fbpx

Storsatsing på ny kunnskap om tiltak mot lus

Regjeringen

Bilde: Norwegian Seafood Council, Fotograf: Johan Wildhagen

Tekst: FHF

FHF lyser ut inntil 50 mill. kroner i en storsatsing rettet mot fem konkrete problemstillinger relatert til forebygging og kontroll med lakselus

FHF har hatt en stor innsats rettet mot forebygging og kontroll med lakselus over flere år, men problemstillingen er fortsatt en stor utfordring som begrenser utviklingen i næringen.

Innsatsen fra FHF fortsetter derfor og nå initieres en storsatsing med en samlet utlysning på inntil 50 mill. kroner rettet mot fem forskjellige og konkrete problemstillinger.

Problemstillingene er:

– Fremskaffe kunnskap og utarbeide konkrete anbefalinger om samspill mellom miljøforhold på lokaliteter og valg av forebyggings- og kontrollstrategier gjennom en produksjonssyklus

– Dokumentere avlusningseffekt, effekt på fiskevelferd og anbefale beste praksis for bruk av ulike ikke-medikamentelle kontrolltiltak mot lus, både forebyggende tiltak og behandlingstiltak

– Fremskaffe kunnskap om bruk av nye medikamentelle kontrolltiltak mot lakselus og dokumentere risiko for påvirkning av miljø og bestander av villfisk og skalldyr

– Dokumentere de faktiske årsakene til dødelighet og tap av rensefisk, og utvikle metoder og en beste praksis veileder for vurdering av kvalitet på rensefisk før utsett i merd

– Utvikle kunnskap og konkrete anbefalinger om ernæringsbehov og fôringsstrategier for oppdrettet berggylt og rognkjeks når de er satt ut i merd

Andre aktuelle saker

Sjømatbedriftenes ærespris 2021

Sjømatbedriftenes ærespris 2021

Foto: Synlig. Vinner av Sjømatbedriftenes ærespris 2020, Ole Jacob Holen fra Knutstad & Holen AS.Sjømatbedriftene ber nå om forslag til kandidater til årets pris. Det er Sentralstyret som til slutt vil være «jury» og utnevne vinneren.Prisen tildeles enkeltpersoner...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.