fbpx

Sjøfartsdirektoratet i Haugesund får ansvaret for ny innreiseordning

Regjeringen

Tekst: REGJERINGEN
Pressemelding | Dato: 19.02.2021

En ny ordning for bedriftene åpner opp for å hente strengt nødvendig arbeidskraft fra utlandet. Ordningen vil ha strenge krav og avgrensninger. Sjøfartsdirektoratet har fått ansvaret for å administrere ordningen.

– Sjøfartsdirektoratet får en viktig oppgave fremover med å hurtigbehandle og sile ut behovet til bedriftene for å hente inn nødvendig arbeidskraft fra utlandet. Jeg er godt fornøyd med at Sjøfartsdirektoratet på kort tid har snudd seg rundt og påtatt seg denne viktige oppgaven sier næringsminister Iselin Nybø.

– Smittesituasjonen i Norge og ikke minst i Europa tilsier at vi dessverre fortsatt må begrense antallet som reiser hit så mye vi kan. Samtidig må vi sørge for å opprettholde aktivitet i norske bedrifter. Derfor etablerer vi nå en svært snever unntaksordning, som skal sikre innreise for utenlandske arbeidstakere som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet i norske virksomheter, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Teknisk personell

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammet regjeringen i januar kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge.

Regjeringen varslet tidligere i februar at det skal opprettes en svært snever søknadsbasert ordning for enkeltpersoner som næringslivet er avhengig av for å holde driften i gang. Nå er ordningen klar.

Ordningen vil være i drift fra lørdag 20. februar kl. 10.00. Den omfatter utenlandske arbeidere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr. Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker. Det er også en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i virksomheten.

Arbeidstakere får kun innreisetillatelse i 14 dager fra vedtaksdato. Denne gyldighetsperioden gjelder for selve innreisetillatelsen, og er uavhengig av oppholdets varighet. Det må søkes om oppholdstillatelse på vanlig måte. Det er ikke mulig å søke om innreise for arbeidstakere fremover i tid.

Arbeidstakere som ankommer Norge må følge gjeldende karantenebestemmelser. Regjeringen jobber også med en innstramning rundt bruk av karantenehotell ved ankomststed.

Det er Sjøfartsdirektoratet som administrerer ordningen, og bedrifter kan søke gjennom Altinn.

Kan bli utvidet

Næringsministeren åpner for at ordningen på sikt kan bli utvidet.

– Jeg har stor forståelse for at innreiserestriksjonene har store konsekvenser for næringslivet og for de utenlandske arbeidstakerne. Regjeringen jobber med en gradvis åpning av grensene. I første omgang åpner vi nå for teknisk personell som utfører oppgaver som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet i norske virksomheter. Vi vil nå se på om vi etter hvert kan åpne for andre arbeidstakere. Detaljer om dette kommer vi tilbake til etter en helhetlig vurdering av smittesituasjonen og næringslivets behov, sier Nybø.

Strenge regler for oppfølging

Arbeidstakere som får unntak må fortsatt overholde de strenge karantenebestemmelsene.

Arbeidsgiver må i søknad oppgi detaljer om karantenested, eventuell forhåndsgodkjenning av annet egnet oppholdssted og transport fra innreisested til karantenested. Ved brudd på karanteneregler eller smittevernregler kan arbeidstaker bortvises og arbeidsgiver utestenges fra unntaksordningen.

Ved innreise til Norge er det krav om å være i karantene. Som hovedregel skal karantenen være på karantenehotell. Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et egnet oppholdssted til disposisjon, har ikke plikt til å bo på karantenehotell. Regjeringen innfører nå også krav om forhåndsgodkjenning av karantenefasiliteter for arbeidsgivere som stiller egnet oppholdssted til disposisjon. Ordningen trer i kraft 22. februar.

Andre aktuelle saker

Overtid og korona

Overtid og korona

Et stort antall virksomheter i sjømatnæringen har erfart at koronapandemien og innreiserestriksjonene for utenlandske arbeidstakere har medført mangel på kvalifisert arbeidskraft. Dette betyr at man blir nødt til å nyttiggjøre seg arbeidskraften til de tilgjengelige...

les mer
Flere aktører klare for Jubileumskonferansen

Flere aktører klare for Jubileumskonferansen

Sjømatbedriftene har den siste tida jobbet med å lande programmet til årets store begivenhet, Jubileumskonferansen. Jubileumskonferansen går av stabelen 21.-22. September, med begrenset antall plasser til arrangementet. Nå begynner også de fleste programaktørene å...

les mer
Landsmøtet blir digitalt

Landsmøtet blir digitalt

Sjømatbedriftene, FIAS og Norwegian Seafood Trust har herved gleden av å invitere til henholdsvis Landsmøte, og generalforsamling den 29. juni 2021. Møtene vil bli avviklet digitalt.TEKST: Sjømatbedriftene   Dagsorden og sakspapirerDagsorden og sakspapirer for...

les mer
Informasjon om ferieavvikling og innreisekarantene

Informasjon om ferieavvikling og innreisekarantene

Det nærmer seg ferietid, og mange utenlandske arbeidstakere ønsker å reise på ferie til sitt hjemland. Sjømatbedriftene har fått en del henvendelser om hvordan virksomhetene bør forholde seg til dette, gitt koronasituasjonen.TEKST: Tonje Vangen, jurist og fagsjef jus-...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.