fbpx

Joint statement regarding the safety of Norwegian Salmon

Logo

From
Sjømat Norge – The Norwegian Seafood Federation
Norsk Industri – The Federation of Norwegian Industries
Sjømatbedriftene – Norwegian Seafood Association
Norges Sjømatråd – The Norwegian Seafood council

Background
With regards to new cases of covid-19 in Beijing, imported salmon to China has come under
suspicion due to an unverified and unofficial comment regarding findings on a chopping board,
supposedly used to prepare salmon in a food market.

Read the full statement here.

Please forward this statement to comtacts and stakeholders.

16.06.2020 Joint Statement

Andre aktuelle saker

Tilsynskampanje i fiskeslakterier i 2022

Tilsynskampanje i fiskeslakterier i 2022

Kilde: MattilsynetDato: 10.05.2021   I 2020 kartla Mattilsynet fiskeslakterier – der det ble avdekket at flere fiskeslakterier ikke oppfyller alle kravene i slakteforskriften og forskrift om desinfeksjon av vann, akvakultur. I tillegg avdekket Mattilsynet at det...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.