatprodukter som selges til restaurantmarkedet på sikt vil se en økning, vil svekket kjøpekraft utfordre tradisjonelle produkter som klippfisk, saltfisk og tørrfisk.
  • Hjemmekonsumet av sjømat har økt i de fleste markeder. I hvilken grad økt hjemmekonsum har kompensert for bortfallet av restaurantkonsumet varierer.
  • Økt salg i onlinekanaler. Eksempelvis rapporteres det i Sør-Korea om at det spesielt er salget av sunne matvarer som øker på nett. Det vises til at folk er mer opptatt av å spise mat de mener er bra for helsen og immunsystemet – som fisk, frukt og grønt, og at konsumentene i enda større grad er opptatt av at maten de spiser er trygg.
  • Vi forventer svekket kjøpekraft ute i markedene. Økt arbeidsledighet gjør at folk får dårligere råd. Det er usikkert hvordan dette vil slå ut på konsumet for de ulike produktene
  • For klippfisk av både torsk og sei, saltfisk og tørrfisk er det stor usikkerhet til hvordan redusert kjøpekraft i hovedmarkedene vil påvirke etterspørselen og eksporten fremover.
  • Etter hvert som restaurantmarkedet gradvis åpnes opp igjen i ulike markeder vil vi se en økning i sjømateksporten fremover. Begrenset bevegelsesfrihet og portforbud har vært viktige virkemidler for å begrense smitte i flere land. Eksempelvis fikk befolkningen i Frankrike økt bevegelsesfrihet fra 11. mai og restauranter og kafeer er ventet å åpne igjen fra 2. juni i de regionene som defineres som grønn.
  • Til tross for økte fraktrater til oversjøiske markeder så ser vi en dreining i varestrømmen av fersk laks mot Asia. Det skyldes vekst i markeder som i stor grad har startet med gradvis gjenåpning etter koronaepidemien, slik som Kina, Hongkong og Sør-Korea.

 

Prisvekst og volumnedgang for lakseeksporten

Så langt i år ser vi at lakseeksporten målt i rund vekt er på samme nivå som fjoråret, hittil i år er det eksportert 454 000 tonn laks.

Det var en nedgang på 11 prosent i eksporten av fersk hel laks til 15 478 tonn i uke 21 sammenlignet med uke 22 i fjor*. Eksporten av fersk filet økte med 17 prosent til 1 662 tonn, fryst filet økte med 54 prosent til 1 079 tonn. Omregnet til rund vekt ble det eksportert 21 776 tonn laks forrige uke. Det er 6 prosent nedgang fra uke 22 i fjor.

*Forrige uke var det Kristi Himmelfartsdag, og normalt 4 arbeidsdager så sammenligningen er med tilsvarende uke i fjor, altså uke 22 2019.

– Prisveksten for fersk hel laks fortsetter. Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks i uke 21 var 65,45 kroner per kilo. Det er en økning på 6 prosent fra samme uke i fjor. Prisen er imidlertid lavere enn på samme tid i fjor målt i euro, sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

– For første gang siden koronaperioden startet i uke 9, ser vi nå at lakseprisen har passert fjorårets pris for samme uke, sier Aandahl.

– Vi ser en fortsatt positiv utvikling i eksporten av fersk hel laks til videreforedlingsmarkeder som Polen og Nederland. Eksporten av fersk filet av laks bidrar til å stabilisere eksporten til viktige oversjøiske konsummarkeder som USA og Japan og til større konsummarkeder i Europa som for eksempel Frankrike, sier Aandahl.

Til USA ser vi at veksten i eksporten av fersk filet har økt med 57 prosenten siden uke 14. Etter at fraktkapasiteten til USA ble kraftig redusert fra uke 12 har særlig eksporten av hel fersk laks vært utfordrende.

Fortsatt volumvekst og prisfall for fersk torsk

Så langt i år ser vi at eksporten av fersk hel torsk er på nivå med fjoråret. I koronaperioden fra uke 9 til og med uke 21 falt eksporten med 6 prosent, spesielt tidlig i perioden.

Eksporten av fersk torsk økte med 31 prosent i uke 21 til 902 tonn. I tillegg til Danmark som er et tradisjonelt omlastingsmarked, ble det eksport fersk hel torsk til Spania, Nederland og Sverige i uke 21.

Hittil i år ser vi et fall i eksporten av fryst hel torsk på 4 prosent. Mens eksporten av fryst hel torsk har økt med 12 prosent fra uke 9 til og med uke 21. Forrige uke gikk eksporten av fryst hel torsk ned med 30 prosent sammenlignet med uke 21 i fjor. Eksporten av fryst filet, ikke blokk, økte med 108 prosent i uke 21.

– Sist uke så vi en vekst for både fersk hel torsk, hyse og sei. Fallende etterspørsel i markedene har påvirket prisutviklingen, først og fremst på de ferske produktene. Til tross for en svært svak norsk krone ser vi et betydelig prisfall målt i norske kroner. Prisen er nå 6 prosent lavere enn på samme tid i fjor, mens prisen har falt med 34 prosent fra et historisk høyt nivå i uke 1, sier Pettersen.

Fortsatt utfordrende i konvensjonellmarkedene, med noen unntak

Så langt i år har det vært nedgang i eksporten av saltet hel torsk og klippfisk av torsk på henholdsvis 4 prosent og 17 prosent. I koronaperioden fra uke 9 har eksporten av saltet hel torsk falt med 22 prosent og klippfisk av torsk med 7 prosent.

Eksporten av saltet hel torsk økte med 2 prosent til 613 tonn i uke 21 sammenlignet med samme uke i fjor. I samme periode gikk eksporten av klippfisk av torsk ned med 81 prosent til 160 tonn.

Eksporten av klippfisk av sei har falt med 7 prosent så langt i år. I koronaperioden, fra uke 9 til 21, har eksporten økt med 5 prosent, og i uke 21 økte eksporten av klippfisk av sei med 58 prosent til 710 tonn. Kongo var det største markedet i uke 21, etterfulgt av Den Dominikanske republikk og Jamaica.

– Nedgangen i eksporten av klippfisk av torsk startet for alvor rundt påske, mens eksporten av saltet hel torsk hadde volumvekst til og med uke 17 sammenlignet med samme periode i 2019. For klippfisk av torsk har prisene holdt seg høye, målt i norske kroner, mens saltfiskprisene begynte å falle allerede i uke 18. Brasil og Portugal er de to største markedene for klippfisk av torsk. Forventninger om redusert etterspørsel i Portugal de neste månedene og tilnærmet full stopp i det brasilianske markedet bidrar fortsatt til stor usikkerhet fremover, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

– Omtrent samtidig som det stoppet opp for klippfisk og saltfisk av torsk har eksporten av klippfisk av sei hatt noe vekst. Årsaken til dette er en eksportøkning til både Karibia, Kongo og Kongo-Brazzaville de siste ukene. På denne tiden av året er det normalt sett lavsesong for eksport av klippfisk av sei, så utfordringene i det brasilianske markedet har mindre betydning for utviklingen nå. Samtidig er Brasil et av de to største markedene for klippfisk og forventninger om svak utvikling fremover skaper stor usikkerhet også for seien, sier Pettersen.

– Brasil opplever nå tre kriser samtidig; en sosial, en økonomisk og en politisk krise som forventes å påvirke økonomien og etterspørselen i lang tid fremover. Samtidig har etterspørselen i Den Dominikanske republikk og Jamaica vært stabil til nå sammenlignet med fjoråret. Begge markedene har i liten grad vært rammet av koronaviruset. Selv om markedene er relativt turistavhengige forventes det ikke å påvirke økonomien eller etterspørselen etter klippfisk av sei i stor grad fremover, sier Øystein Valanes, Sjømatrådets fiskeriutsending til Brasil.

 

Andre aktuelle saker

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.