fbpx

Varslingsplikt om fiskeavrenning

Regjeringen
Glatte veier: Fiskevann renner rett ut på veien fra lastebiler. Bransjestandarden definerer åtte tiltak for bedre trafikksikkerhet, miljø, matkvalitet og ansvarliggjørlig av transportkjøper. Bilde: Statens vegvesen

Tekst: Sjømatbedriftene og Norges Lastebileier-Forbund
Pressemelding | Dato: 26.02.2021

Sjømatbedriftene og Norges Lastebileier-Forbund ber Statens vegvesen innføre varslingsplikt til oppdragsgiver/avsender ved fiskevann som renner fra vogntog. – Basert på vinterens historikk, krever vi at dette gjøres som et strakstiltak, sier Sjømatbedriftenes direktør, Robert Eriksson.

En samlet sjømatbransje og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) møter i dag Statens vegvesen og Mattilsynet. Mens partene tidligere har diskutert utfordringene ved fiskeavrenning fra godstog, er det de praktiske tiltakene som nå gjelder.

– Vi mener rapporteringen er enkel å innføre ved en rutineendring hos våre kontrollmyndigheter. Statens vegvesen har allerede en praksis hvor de varsler bileier ved tekniske mangler. En tilsvarende varsling for sjømat vil skaffe oss nødvendig kunnskap om omfanget av problemet, og vil også gjøre andre aktører oppmerksomme på det, forklarer administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

– Ekstra viktig

Eriksson sier at det ikke bare er NLF og sjømatbransjen som «eier» problemet, men at det er mange aktører involvert.

– Ikke minst er det mange utenlandske transportører. Det er derfor ekstra viktig at avsender og oppdragsgiver blir varslet når avrenning avdekkes, påpeker han.

Varslingsplikt er ett av punktene i den nasjonale bransjestandarden mot avrenning fra sjømattransport på vei, som Sjømatbedriftene og NLF signerte før jul. Standarden inneholder åtte konkrete tiltak som skal bidra til bedre trafikksikkerhet, unngå å forurense miljøet, høyere matkvalitet og ansvarliggjøring av transportkjøperen.

Les også: Ny bransjestandard for frakt av fisk

Begrensning i antall ledd

– I møtet vil vi i tillegg be om at det settes i gang et myndighetsarbeid for en hjemmel for å begrense antall fraktledd. Dette er et viktig punkt for oss, både av hensyn til matsikkerheten og likere konkurransevilkår. I etterkant vil organisasjonene også ta saken opp direkte med samferdselsministeren, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF.

Han mener dette arbeidet kan gjøres etter mønster fra bygg- og anleggsbransjen, der det for noen år siden ble innført begrensninger på antall underleverandører.

Bevisstgjøring er ikke nok

– Det er to måneder siden vi signerte bransjestandarden. I denne tiden har det skjedd en omfattende bevisstgjøring innad i våre organisasjoner, men det er på ingen måte nok. Standarden må også forankres hos andre aktører, og myndighetene må følge opp sin del, forventer Eriksson.

Flere saker er under arbeid, blant annet elektroniske fraktbrev og kabotasjeregister, som begge deler, i prinsippet, er vedtatt i Stortinget. Det er også mye innovasjon på gang for å bedre emballeringen.

Redusert kvalitet på fisken

– Nå står vi foran en økning i transporten, som følge av økt etterspørsel i tiden frem mot påske. En varsling til avsender/oppdragsgiver når avrenningen avdekkes, vil – tror vi, i neste omgang bidra til et kundekrav om en temperaturlogg med dokumentasjon av temperaturen under hele transportkjeden, forklarer Mo.

Temperaturlogg inngår også som tiltak i bransjestandarden. Mangelfull nedkjøling både reduserer kvaliteten på fisken og smelter isen, som igjen skaper den trafikkfarlige avrenningen. Mattilsynet skal vurdere behovet for informasjon til de involverte virksomhetene, og eventuelt transportører, og vil be bransjen om deres meninger på dette punktet.

Har du spørsmål knyttet til dette?

Mobil: +47 950 68 797
E-post: robert@sjomatbedriftene.no

Robert Eriksson

Administrerende direktør, Sjømatbedriftene

Har du spørsmål knyttet til dette?

Mobil: +47 415 44 100
E-post: gam@lastebil.no 

Geir A. Mo

Administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund

Andre aktuelle saker

Vil du delta i intervju? 

Vil du delta i intervju? 

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024     Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.  Ved å delta bidrar du til...

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da har dommerne gjennomført nok en kåring av de beste firma sine produkt i kategoriene kaldrøkt laks og åpen klasse. Vi gratulerer alle vinnerne.   KLASSE KALDRØKT LAKS 5.3.2024 FIRMA PRODUKT PLASSERING Mikals Laks AS Einerøkt laks 1. Reinhartsen AS Kald Røkt Laks 2....

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da er NM i Sjømat over for denne gang, og våre 5 dommere har smakt seg gjennom over 100 ulike produkt. Sjømatbedriftene er som arrangør stolt over all den fantastiske sjømaten som de mange selskap har levert til bedømming. Vi gratulerer dagens vinnere, og takker alle...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.