fbpx

Kystrederiene 85 år.

Logo Kystrederiene

I år er det 85 år siden organisasjonen ble stiftet, da åtte frakteskippere møttes på kvelden 29. august 1935 på Hotell Transatlantic i Bergen for å diskutere hva som kunne gjøres for å få bedre orden på konkurranseforholdene i kystfarten. Ut av dette møtet ble foreningen startet som senere skulle bli kjent som Fraktefartøyenes Rederiforening og fra 2016 som Kystrederiene etablert.

På disse 85 år har næringen gått fra å være praktisk talt uregulert til å bli temmelig gjennomregulert. Det er på dette området, opp mot regelverk, fagforeninger og politikere at organisasjonen har arbeidet for at medlemmene skulle få drive sin virksomhet med minst mulig friksjon. Og i løpet av denne perioden har næringen utviklet seg fra en ren fraktenæring til en tjenesteleverandør for næringslivet og en integrert del av kystnæringene.

Denne utviklingen er det medlemmene selv som har stått for, men det må være lov å mene at Kystrederiene har hatt sin rolle også. Den ble først et talerør for en næringen som ikke ble hørt, dernest en høringsinstans og et korrektiv til både embetsverket og Statistisk Sentralbyrå. Takket være ledende kystredere som gjennom hele perioden har tatt oppgaven som styremedlemmer og tillitsmenn, har foreningen kunnet bidra til utvikling og profesjonalisering.

Det er denne linjen som dagens styre og administrasjon fører videre. Vi vokter om rammebetingelser og det er en stadig strid for å få gjennomslag for mer sjøtransport. I dag har foreningen jevnlige møter med statsråder, politikere og fagetater for å målbære våre medlemmers interesser og å bygge forståelse og samarbeid. Styre og administrasjon mener at gode relasjoner i over tid er i alle medlemmers interesse.

Tor Arne Borge

Foto: Administrerende direktør Tor Arne Borge

Utviklingen i nærskipsfarten gir i dag utfordringer med å beskytte rammebetingelsene som våre medlemmer er avhengige av. Det gjelder innføring av nye krav og regler som ballastvann rensing, IHM og stadig endringer i farledsbevis ordning påfører sjøtransporten utfordringer og økte kostnader. Vi ser også at nettolønn, sjømannsskatt, rederiskatteordning og mineraloljeavgift der bl.a nye myndighets pålagte oppgaver og vareeieres behov fører til et driftsmønster som ikke alltid gjør det mulig å oppnå kravene til utseilt distanse. Videre når myndighetene skal følges regelverket bokstavelig truer dette de ansattes rett til sjømannsfradrag, noe som velter første ledd i dominoen. Dette er en grunnleggende viktig sak for mange av våre medlemmer og egentlig også for våre medlemmer. Det er imidlertid svært gledelig at vi nå etter ca. 18 måneders hardt arbeid ser at Skattedirektoratet på vegne av Finansdepartementet foreslår endring i Særavgifts forskriften og Stortingets vedtak om grunnavgift på mineralolje. Der det foreslås at fritaket skal utvides til å omfatte alle fartøy som benyttes i næring i innenriks sjøfart, noe som er helt i tråd med hva Kystrederiene har arbeidet for.

 

En ny Nasjonal Transportplan er på trappene, NTP 2022-33. I første omgang har vi engasjert oss i Oppdrag 2 som går på utvikling og framskriving av utviklingen til 2050. Her finner vi en fullstendig statisk oppfatning av sjøtransport som ikke tar høyde for miljøregnskap, teknologisk utvikling, politiske reguleringer som delingsøkonomi eller sirkulær økonomi; faktorer som nødvendigvis vil endre hverdagen de neste tiår.

En ny maritim stortingsmelding er også satt i gang.  Vårt første innspill er forankret i regjeringens ambisiøse havstrategi. Vi har påpekt det selvfølgelige at Norge som havnasjon må klare å utnytte vår naturgitte infrastruktur i transportløsninger på en måte som kommer samfunnet til gode.  Vi vil fortsette vårt engasjement i Stadt skipstunnel og for en overordnet helhetlig tilnærming til den sjøbaserte infrastruktur som en integrert og selvfølgelig del av Samferdsels departementets arbeid med NTP.

Utfordringene har endret karakter gjennom 85 år. Det handlingsrom som våre medlemmer arbeider innenfor er blitt stadig mer regulert. I dette arbeidet forholder vi oss til både internasjonale og nasjonale reguleringer, vi berøres av tiltak og reformer på mange områder. Oppgaven vår er å ivareta medlemmenes interesser, hevde vårt syn og bygge allianser for å kunne påvirke og styrke våre standpunkt. For å gjøre jobben styret har bestemt er organisasjonens administrasjon utviklet og styrket de seneste årene. Vi vil til enhver tid, på bakgrunn av medlemmenes tilbakemelding og utfordringer, utvikle foreningen videre i tråd med medlemsutvikling og de utfordringer som dere møter.

Til slutt ønsker jeg å nevne at foreningens 85 års jubileumskveld er flyttet til den 21 oktober. Vi planlegger i denne forbindelse å kombinere med et jubileumsseminar på dagen der vi tar inn ulike temaer som berører alle medlemmer.

Gratulerer med de 85!

 

Tor Arne Borge

Andre aktuelle saker

Eksport fra Norge til Storbritannia

Eksport fra Norge til Storbritannia

Storbritannia stiller krav om helsesertifikat, importmeldinger og grensekontroll ved import av ulike varer og dyr fra Norge.  Fra og med 31. januar 2024 blir kravene utvidet, og det blir innført helsesertifikatkrav for en rekke nye produkter som britiske myndigheter...

les mer
Velkommen til Sjømatdagene 2024!

Velkommen til Sjømatdagene 2024!

Vi er glade for å kunngjøre at påmeldingen til Sjømatdagene 2024 nå er offisielt åpen. Dette er årets høydepunkt for alle som er opptatt av sjømatnæringen og dens fremtid, og vi inviterer deg til å bli med på denne spennende konferansen.Årets konferanse vil tilby et...

les mer
Kvotemeldingen: Industrien er satt på vent

Kvotemeldingen: Industrien er satt på vent

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, mener det ikke er spor av industripolitikk i kvotemeldingen og at fiskeindustrien er satt på vent.   I regjeringsplattformen heter det: «Det er et mål for regjeringen å øke bearbeidingen av sjømat i...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.