fbpx

Fiskeindustrien tar smittevern på alvor

Fisk og Sjømatminister
Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Foto: Arbeidstilsynet

Tekst: Arbeidstilsynet
Dato: 16.02.2021

Arbeidstilsynet har gjennomført 68 smitteverntilsyn i forbindelse med vinterfisket. Hovedinntrykket er at fiskeindustrien var godt forberedt på å ta mot de mange tusen gjestearbeiderne som har kommet for å jobbe under vinterfisket, og at virksomhetene er opptatt av å følge smittevernreglene.

– Det generelle inntrykket etter tilsynene våre er at næringen tar smittevern på alvor. Dette er en næring som er vant til å jobbe godt med hygiene, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Mange utenlandske gjestearbeidere har kommet til Nord-Norge for å jobbe med vinterfisket. Mer enn 3000 utenlandske arbeidere reiser normalt til Lofoten og Vesterålen, i tillegg til deler av Troms og Finnmark. De fleste gjestearbeiderne kommer fra land med et vesentlig større smittetrykk enn i Norge, og til små steder med liten kapasitet til å håndtere store smitteutbrudd.

– Et smitteutbrudd vil få store konsekvenser for de enkelte arbeidstakerne og virksomhetene, og også for lokalsamfunnene som er helt avhengige av vinterfisket. Derfor er vi glade for å se at flesteparten av virksomhetene vi har kontrollert ønsker å følge regelverket og gjør tiltak for å forebygge smitte, sier Vollheim.

Må kartlegge og vurdere risiko

Arbeidstilsynet har gjennomført 68 tilsyn med vinterfisket. Hovedvekten av disse tilsynene er gjennomført i år. Inspektørene har kontrollert innkvartering, om arbeidsgiver har rutiner for å sikre at karantenereglene følges, og om arbeidsgiver kartlegger og vurderer risiko knyttet til smitte.

Arbeidstilsynet har avdekket minst ett brudd i 41 prosent av tilsynene. Det er flest brudd på kravet om å kartlegge og vurdere risikoen for smittefare, hvor det er funnet brudd i 30 prosent av tilsynene.

Dersom arbeidsgiver stiller innkvartering til rådighet for sine arbeidstakere, kan Arbeidstilsynet kontrollere dette. Det har vi gjort i 55 av tilsynene. Inspektørene fant minst ett brudd på innkvarteringen i 15 prosent av disse tilsynene. Alle arbeidstakere skal ha eget rom, eget bad og eget kjøkken eller matlevering når de er i karantene. Dersom arbeidsgiver ikke kan tilby dette, er karantenehotell alternativet.

Fortsetter med tilsyn i fiskeindustrien

Selv om flesteparten av virksomhetene jobber godt for å unngå smitte, vil Arbeidstilsynet fortsette å følge opp næringen. Tilsynene viser at noen må jobbe bedre med å kartlegge og vurdere risiko. Dette er nødvendig å ha på plass for å gjøre de riktige tiltakene for å forebygge og håndtere smittefare.

Arbeidstilsynet har vært på noen fiskebruk hvor alt har vært i orden på papiret, men hvor arbeidstakerne likevel jobber for tett, eller står i tette klynger og røyker sammen.

– Det er viktig at arbeidsgiver følger opp og sørger for at rutinene fungerer i praksis. Slik situasjonen i samfunnet er nå, er vi helt avhengig av at alle smittevernregler følges, sier Vollheim.

Har sendt informasjon til næringen

Arbeidstilsynet skal gjennom informasjon og tilsyn bidra til at smittevernet blir ivaretatt i fiskeindustrien. I forkant av vinterfisket sendte Arbeidstilsynet ut informasjon om hvilke tiltak virksomhetene må gjøre for å følge smittevernreglene i covid-19-forskriften og hvordan de ellers kan sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Informasjonen ble sendt til alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i fiskeindustrien og direkte til arbeidsgiverne i fiskeindustrien i Nord-Norge.

Virksomhetene er pliktige til å kartlegge og vurdere koronaviruset som risikofaktor i arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver må utarbeide handlingsplaner som beskriver tiltak som skal fjerne eller redusere risiko for smitte. I tillegg skal arbeidsgiver iverksette tiltak eller rutiner som sikrer at relevante krav i covid-19-forskriften blir ivaretatt.

– Arbeidsgiverne skal blant annet sørge for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig. Ved å kontakte virksomhetene før vinterfisket startet, ønsket vi å bidra til å gjøre dem forberedt, slik at det ble iverksatt gode rutiner for å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass, sier Trude Vollheim.

Andre aktuelle saker

Eksport fra Norge til Storbritannia

Eksport fra Norge til Storbritannia

Storbritannia stiller krav om helsesertifikat, importmeldinger og grensekontroll ved import av ulike varer og dyr fra Norge.  Fra og med 31. januar 2024 blir kravene utvidet, og det blir innført helsesertifikatkrav for en rekke nye produkter som britiske myndigheter...

les mer
Velkommen til Sjømatdagene 2024!

Velkommen til Sjømatdagene 2024!

Vi er glade for å kunngjøre at påmeldingen til Sjømatdagene 2024 nå er offisielt åpen. Dette er årets høydepunkt for alle som er opptatt av sjømatnæringen og dens fremtid, og vi inviterer deg til å bli med på denne spennende konferansen.Årets konferanse vil tilby et...

les mer
Kvotemeldingen: Industrien er satt på vent

Kvotemeldingen: Industrien er satt på vent

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, mener det ikke er spor av industripolitikk i kvotemeldingen og at fiskeindustrien er satt på vent.   I regjeringsplattformen heter det: «Det er et mål for regjeringen å øke bearbeidingen av sjømat i...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.