fbpx

Krever at politikerne fjerner moms på sjømat

30.07. 2021

logo Regjeringen

Foto: Sjømatbedriftenes Administrerende direktør, Robert Eriksson.

– Vi mener myndighetens politikk for å fremme sunn ernæring fremstår som svada og lykkeønskninger. Nå krever Sjømatbedriftene at politikerne fjerner moms på sjømat.

PRESSEMELDING | Sjømatbedriftene

I 2017 inngikk regjeringen en intensjonsavtale med dagligvarebransjen og næringsorganisasjonene. Målet med avtalen var å øke konsumet av sjømat. I vår undertegnet helseminister, Bent Høie (H), en forlengelse av avtalen frem til 2025.

– Politikerne har gjort en rekke tiltak gjennom årene for å øke forbruket av fisk. Blant annet var et av tiltakene informasjonskampanjer rettet mot barn og unge i skolen. Tiltaket skulle øke fiskeforbruket markant. Problemet er at de aldri nevner det sterkeste tiltaket for å endre vaner; nemlig pris, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Sjømatbedriftenes toppsjef fremholder videre at de tiltakene så langt har vært en fiasko. Han viser til at sjømatforbruket blant det norske folk har blitt redusert med 10 prosent siden 2015, mens målet var en økning på 20 prosent fra 2017 og frem til og med i år.

– Grunnen til at jeg påstår at dagens politikk fremstår som svada og lykkeønskninger er blant annet at regjeringen har fjernet sukkeravgiften. Det er bedre å kutte prisen på sunne matvarer enn å øke prisen på usunne. Men her til lands gjør vi altså det motsatte; vi senker prisen på sukkerholdige varer, sier Eriksson.

Sjømatrådets undersøkelse, som ble offentliggjort nå like før sommeren, viser at hele 20 prosent av de spurte trakk frem pris som den viktigste faktoren for at de ikke spiste mer sjømat.

I 2019 kjørte dagligvarekjeden Kiwi en 6 ukers kampanje hvor de fjernet moms på sjømat. Kjedens mål var å øke salgsvolumet på sjømat med 20 prosent.

– Det interessante var at Kiwi knuste sine ambisjoner. Resultatene viste at de økte salget av sjømat med 42 prosent på de 6 ukene kampanjen gikk. Dette bare bekrefter at å fjerne momsen funker. Det viser både denne kampanjen og tidligere kampanjer hvor man fjernet moms på grønt og frukt, sier Eriksson.

Eriksson trekker frem prisen på en Salma lakse-loin hos Rema 1000 er på 249 kr per kg., og at prisen for angus entrecote hos Meny er på 159,30 kr. per kg.

– Dette illustrerer på en god måte de store prisforskjellene. Tar vi videre med i betraktning at rødt kjøtt blir subsidiert med om lag 70 kr per kg er det lett å forstå at vi har et stykke å gå før vi oppnår fair play i kjøledisken. Sjømatnæringen er subsidiefri. Jeg ber ikke om subsidier, vi er stolte over å produsere kvalitetsmat uten hjelp fra skattebetalerne. Så har jeg forståelse for at landbruket er i en annen situasjon. Derfor burde politikerne uten å blunke fjernet momsen på sjømat, slik at man kunne oppnå mer reell valgfrihet blant forbrukerne, sier Eriksson.

Laks den mest miljøvennlige matvareproduksjonen

Sjømatbedriftenes har også sett nærmere på hva det vil gi av miljøgevinster at folk flest øker konsumet av sjømat og reduserer forbruket av rødt kjøtt. Eriksson viser til at Helsedirektoratet anbefaler at vi spiser 500 gram rødt kjøtt i uken, men det reelle er at nordmenn flest spiser godt over 800 gram per uke. For å produsere 1 kg rødt kjøtt slipper vi ut 30 kg CO2, mens for 1 kg produsert laks er utslippene bare 2,5 kg CO2.

– Dette bare bekrefter at sjømat ikke bare er sunt og godt, det er også utrolig miljøvennlig. Hadde folk flest redusert kjøttforbruket med 20 prosent og økt sjømatforbruket med 20 prosent ville reduksjonen i CO2-utslipp tilsvart utslippene fra over 100 000 biler per år, avslutter administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Fakta

  • Regjeringen inngikk en intensjonsavtale i 2017 med dagligvarebransjen og næringsorganisasjonene, hvor man satte seg et mål om å øke konsumet av sjømat med 20 pst. Men pilene peker motsatt vei. Nordmenn spiser 10 prosent mindre sjømat nå enn hva som var tilfellet i 2015 (Kilde: Helsedirektoratet)
  • Ved å produsere 1 kg av henholdsvis storfe og laks, er CO2-utslipp 30 kg for storfe og 2,5 kg for laks (Kilde: Sjømatrådet)
  • Snitt nordmenn spiser 33 kg sjømat pr år og 72,3 kg kjøtt (2019 tall – Kilde Helsedirektoratet). Tar vi utgangspunkt i 5,1 mill. mennesker så innebærer dette at nordmenn spiser 368 730 000 kg (368,7 tonn) kjøtt per år og 168 300 000 kg (168,3 tonn) sjømat per år. Dette gir et CO2 utslipp for kjøtt på: 11,1 millioner tonn CO2 ekvivalenter – og for fisk på 0,421 millioner tonn CO2 ekvivalenter.
  • Konsumet på kjøtt har økt fra 50 kg per person per år i 1990 – 72,3 kg i 2019. (Kilde: Helsedirektoratet)
  • Pris har betydning. I undersøkelse utført av Sjømatrådet juni 2021 viser at 20 prosent at prisen var et problem med tanke på å spise mer sjømat. (Kilde: Sjømatrådet 17. juni 2021)
  • I statsbudsjettet 2021 fjernet regjeringen sukkeravgiften og avgift på sjokolade.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.