fbpx

Koronasituasjonen: Foreslår endringer i reglene om karantenehotell

Regjeringen

Pressemelding | Dato: 10.12.2020

Regjeringen sender på høring endringer i covid-19-forskriften om karantenehotell. Hovedregelen blir fortsatt at de som ankommer Norge fra røde land må oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden.

– Vi foreslår at også de som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig av om boligen er eid eller leid. Du skal ha mulighet til å oppholde deg i eget i hjem i karantenetiden. Andre kan oppholde seg på egnet oppholdssted hvis det kan dokumenteres, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Egnet oppholdssted må ha enerom, tilgang til eget toalett, eget kjøkken eller matservering, og det må være mulig å unngå nærkontakt med andre. Etter forslaget skal den reisende fremlegge en bekreftelse på at de har et sted å være i karantenetiden som oppfyller kravene. Dette vil som sagt ikke gjelde for dem som tilbringer karantenetiden i sine egne hjem, uavhengig av om hjemmet er eid eller leid.

Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted.

­–  Noen av dagens regler har fått kritikk og oppleves som urettferdige. Det har jeg forståelse for, derfor sender vi forslaget på en kort høringsrunde. Endringene skal så fastsette så raskt som mulig og senest i løpet av helgen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen mener at forslagene i dette høringsnotatet reduserer behovet for særskilte unntak fra karantenehotell. Samtidig vil ikke regjeringen se bort fra at det kan være behov for en snever unntaksadgang for personer med særlige helse- eller velferdsmessige behov, og ber om innspill på det

Høringsfristen er ut fredag 11. desember 2020. Dagens regler vil fortsatt gjelde inntil endringene er på plass.

Ingen endringer i selve karantenen

Ordningen med karantenehotell gjelder bare krav til hvor karantenen skal gjennomføres.

Personer som kommer til Norge fra røde land må i innreisekarantene i 10 døgn – uavhengig av om dette skjer på karantenehotell, hjemme eller på annet egnet oppholdssted.

Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre.

Brudd på karantene reglene kan føre til høye bøter.

___________________

På grunn av den korte høringsfristen oppfordrer vi våre medlemsbedrifter til å sende inn høringssvar på egne vegne:

Høring – forslag til endringer i covid-19-forskriften (oppholdssted i karantenetiden)

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.