fbpx

Klart budskap fra Insula om frafallet av miljøsertifiseringen

Bilde av Korona virus

Bilde: Johan Wildhagen (Norwegian Seafood Council)

Pressemelding | Tekst: Insula
Dato: 27.04.2021

26. april 2021 mistet Norge miljøsertifiseringen MSC på hyse fisket innenfor 12 nautiske mil. Samtidig står også torskefisket innenfor 12 nautiske mil i fare for å miste samme sertifisering. Dette skjer selv om den nordøstarktiske torsken er definert som en av de best forvaltede fiskebestandene i verden.

Årsaken er bifangst av Kysttorsk ved kystnært fiskeri. Det internasjonale havforskningsrådet ICES mener Kysttorsk-bestanden ligger under ønsket nivå. Dermed oppfylles heller ikke vilkårene for MSCsertifiseringen.

Frafallet av miljøsertifiseringen vekker oppsikt, og mange mener det er behov for å se nærmere på de forskningsmessige metodene som er lagt til grunn for bestandsmålingen. At Kysttorsken reguleres i én felles forvaltningsplan er også svært omdiskutert. Til eksempel viser målinger at Kysttorskbestanden nord for 67 grader nord er i langt bedre stand enn lengre sør.

Frafallet av miljøsertifiseringen får størst konsekvenser for den minste kystflåten. Det vil si små og mellomstore fiskefartøy som fisker med passive fiskeredskaper (juksa, line og garn), og som normalt oppfattes som de mest bærekraftige. Dette fordi hver båt fisker begrensede kvantum med fisk
sammenlignet med den havgående fiskeflåten, og bruker redskaper som ikke skader havbunnen. Kystflåten er i tillegg den delen av fiskeflåten som er mest stedfast ved at den leverer fersk fisk til sine lokalsamfunn daglig, fremfor å fryse fangsten om bord.

Store deler av den norske kystflåten er av en størrelse som gjør at det umulig å fiske utenfor 12 nautiske mil. Dette er i all hovedsak fiskebåter under 11 meter som fisker med krok (juksa og line). Et langvarig frafall av miljøsertifiseringen vil kunne få store negative konsekvenser for denne
flåtegruppen. Dette vil videre påvirke lokalsamfunnene som er bygget opp på arbeidsplasser og inntekter fra nettopp denne flåten.

Insula mener det er svært uheldig at et tiltak som er ment å gjøre fiskeriene mer bærekraftige, rammer hardest den delen av fiskeflåten som setter minst miljøavtrykk.

Et rent hav som er klokt forvaltet, er selve livsgrunnlaget til Insula. Vi er derfor svært glade for at det nå legges store ressurser ned i å utarbeide gode forvaltnings- og gjenoppbyggingsplaner for Kysttorsken, parallelt med metoderevisjon for bestandsmåling. Norges Fiskarlags mål er å ha ny
sertifisering på plass innen hovedsesongen 2022. Vi følger prosessen tett, og vurderer våre aktiviteteropp mot den til enhver tid mest oppdaterte kunnskap som finnes om våre havområder.

Insula er avhengig av fersk fisk av høyeste kvalitet året rundt. Vi kjøper derfor fisk fra kystflåten som hver dag leverer dagsfersk fisk til fiskemottak langs den norske kysten. På denne måten oppnår vi høy kvalitet til våre kunder, samtidig som vi er med på å sikre arbeidsplasser, lys i husan og bærekraftige lokalsamfunn langs vår langstrakte kyst.

Insula mener et langsiktig bærekraftig fiskeri er avhengig av en levende kystflåte. Vi vil verken nå eller i fremtiden kunne lykkes med å gjeninnføre et bærekraftig fiskeri innenfor 12 nautiske mil dersom denne delen av fiskeflåten kollapser som følge av utestengelse fra de best betalte
markedene.

Insula kommer derfor fortsatt til å kjøpe råvarer fra alle fartøygrupper i den norske kystflåten også etter frafallet av MSC-godkjenningen. Herunder vil vi kjøpe torsk og hyse fra den minste kystflåten som opererer kystnært, samtidig som vi vil oppfordre den større kystflåten som har kapasitet til å gå lengre til havs til å flytte sine aktiviteter utenfor 12-milssonen der dette er forsvarlig og mulig.

På denne måten tar vi aktivt ansvar for et levende hav og levende kystsamfunn nå og i fremtiden,
gjennom å tilby bærekraftig fisket fisk, samtidig som vi fortsatt støtter opp om den minste fiskeflåten
frem til den nye forvaltningsplanen er på plass.

Spørsmål til saken kan rettes til:
Morten H. Jensen, COO Insula Hvitfisk,
Morten.Jensen@insula.no / 916 30 176

Andre aktuelle saker

Vil du delta i intervju? 

Vil du delta i intervju? 

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024     Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.  Ved å delta bidrar du til...

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da har dommerne gjennomført nok en kåring av de beste firma sine produkt i kategoriene kaldrøkt laks og åpen klasse. Vi gratulerer alle vinnerne.   KLASSE KALDRØKT LAKS 5.3.2024 FIRMA PRODUKT PLASSERING Mikals Laks AS Einerøkt laks 1. Reinhartsen AS Kald Røkt Laks 2....

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da er NM i Sjømat over for denne gang, og våre 5 dommere har smakt seg gjennom over 100 ulike produkt. Sjømatbedriftene er som arrangør stolt over all den fantastiske sjømaten som de mange selskap har levert til bedømming. Vi gratulerer dagens vinnere, og takker alle...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.