fbpx

Ber statsråden prioritere ny plan for bestandsoppbygging av kysttorsk

logo Regjeringen

BILDE: Per Eide Studio (Hentet fra: Norwegian Seafood Council).

Pressemelding | Tekst: Sjømatbedriftene
Dato: 21.05.2021

 

I forrige uke kunne vi lese på Fiskeribladet.no at forskernes beregninger på bestanden for kysttorsk fra 90-tallet er feil. I lys av at Norge har mistet MSC-sertifiseringen ser man hvor sårbar man blir ved at det gjøres feil i beregningene. Det vil kunne få fatale konsekvenser for fiskerne, og næringen som sådan.

Det Internasjonale havforskningsrådet (ICES) foretar en metoderevisjon hvert 5 år. Den siste revisjonen som ble gjort i 2019 viser at målet i gjenoppbyggingsplanen trolig ville vært 32.000 tonn, ikke 60.000 tonn. Mens den estimerte gytebiomassen i toppåret 1995 lå på 75.000 tonn med den gamle metoden, er den justert ned til 42.400 tonn med den reviderte metoden. Forskerne beklager feilen som de oppdaget i den gamle metoden, som nå er rettet opp. ICES har siden 2019 anbefalt at det lages en ny plan for hvordan kysttorskbestanden skal bygges opp. Dette arbeidet er Havforskningsinstituttet i gang med etter det Sjømatbedriftene erfarer.

Skulle blitt avdekket tidligere

Sjømatbedriftene er svært glad for at man har avdekket feil i gamle beregninger og at man nå har fått en bedre og mer pålitelig beregningsmetode for kysttorsken. Det er også bra at Havforskningsinstituttet er i gang med å lage en ny plan for hvordan kysttorskbestanden skal bygges opp, og vi mener dette arbeidet må gis høyeste prioritet. Det kritikkverdige er imidlertid at man ikke har startet dette arbeidet langt tidligere, og allerede i 2019 da ICES anbefalte Norge å lage en ny plan. Hadde vi gjort det ville vi kanskje ha stått bedre rustet for å beholde MSC-sertifiseringen på torsk.

Bekymret over tapet på MSC-sertifiseringen

– Vi er svært bekymret over konsekvensene tapet på MSC-sertifiseringen kan gi, og frykter at forvaltningen ikke gir saken høy nok prioritet, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson. Det er helt avgjørende at vi i løpet av høsten får på plass en ny og troverdig plan for hvordan kysttorskbestanden kan bygges opp. Dette er spesielt viktig med tanke på at man igjen kan sikre seg å få tilbake MSC-sertifiseringen fra 2022, noe som bør være et klart mål.

Sjømatbedriftene ber derfor statsråden sørge for forvaltningen har de nødvendige ressurser til å få ferdigstilt en slik plan i løpet av høsten.

 

For ytterligere kommentarer ta kontakt med:

robert@sjomatbedriftene.no
+47 950 68 7 97

Robert Eriksson

Administrerende direktør, Sjømatbedriftene

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.