fbpx

Sjømatbedriftene bidrar i nytt FHF-prosjekt om kystflåten

BILDE: Johan Wildhagen (Norwegian Seafood Council)

Kilde: Nofima
Dato: 07.04.2021

Sjømatbedriftene vil være representert i referansegruppen til et nytt prosjekt fra FHF om utviklingen i kystfiskeflåten. Hensikten med prosjektet er: «… å dokumentere den kapasitetsutvikling som har funnet sted i fiskeflåten de senere år samt vurdere driverne for og effekten av denne flåteutviklingen». Nofima vil være ansvarlig for utførelsen av prosjektet.

Norsk fiskerinæring gjennomgår kontinuerlig strukturelle endringer. Strukturutviklingen er drevet frem blant annet av nasjonal og internasjonal makroøkonomisk utvikling, ressurssituasjonen for viktige nøkkelbestander i fiskeriene, innovasjon og globale etterspørsels- og markedsforhold. I fiskerinæringen er handlingsrommet for strukturelle tilpasninger blant næringsaktørene begrenset av en rekke andre forhold. Først og fremst virkemidler knyttet til behovet for å beskytte fiskeressursene mot overbeskatning, men også av institusjonelle forhold.

Fiskerinæringen har endret seg mye gjennom de siste årene, både med hensyn på kapasitetsutvikling og konkurranseforhold i fiskeflåten. Lønnsomhet, overkapasitet, konkurransekraft på arbeidsmarkedet og fornyingstakt i flåten er argumenter framkommet i strukturdebatten for fiskeflåten. Også argumentet om at det bør være mulig for flerbåtsrederier å fiske de samme kvotene på færre fartøy har vært brukt med stor tyngde for å heve kvotetaket i flere fartøygrupper.

Driverne for, samt effekten av, disse strukturelle endringene er det som vil bli studert i dette prosjektet. Forskningsbasert analyse og utredninger om effekter av strukturering som har skjedd i fiskeflåten vil være viktige bidrag til diskusjoner som alltid vil eksistere i næringen, og være en verdifull bakgrunn for næringsaktører og myndigheter i sine vurderinger av framtidige rammebetingelser. Sjømatbedriftene ser frem til å bidra i dette arbeidet.

Andre aktuelle saker

Ledig stilling som markedssjef i FIAS

Ledig stilling som markedssjef i FIAS

Stillingsannonse | Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS – FIAS Arbeidsgiver: Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS - FIASStillingstittel: MarkedssjefFrist: 18.04.2021Ansettelsesform: Fast Om FIAS Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS ble etablert I 1994 og er et...

les mer
Tidenes beste mars ga solid kvartal for sjømateksporten

Tidenes beste mars ga solid kvartal for sjømateksporten

BILDE: Grethe Hillersøy (Norwegian Seafood Council)Pressemelding | Norges SjømatrådDato: 08.04.2021 Aldri før har verdien av norsk sjømateksport vært høyere i en mars måned enn i 2021. I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 27,7 milliarder...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.