fbpx

Til våre medlemsbedrifter

Regjeringen

Bilde: Marius Fiskum © Norwegian Seafood Council

Tekst: Sjømatbedriftene

Dato: 04.02.2021

Etter regjeringens innstramming av utlendingers adgang til innreise til Norge fra 29. januar, har vi fått flere henvendelser fra våre medlemmer med spørsmål om i hvilken grad utenlandske arbeidstakere i fiskeri- og havbrukssektoren har anledning til å reise inn til Norge.

I utgangspunktet får kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge, noe som også gjelder for EØS-borgere.

Utenlandske arbeidstakere som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner er unntatt denne innreiserestriksjonen. All matforsyning er en samfunnskritisk funksjon, og personell i fiskeri- og havbrukssektoren som er avgjørende for å opprettholde matforsyningen, er derfor samfunnskritisk personell. Personell med kritiske samfunnsfunksjoner kan altså reise inn til Norge. Obligatorisk testing, innreiseregistrering, karantene og karantenehotell gjelder fortsatt. Slikt personell er arbeidstakere som eksempelvis arbeider på merdkanten med røkting av fisk, eller har sitt arbeid i et lakseslakteri.
Les mer om praktiseringen av unntaket fra innreiserestriksjonene for utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner her.

Unntaket for kritiske samfunnsfunksjoner gjelder imidlertid ikke for sesongarbeidere, herunder utenlandske sesongarbeidere til fiskeindustrien. Bakgrunnen er at regjeringen har bestemt at sesongarbeid ikke lenger skal klassifiseres som en samfunnskritisk funksjon.

 

Andre aktuelle saker

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Storstilt utbygging av Arnøy Laks slakteri og oppstart med videreforedling i 2024. Den planlagte investeringen vil bidra til 10 – 15 nye distriktsarbeidsplasser.  Gjennom snart 40 år har Arnøy Laks vært et lokalt eid havbruksselskap på Arnøy i Skjervøy Kommune. Eierne...

les mer
Forventer endringer i 2025

Forventer endringer i 2025

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, er glad for at H, KrF og Venstre har forlatt forhandlingsbordet og ikke vil være med på regjeringens modell for ny lakseskatt.  -Vi har merket oss at Fremskrittspartiet har vært tydelig på at man ikke...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.