fbpx

Rullerende MTB: – Sjømatbedriftene skuffet over fiskeriministerens løsning

logo Regjeringen

BILDE: Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Pressemelding | Tekst: Sjømatbedriftene
Dato: 14.05.2021

 

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, reagerer på at fiskeriministeren ikke leverer på stortingets vedtak om rullerende MTB.

I november i fjor behandlet Stortinget, Fremskrittspartiets forslag, om å innføre rullerende MTB for havbrukssektoren. Stortinget fattet følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning med rullerende MTB og legge fram en sak for Stortinget innen utløpet av fristen for behandling i vårsesjonen 2021, med sikte på å innføre en prøveordning som skal bidra til økt bearbeiding og verdiskaping.»

– Regjeringen mener det vil være utfordrende å realisere en prøveordning med rullerende MTB under de forutsetninger som Stortinget har skissert i sin innstilling og anmodningsvedtak. Dette gjelder særlig med hensyn til formålet om økt bearbeiding, og at ordningen ikke skal gi økt miljøbelastning eller redusert fiskevelferd. Gitt anmodningsvedtakets utforming, vil regjeringen likevel sende forslag til en mulig prøveordning med rullerende MTB på høring, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, i en pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

– Når jeg leser regjeringens omtale, og statsrådens uttalelser virker det som om de har lett med lys og lykter for å problematisere hva stortinget har lagt til grunn. Hensynet til blant annet miljøbelastning og fiskevelferd lå jo også til grunn under ordningen, variabel MTB. Man sitter igjen med en følelse av at dette er ikke noe de egentlig har lyst til å sende på høring, men de gjør det under mantraet; «-ikke for de vi vil – men for de vi må». sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Eriksson.

Politisk flertall

Sjømatbedriftene skulle ønske statsråden var langt mer løsningsorientert og tok utgangspunkt i flertallets føringer på mer positiv måte.

Alle partiene med unntak av Rødt, gikk inn for å utrede en prøveordning med rullerende MTB. Stortingets flertall var klare på at man ønsket en ordning som gikk i retning av prøveordningen med variabel MTB, som ble avsluttet i 2019. Videre var flertallet opptatt av å sikre like konkurransevilkår for de mindre aktørene.

Ønsker en praktisk innrettet løsning

Skal man få til en ordning som er bærekraftig må den være praktisk innrettet og enkel å administrere. Slik vi oppfatter Stortingets vedtak, innebærer ikke det en egenstyrt og fullstendig rullerende MTB. Det burde derfor være en enkel sak for regjeringen å legge opp til en ordning som går i retning variabel MTB, slik også Stortinget har bedt om. Her vil det være muligheter for å legge opp til en ordning som er styrt, i den forstand at man har et system på hvilke måneder som skal ha opptrekk ut over tildelt MTB, og hvilke måneder som skal ha nedtrekk under tildelt MTB, Sier Eriksson.

Favorisering av de store selskapene

Det at prøveordningen avgrenses slik at aktørene som deltar ikke kan ha felles biomassetak på tvers av produksjonsområder er bare latterlig. Dette betyr en fortsatt favoriseringen av de store selskapene. Som kjent har disse fleksibilitet gjennom interregionalt biomassetak og gjennom konsern MTB. Eriksson og Sjømatbedriftene mener at hele poenget med en slik ordning må være at de mindre selskapene skal kunne gis tilnærmet samme fleksibilitet, sier Eriksson, og fortsetter:

Det at prøveordningen avgrenses slik at aktørene som deltar ikke kan ha felles biomassetak på tvers av produksjonsområder er bare latterlig. Dette betyr en fortsatt favoriseringen av de store selskapene. Som kjent har disse den nødvendige fleksibiliteten gjennom interregionalt biomassetak og konsern MTB. Hele poenget med ordningen må være å sikre mer like konkurransevilkår mellom de mindre familie- og lokaleide selskapene, og de store med konsern-MTB. Det som nå legges frem er langt fra tilfredsstillende i så henseende, sier Eriksson, og fortsetter:

Sjømatbedriftene klare til å ta kampen

– Nå må vi naturlig nok se hva som ligger i høringsnotatet, og selv om statsråden kan gjennomføre forskriftsendringer uten å gå om Stortinget, er Sjømatbedriftene klare til å ta kampen, samt spille på lag med stortingsflertallet for å finne gode løsninger. Dette er ufattelig enkelt, det er bare for statsråden å justere litt på ordningen med variabel MTB, verre er det ikke, og det er vårt utgangspunkt, avslutter Robert Eriksson.

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.