fbpx

Sjømatbedriftene med klare krav til satsing på fylkesveier og rassikring

BILDE: Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Tekst: Sjømatbedriftene
Dato: 12.04.2021

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, deltok i dag på Transport- og kommunikasjonskomiteens høring om Nasjonal Transportplan for 2022 – 2033. Det ble overlevert tydelige krav fra Sjømatbedriftene om økt satsing på rassikring og utbedring av fylkesvegnettet.

Eriksson ga ros til regjeringen for å legge frem en ambisiøs Nasjonal Transportplan for den neste 10 årsperioden, og uttrykte tilfredshet over den totale økonomiske rammen på 1 200 milliarder kroner.

Stortinget har lagt til rette for 3 pst. årlig vekst innen havbruksnæringen. Skulle vi realisere denne målsetningen betyr det 25 600 flere vogntog med laks på våre fylkesveier. Selv om det er mye bra som blir lagt frem i ny NTP, er min store bekymring at den ikke evner å legge til rette godt nok for sjømatnæringens transportbehov. De samme politikerne må evne å dreie en større del av kaka til fylkesveinettet og rassikring, uttalte Eriksson.

I regjeringens forslag legges det opp til kun en framskriving av dagens bevilgninger til fylkesveiene, altså, ikke friske midler. Eriksson fremmet følgende to konkrete forslag ovenfor stortingskomiteen:

  • Det bør etableres en nasjonal skredsikringsplan, og at denne blir en tydelig, forpliktende, og integrert del av Nasjonal Transportplan. Planen må innebære sikring av alle skredpunkt med skredfaktor høy eller middels i løpet av en periode på 12 år.
  • Etterslepet for fylkesveinettet bør fjernes i løpet av 10 – 15 år. Stortinget bør derfor avsette en tilleggsramme totalt i planperioden på 53 mrd. kroner for å nå denne målsetningen.

Skal sjømatnæringen evne å hente ut sitt vekstpotensialet er man helt avhengig av gode og tidsriktige infrastrukturløsninger. Mer av fisken må i fremtiden fraktes på sjø og bane. Men selv om dette blir gjort trenger man å styrke fylkesveiene, fisken må tross alt komme seg fra slakteriet og til transportveien ut i markedet. Evner vi ikke å styrket satsingen fylkesveinett og rassikring, kan dette føre til at havbruksnæringen ikke klarer å ta ut sitt mulige potensial, avslutter Eriksson.

Andre aktuelle saker

Sjømatbedriftene og Formue inngår samarbeid

Sjømatbedriftene og Formue inngår samarbeid

PÅ BILDET: Formue og Sjømatbedriftene sammen på scenen under Sjømatdagene 2022. F. v. Øystein Bø (Administrerende direktør i Formue), Robert Eriksson (Administrerende direktør i Sjømatbedriftene), Alexandra Plathe (Leder Formue Pensjon). Foto: Sjømatbedriftene.Formue...

les mer
Sjømatdagene 2022: Se bildene!

Sjømatdagene 2022: Se bildene!

Foto: Stian Engh-Halstvedt @ stianengh. Sjømatbedriftene arrangerte 29. og 30. mars Sjømatdagene 2022! Konferansen huset nesten 400 påmeldte deltakere, og over 40 utstillere. En stor takk til programleder, sponsorer, foredragsholdere, ansatte, utstillere,...

les mer
Takker Marte Lund Myran for innsatsen

Takker Marte Lund Myran for innsatsen

PÅ BILDET: Marte Lund Myran. Foto: Sjømatbedriftene.Marte Lund Myran slutter i Norwegian Seafood Trust, og er klar for nye spennende utfordringer.Tekst: SJØMATBEDRIFTENE | Pressemelding Marte Lund Myran ble ansatt i en prosjektstilling som markedssjef i desember 2020....

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.