fbpx

Klar oppfordring til bedrifter i sjømatnæringen- ta inn lærlinger!

Fisk og Sjømatminister
Daglig leder i Brødrene Hjønnevåg, Marit Hjønnevåg, sitter i utvalget som har jobbet med rapporten «Uten fagarbeidere- ingen matnasjon».

Tekst: Sjømatbedriftene
Dato: 15.02.2021

Rekruttering til mat- og måltidsbransjen er avgjørende for å bygge Matnasjonen Norge. Regjeringen har derfor satt sammen et rådgivende utvalg med mål om å identifisere mulige tiltak for å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. Rapporten fra dette arbeidet, som har blitt kalt «Uten fagarbeidere- ingen matnasjon», ble i dag overlevert til Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Sjømatbedriftene fulgte overleveringen av utvalgsrapporten live på Regjeringen sine nettsider, og det fremkom flere oppsiktsvekkende funn i rapporten. Det har vært et fallende søkertall siden 2004 til restaurant- og matfag linjene, og det jobbes for lite og for dårlig med å snu denne trenden. På spørsmål om hvorfor det har blitt slik, «skylder» aktørene på hverandre. Blant annet peker fylkeskommunen på bransjen som ansvarlig for manglende rekruttering.

Når elevene i den videregående skolen velger sine lærefag på VG2 og VG3 ser vi at det i 2020 var kun 1 søker til faget sjømatproduksjon, og 1 søker til sjømathandlerfaget. Dette er svært urovekkende. I utvalget som har jobbet med denne rapporten finner vi daglig leder i medlemsbedriften vår Brødrene Hjønnevåg, Marit Hjønnevåg.

– Jeg ble spurt av Sjømatbedriftene om å stille i dette utvalget, og jeg takket ja fordi dette er noe jeg virkelig brenner for. Jeg sitter som styreleder for opplæringskontoret for fiskerifag i Hordaland, er utdannet faglærer for helse og miljøfag, og har fagbrev i fiskeindustrifaget, så da er det klart jeg stiller når jeg blir spurt om noe sånt. Jeg synes også det er veldig viktig å få løftet blå sektor i dette arbeidet, slik at ikke alt fokus blir på landbruk.

Hva tror du er grunnen til at det over flere år har det vært en synkende rekruttering til restaurant- og matfag i videregående skole?

– Vi har ikke klart og snakket opp faget. Vi må bli flinkere til å framsnakke faget og hvilke muligheter det gir ungdommen. For det er jo som vi sier: et hav av muligheter.

Hva mener du er de viktigste utfordringene knyttet til langsiktig rekruttering av god og relevant kompetanse gjennom verdikjeden for mat?

– Næringen må rett og slett bli flinkere til å snakke opp fagområdene. Det aller viktigste er at vi jobber målrettet mot å løfte opp matfag som gode fag.

Norge har som mål om å bli en «matnasjon» innen 2030, hvor mener du vi står på dette området i dag?

– Vi har en lang vei å gå, men jeg tror vi er på god vei. Pandemien gjør ikke dette arbeidet enklere, men matindustrien har fått en god del mer fokus, noe som kan være positivt. Folk ser at matindustrien består uavhengig av pandemi. Det er også viktig å nevne at for at vi skal bli en «matnasjon» innen 2030 er det avgjørende med god rekruttering også innen prosess og teknikk, som begge er viktige områder for matindustrien.

Hvordan kan næringen bidra til dette arbeidet, og hva er din oppfordring til bedrifter i sjømatbransjen?

– Jeg har en klar oppfordring til bedrifter i sjømatnæringen: Ta inn lærlinger, bli lærlingebedrifter, og følg opp ungdommen! Det er vårt ansvar å vise dem de gode jobbene vi har å tilby.

Har dette med lærlingeplasser vært en utfordring?

– Ja det er ikke tvil om at dette er krevende for noen fagområder, og da vil det også naturlig nok være dårlig rekruttering på disse områdene. Ungdommen er helt avhengig av å få gode lærlingeplasser hvis de skal kunne se verdien av å satse på blå sektor i fremtidige yrkesvalg.

ET HAV AV MULIGHETER: Marit Hjønnevåg har bred erfaring fra næringen. Her i produksjon og pakking av peppermakrell.

Andre aktuelle saker

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Arnøy Laks bygger ut og starter med videreforedling

Storstilt utbygging av Arnøy Laks slakteri og oppstart med videreforedling i 2024. Den planlagte investeringen vil bidra til 10 – 15 nye distriktsarbeidsplasser.  Gjennom snart 40 år har Arnøy Laks vært et lokalt eid havbruksselskap på Arnøy i Skjervøy Kommune. Eierne...

les mer
Forventer endringer i 2025

Forventer endringer i 2025

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, er glad for at H, KrF og Venstre har forlatt forhandlingsbordet og ikke vil være med på regjeringens modell for ny lakseskatt.  -Vi har merket oss at Fremskrittspartiet har vært tydelig på at man ikke...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.