fbpx

Storsatsing på ny kunnskap om tiltak mot lus

Regjeringen

Bilde: Norwegian Seafood Council, Fotograf: Johan Wildhagen

Tekst: FHF

FHF lyser ut inntil 50 mill. kroner i en storsatsing rettet mot fem konkrete problemstillinger relatert til forebygging og kontroll med lakselus

FHF har hatt en stor innsats rettet mot forebygging og kontroll med lakselus over flere år, men problemstillingen er fortsatt en stor utfordring som begrenser utviklingen i næringen.

Innsatsen fra FHF fortsetter derfor og nå initieres en storsatsing med en samlet utlysning på inntil 50 mill. kroner rettet mot fem forskjellige og konkrete problemstillinger.

Problemstillingene er:

– Fremskaffe kunnskap og utarbeide konkrete anbefalinger om samspill mellom miljøforhold på lokaliteter og valg av forebyggings- og kontrollstrategier gjennom en produksjonssyklus

– Dokumentere avlusningseffekt, effekt på fiskevelferd og anbefale beste praksis for bruk av ulike ikke-medikamentelle kontrolltiltak mot lus, både forebyggende tiltak og behandlingstiltak

– Fremskaffe kunnskap om bruk av nye medikamentelle kontrolltiltak mot lakselus og dokumentere risiko for påvirkning av miljø og bestander av villfisk og skalldyr

– Dokumentere de faktiske årsakene til dødelighet og tap av rensefisk, og utvikle metoder og en beste praksis veileder for vurdering av kvalitet på rensefisk før utsett i merd

– Utvikle kunnskap og konkrete anbefalinger om ernæringsbehov og fôringsstrategier for oppdrettet berggylt og rognkjeks når de er satt ut i merd

Andre aktuelle saker

test

test

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, konstaterer:TEKST: Robert Eriksson, Sjømatbedriftene Jonas Gahr Støres regjering, som tiltrer senere denne uken, vil etter alt å dømme raskt komme med en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet med sine...

les mer
Bekymringsmelding fra nord må tas på alvor

Bekymringsmelding fra nord må tas på alvor

Foto: Andreas Lindlahr (Hentet fra: Norwegian Seafood Council).Mandag denne uken kom fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp), med en bekymringsmelding om utviklingen av kysten i nord.TEKST: Robert Eriksson, Sjømatbedriftene Eriksen...

les mer
Bekymringsmelding fra nord må tas på alvor

Bekymringsmelding fra nord må tas på alvor

Foto: Andreas Lindlahr (Hentet fra: Norwegian Seafood Council).Mandag denne uken kom fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp), med en bekymringsmelding om utviklingen av kysten i nord.TEKST: Robert Eriksson, Sjømatbedriftene Eriksen...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.