fbpx

Gjeldende MSC-sertifikat forlenges inntil videre for torsk

Bilde av Korona virus

Bilde: Synøve Dreyer (Hentet fra: Norwegian Seafood Council)

Kilde: Norges Råfisklag og Fiskarlaget
Dato: 23.04.2021

Gjeldende MSC-sertifisering av det norske fisket etter torsk og hyse nord for 62°N utløper 26. april 2021. Det foreligger nå en klage som gjør at gjeldende MSC-sertifikat forlenges inntil videre for torsk. For hyse fornyes sertifikatet utenfor 12 nautiske mil, mens for fangster innenfor 12-mila bortfaller sertifikatet for fangster fisket fra og med 27. april 2021, skriver Norges Råfisklag på sine sider.

Det er Norges Fiskarlag som har klientansvaret for de norske sertifiseringene i henhold til MSC-standarden. De skriver på sine sider at torsk og hyse utenfor 12 nm var på sluttstreken av sertifiseringsprosessen, og nye sertifikater var i rute til å ta over 27.04. Det har nå blitt gjort kjent at en formell protest har blitt levert inn til MSC, hvor DNVs sertifiseringsavgjørelse påklages. Videre skriver Fiskarlaget at protesten nå ligger inne hos MSC hvor en «independent adjudicator» vil vurdere om protesten oppfyller formalkrav til å bli vurdert videre. Fram til da er ikke Fiskarlaget eller DNV blitt gjort formelt kjent med protestens innhold eller avsender.

Fiskarlaget opplyser i den forbindelse om at dette endrer på det som skjer med sertifikatene førstkommende mandag, 26. april. For å gi tid til å behandle protesten, har MSC nå rutinemessig innvilget søknad om utsettelse av dagens sertifikat på torsk. Dette sertifikatet inkluderer også fiske innenfor 12 nm, noe som medfører at all torsk nord for 62 grader fremdeles har sertifikat etter 26.04. Dette er imidlertid høyst midlertidig; søknaden er kun innvilget for en uke av gangen inntil protestsaken er løst. Aktørene må derfor være forberedt på at sertifikatet innenfor 12 nm når som helst kan falle bort på kort varsel i de neste ukene eller månedene, skriver de. Sjømatbedriftene ber derfor våre medlemmer om å sørger for å holde seg oppdatert på situasjonen.

Fiskarlaget informerer også om at det er ikke blitt innvilget tilsvarende utsettelse på det gamle sertifikatet for hyse. Den innleverte protesten gjelder kun torskefiskeriet. Hyse får dermed et nytt sertifikat for fiskeriet utenfor 12 nm neste uke og fiskeriet innenfor 12 nm er dermed ikke lenger sertifisert, som tidligere forespeilet. Her ber Fiskarlaget derfor om at alle aktører i verdikjeden sørger for å ta hensyn til dette i sin sporbarhet og i tråd med sine eventuelle Chain of Custody avtaler med MSC.

Kort oppsummert:

  • Torsk fanget både innenfor og utenfor 12 nm beholder sertifikatet på ubestemt tid etter 26.04. (forlenges en uke av gangen)
  • Hyse fanget innenfor 12 nm f.o.m. 27.04. beholder ikke sertifikatet. Nytt sertifikat blir utstedt for hyse utenfor 12 nm (dagens sertifikatnummer for hyse beholdes).

– Når det gjelder status og mulige fremtidige utfall for protestsaken for torskefiske utenfor 12 nm vil Fiskarlaget eventuelt kunne uttale seg nærmere når vi har blitt forelagt saken fra MSC, opplyser seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen som er fagansvarlig og arbeider med sertifisering i Norges Fiskarlag.

Andre aktuelle saker

Vil du delta i intervju? 

Vil du delta i intervju? 

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024     Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.  Ved å delta bidrar du til...

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da har dommerne gjennomført nok en kåring av de beste firma sine produkt i kategoriene kaldrøkt laks og åpen klasse. Vi gratulerer alle vinnerne.   KLASSE KALDRØKT LAKS 5.3.2024 FIRMA PRODUKT PLASSERING Mikals Laks AS Einerøkt laks 1. Reinhartsen AS Kald Røkt Laks 2....

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da er NM i Sjømat over for denne gang, og våre 5 dommere har smakt seg gjennom over 100 ulike produkt. Sjømatbedriftene er som arrangør stolt over all den fantastiske sjømaten som de mange selskap har levert til bedømming. Vi gratulerer dagens vinnere, og takker alle...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.