fbpx

Sjømatbedriftene med klare krav til satsing på fylkesveier og rassikring

BILDE: Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Tekst: Sjømatbedriftene
Dato: 12.04.2021

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, deltok i dag på Transport- og kommunikasjonskomiteens høring om Nasjonal Transportplan for 2022 – 2033. Det ble overlevert tydelige krav fra Sjømatbedriftene om økt satsing på rassikring og utbedring av fylkesvegnettet.

Eriksson ga ros til regjeringen for å legge frem en ambisiøs Nasjonal Transportplan for den neste 10 årsperioden, og uttrykte tilfredshet over den totale økonomiske rammen på 1 200 milliarder kroner.

Stortinget har lagt til rette for 3 pst. årlig vekst innen havbruksnæringen. Skulle vi realisere denne målsetningen betyr det 25 600 flere vogntog med laks på våre fylkesveier. Selv om det er mye bra som blir lagt frem i ny NTP, er min store bekymring at den ikke evner å legge til rette godt nok for sjømatnæringens transportbehov. De samme politikerne må evne å dreie en større del av kaka til fylkesveinettet og rassikring, uttalte Eriksson.

I regjeringens forslag legges det opp til kun en framskriving av dagens bevilgninger til fylkesveiene, altså, ikke friske midler. Eriksson fremmet følgende to konkrete forslag ovenfor stortingskomiteen:

  • Det bør etableres en nasjonal skredsikringsplan, og at denne blir en tydelig, forpliktende, og integrert del av Nasjonal Transportplan. Planen må innebære sikring av alle skredpunkt med skredfaktor høy eller middels i løpet av en periode på 12 år.
  • Etterslepet for fylkesveinettet bør fjernes i løpet av 10 – 15 år. Stortinget bør derfor avsette en tilleggsramme totalt i planperioden på 53 mrd. kroner for å nå denne målsetningen.

Skal sjømatnæringen evne å hente ut sitt vekstpotensialet er man helt avhengig av gode og tidsriktige infrastrukturløsninger. Mer av fisken må i fremtiden fraktes på sjø og bane. Men selv om dette blir gjort trenger man å styrke fylkesveiene, fisken må tross alt komme seg fra slakteriet og til transportveien ut i markedet. Evner vi ikke å styrket satsingen fylkesveinett og rassikring, kan dette føre til at havbruksnæringen ikke klarer å ta ut sitt mulige potensial, avslutter Eriksson.

Andre aktuelle saker

Regjeringen struper distriktene

Regjeringen struper distriktene

Foto: Sjømatbedriftene.Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk er et nytt eksempel på at det tas strupetak på Kyst- og Distrikts - Norges mest betydelige næringsvei og landets viktigste fremtidsnæring. Sammen med det totale skatte- og avgiftstrykket...

les mer
Finale: NM i Sjømathandel 2022

Finale: NM i Sjømathandel 2022

ALLE FINALISTENE: Foran f.v. Linda Helene Johansen (Meny Skedsmokorset), Malin Lindal Olaussen (Meny Sørlandsparken/Røa), Christian Holth Clasen (Meny Gystadmarka), Casandra Perkins (Coop Mega), Mimoun Kandrouch (Meny Drøbak), Hedda Leversen Larsen (Fisketorget...

les mer
Finale i NM i Sjømathandel 2022: Se bildene!

Finale i NM i Sjømathandel 2022: Se bildene!

Foto: Sjømatbedriftene.Sjømatbedriftene arrangerte sammen med våre samarbeidspartnere KOM (Opplæringskontoret for salgs- og matbransjen), Coop Mega, Meny, Norsk Villfisk og Domstein denne uka finale for NM i Sjømathandel 2022. Her finner du noen glimt av det...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.