fbpx

Status lønnsoppgjøret 2020

Penger

TEKST: Tonje Vangen

Norsk Industri og Fellesforbundet kom på overtid den 21. august til enighet i frontfaget i årets lønnsoppgjør. Partene ble omsider enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger.

Hvert andre år (partallsår) gjennomføres det et hovedoppgjør der tariffavtalene revideres gjennom forhandlinger mellom partene.

Et hovedoppgjør innebærer at partene forhandler om alle deler i tariffavtalen, herunder lønnsnivå, arbeidstidsordninger, ferie, pensjon, permisjoner, permittering og beslutningsprosedyrer på arbeidsplassen.

En tariffavtale er en gjensidig forpliktende avtale mellom en arbeidsgiverforening eller en enkeltstående arbeidsgiver, og en fagforening som representerer en sammenslutning av arbeidstakere. Tariffavtalen regulerer typisk lønns- og arbeidsvilkår, men også andre arbeidsforhold.  

Årets lønnsoppgjør skulle opprinnelig gjennomføres i mars, men ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Fellesforbundet i LO og Parat i YS på arbeidstakersiden, og Norsk Industri på arbeidsgiversiden, startet derfor frontfagsforhandlingene 3. august. Kun noen timer etter oppstart endte det med brudd i forhandlingene. Dagen etter møttes partene til frivillig megling hos Riksmegleren med sikte på å finne en forhandlingsløsning.

Søndag 16. august gikk frontfaget over i tvungen mekling etter at arbeidstakersiden hadde begjært den frivillige meklingen som avsluttet. Frist for å komme til enighet var satt til innen midnatt torsdag 20. august. Partene forhandlet på overtid, og ny frist for å oppnå enighet ble satt til midnatt fredag 21.august.

Partene kom etter 22 timer på overtid til enighet, og frontfagsforhandlingene er nå avsluttet. Det ble enighet om en økonomisk ramme på 1,7 prosent.

Frontfagsoppgjøret er retningsgivende og gir signaler for resten av lønnstakerne i Norge. Det danner grunnlaget for de videre forhandlingene. Det vil nå fortløpende gjennomføres forhandlinger av de aktuelle tariffavtalene.

Det er fastsatt dato for forhandlingsstart for de ulike tariffavtalene. Av interesse for fiskeri- og sjømatnæringen kan nevnes følgende:

  • Overenskomst 170 – Havbruksoverenskomsten:                21. 09.2020
  • Overenskomst 138 – Fiskeindustribedrifter:                        28.09.2020
  • Overenskomst 102 – Fiskemel- og fiskefôrindustrien:       07.10.2020

Du finner en fullstendig oversikt over når forhandlingen av de ulike tariffavtalene skal finne sted her.

Andre aktuelle saker

Vil du delta i intervju? 

Vil du delta i intervju? 

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024     Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.  Ved å delta bidrar du til...

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da har dommerne gjennomført nok en kåring av de beste firma sine produkt i kategoriene kaldrøkt laks og åpen klasse. Vi gratulerer alle vinnerne.   KLASSE KALDRØKT LAKS 5.3.2024 FIRMA PRODUKT PLASSERING Mikals Laks AS Einerøkt laks 1. Reinhartsen AS Kald Røkt Laks 2....

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da er NM i Sjømat over for denne gang, og våre 5 dommere har smakt seg gjennom over 100 ulike produkt. Sjømatbedriftene er som arrangør stolt over all den fantastiske sjømaten som de mange selskap har levert til bedømming. Vi gratulerer dagens vinnere, og takker alle...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.