fbpx

Store forventninger til Nasjonal transportplan

Smal vei

Tekst: Sjømatbedriftene
Dato: 19.03.2021

Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2022-2033 ble i dag, kl. 1200, lagt frem. Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Sjømatbedriftene har klare forventninger til at Sjømatnæringens transportbehov blir ivaretatt på en langt tydeligere måte enn tidligere.

Legger vi til grunn en snitt volumvekst på 3 prosent de neste ti årene tilsvarer dette 21 500 flere trailere med sjømat på norske veier. Om 15 år tilsvarer veksten 33 877 flere vogntog enn i dag. Dette er økt transport på veier som allerede ikke er godt nok rustet til å ta unna det som i dag ferdes av sjømat transport på veiene. Når transporten går ut fra slakteriene er de mest kritiske strekningene langs våre fylkesveier. Fylkesveier som allerede har et etterslep på 70 mrd. kroner. I tillegg til at mange av strekningene er svært ras og skredutsatt.

Om ikke sjømatnæringens transportbehov ivaretas i de fremtidige NTP-ene frykter jeg at infrastrukturen vil bli en så stor hemsko at den vil bidra til å forhindre den ønskede og planlagte veksten i fremtiden, sier Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Flere områder bør prioriteres

Å jobbe for å få ned etterslepet på fylkesveiene bør prioriteres høyere enn hva som har vært gjort tidligere. Videre må politikerne evne å prioritere de strekninger som er viktig for næringslivet. Man kan ikke bare se på ÅDT når man prioriterer veistrekninger, man må også se til hvilke verdier som fraktes fra næringslivet på veiene, sier han, og fortsetter: La meg ta ett eksempel. Om man skal legge kun ÅDT til grunn vil ikke Skjervøy eller Nærøysund får mange vei-kroner. Det bor for lite folk der til det. Men ser man på de verdier som transporteres langs disse veiene med norsk kvalitetsrik sjømat, er bildet et helt annet. Dette må politikerne evne å se.

Videre mener Sjømatbedriftene at skredsikring/rassikring må prioriteres langt høyere opp på dagsorden. I NTP bør det integreres en egen forpliktende nasjonal skredsikringsplan. Sjømatbedriftene mener planen skal innebære sikring av alle skredpunkt med skredfaktor høy eller middels i løpet av en periode på 12 år. Det bør derfor avsettes 50 mrd. kr til dette formålet, og da over en 12 årsperiode, sier Robert Eriksson.

Det jobbes godt på makronivå

Denne regjeringen har gjort mer innen samferdsel og vei enn noen annen tidligere regjering. De skal ha skryt for det. Men dette gjelder på makronivå. Jeg synes regjering har vært alt for dårlig til å skjønne sjømatnæringens transportbehov, og ikke evnet å prioritere den, sier Eriksson.

– Sjømatbedriftene vil gå grundig gjennom regjeringens forslag til nasjonal transportplan, vi vil involvere våre medlemsbedrifter på en god måte, og utarbeide en god og fremtidsrettet transportpolitikk for sjømatnæringen. Vi kommer til å være svært aktive inn mot stortinget og jobbe for at sjømatnæringens transportbehov blir ivaretatt på en god måte i den nye planen, før endelig vedtak fattes i stortinget, avslutter administrerende direktør, Robert Eriksson.

Andre aktuelle saker

Vil du delta i intervju? 

Vil du delta i intervju? 

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024     Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.  Ved å delta bidrar du til...

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da har dommerne gjennomført nok en kåring av de beste firma sine produkt i kategoriene kaldrøkt laks og åpen klasse. Vi gratulerer alle vinnerne.   KLASSE KALDRØKT LAKS 5.3.2024 FIRMA PRODUKT PLASSERING Mikals Laks AS Einerøkt laks 1. Reinhartsen AS Kald Røkt Laks 2....

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da er NM i Sjømat over for denne gang, og våre 5 dommere har smakt seg gjennom over 100 ulike produkt. Sjømatbedriftene er som arrangør stolt over all den fantastiske sjømaten som de mange selskap har levert til bedømming. Vi gratulerer dagens vinnere, og takker alle...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.