fbpx

Fiskeindustrien tar smittevern på alvor

Fisk og Sjømatminister
Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Foto: Arbeidstilsynet

Tekst: Arbeidstilsynet
Dato: 16.02.2021

Arbeidstilsynet har gjennomført 68 smitteverntilsyn i forbindelse med vinterfisket. Hovedinntrykket er at fiskeindustrien var godt forberedt på å ta mot de mange tusen gjestearbeiderne som har kommet for å jobbe under vinterfisket, og at virksomhetene er opptatt av å følge smittevernreglene.

– Det generelle inntrykket etter tilsynene våre er at næringen tar smittevern på alvor. Dette er en næring som er vant til å jobbe godt med hygiene, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Mange utenlandske gjestearbeidere har kommet til Nord-Norge for å jobbe med vinterfisket. Mer enn 3000 utenlandske arbeidere reiser normalt til Lofoten og Vesterålen, i tillegg til deler av Troms og Finnmark. De fleste gjestearbeiderne kommer fra land med et vesentlig større smittetrykk enn i Norge, og til små steder med liten kapasitet til å håndtere store smitteutbrudd.

– Et smitteutbrudd vil få store konsekvenser for de enkelte arbeidstakerne og virksomhetene, og også for lokalsamfunnene som er helt avhengige av vinterfisket. Derfor er vi glade for å se at flesteparten av virksomhetene vi har kontrollert ønsker å følge regelverket og gjør tiltak for å forebygge smitte, sier Vollheim.

Må kartlegge og vurdere risiko

Arbeidstilsynet har gjennomført 68 tilsyn med vinterfisket. Hovedvekten av disse tilsynene er gjennomført i år. Inspektørene har kontrollert innkvartering, om arbeidsgiver har rutiner for å sikre at karantenereglene følges, og om arbeidsgiver kartlegger og vurderer risiko knyttet til smitte.

Arbeidstilsynet har avdekket minst ett brudd i 41 prosent av tilsynene. Det er flest brudd på kravet om å kartlegge og vurdere risikoen for smittefare, hvor det er funnet brudd i 30 prosent av tilsynene.

Dersom arbeidsgiver stiller innkvartering til rådighet for sine arbeidstakere, kan Arbeidstilsynet kontrollere dette. Det har vi gjort i 55 av tilsynene. Inspektørene fant minst ett brudd på innkvarteringen i 15 prosent av disse tilsynene. Alle arbeidstakere skal ha eget rom, eget bad og eget kjøkken eller matlevering når de er i karantene. Dersom arbeidsgiver ikke kan tilby dette, er karantenehotell alternativet.

Fortsetter med tilsyn i fiskeindustrien

Selv om flesteparten av virksomhetene jobber godt for å unngå smitte, vil Arbeidstilsynet fortsette å følge opp næringen. Tilsynene viser at noen må jobbe bedre med å kartlegge og vurdere risiko. Dette er nødvendig å ha på plass for å gjøre de riktige tiltakene for å forebygge og håndtere smittefare.

Arbeidstilsynet har vært på noen fiskebruk hvor alt har vært i orden på papiret, men hvor arbeidstakerne likevel jobber for tett, eller står i tette klynger og røyker sammen.

– Det er viktig at arbeidsgiver følger opp og sørger for at rutinene fungerer i praksis. Slik situasjonen i samfunnet er nå, er vi helt avhengig av at alle smittevernregler følges, sier Vollheim.

Har sendt informasjon til næringen

Arbeidstilsynet skal gjennom informasjon og tilsyn bidra til at smittevernet blir ivaretatt i fiskeindustrien. I forkant av vinterfisket sendte Arbeidstilsynet ut informasjon om hvilke tiltak virksomhetene må gjøre for å følge smittevernreglene i covid-19-forskriften og hvordan de ellers kan sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Informasjonen ble sendt til alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i fiskeindustrien og direkte til arbeidsgiverne i fiskeindustrien i Nord-Norge.

Virksomhetene er pliktige til å kartlegge og vurdere koronaviruset som risikofaktor i arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver må utarbeide handlingsplaner som beskriver tiltak som skal fjerne eller redusere risiko for smitte. I tillegg skal arbeidsgiver iverksette tiltak eller rutiner som sikrer at relevante krav i covid-19-forskriften blir ivaretatt.

– Arbeidsgiverne skal blant annet sørge for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig. Ved å kontakte virksomhetene før vinterfisket startet, ønsket vi å bidra til å gjøre dem forberedt, slik at det ble iverksatt gode rutiner for å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass, sier Trude Vollheim.

Andre aktuelle saker

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.