fbpx

Utvikling av morgendagens løsninger preget landsmøtet til Sjømatbedriftene

15.06. 2022

Robert Eriksson Adm dir

PÅ BILDET: Sjømatbedriftenes styreleder, Håvard Høgstad (Arnøy Laks), og administrerende direktør, Robert Eriksson. Foto: Sjømatbedriftene.

Sjømatbedriftene avholdt sitt Landsmøte i Trondheim den 13. og 14. juni. Styreleder Håvard Høgstad fra Arnøy Laks ble gjenvalgt som leder for to nye år, og fremhever at dette er arenaen hvor de tillitsvalgte blir samlet for og diskuterer viktige saker for næringen, og da innen alle bransjeområder.

Tekst: Sjømatbedriftene

– En av Sjømatbedriftenes viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes politiske interesser. I så måte har vi gjennom disse to dagene fått belyst mange store og viktige saker som har preget, og vil prege næringen i tiden fremover, sier Håvard Høgstad.

Høgstad ble valgt som leder av Sjømatbedriftene for første gang i 2017. Med årets gjenvalgt tar han fatt på sin fjerde periode som leder av næringsorganisasjonen.

– For det første vil jeg takke for tilliten til å lede organisasjonen i ytterligere to år. Vi står foran mange spennende oppgaver i tiden fremover, og det å få være med å lede disse prosessene sammen med administrasjonen og de øvrige tillitsvalgte er noe jeg ser frem til. Samtidig har vi vært gjennom en utrolig positiv utvikling de siste årene. Med en medlemsøkning på i underkant av 120 prosent de siste fem årene, og at vi oppnår større og større gjennomslag for våre medlemsbedrifter, samt har utviklet nye og spennende tjenestetilbud sammen med våre samarbeidspartnere, er utrolig inspirerende, sier Høgstad.

Politisk verksted

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, understreker viktigheten av å ha en arena som kan fungere som et politisk verksted.

– Det at vi kan samle våre tillitsvalgte, sette viktige saker på dagsorden, og få løftet frem ulike perspektiv gir oss et godt grunnlag for å utvikle bedre løsninger og rammevilkår for næringen i tiden fremover, sier Eriksson.

Sjømatnæringens behov for tidsriktige løsninger innen arbeidslivsfeltet var ett av temaene som stod sentralt på dagsorden. Her var både bemanningsbransjen og fagbevegelsen invitert til å komme med sine perspektiver og mulige løsninger.

– Dagsens arbeidslivspolitikk tar ikke i tilstrekkelig grad innover seg de behov for fleksibilitet som sjømatnæringen har behov for. Uten en velfungerende løsninger på dette området frykter jeg at enda flere arbeidsplasser i sjømatindustrien vil bli eksportert ut av landet. Dette vil igjen føre til lavere verdi og mindre bearbeiding sjømaten i Norge, sier Eriksson.

Ett annet sentralt tema var kampen mot fiskerikriminalitet. Her var økokrim invitert til å fortelle om sine erfaringer med næringen og hvilke utfordringer man mente næringen måtte rydde opp i.

Økt bearbeiding

Bearbeidingsutvalgets rapport og forslag til tiltak ble også behørig belyst under landsmøtet.

– Det å utvikle en fremtidsrettet politikk, komme med nye og bedre løsninger for å øke bearbeidingen av norsk sjømat vil være ett av våre hovedsatsingsområder i tiden fremover. Vi kan ikke lengre sitte stille å høre på festtaler, se på at store verdier går rett ut av landet. Dette må snus, og her har vi satt oss som mål og være en aktør som utgjør en forskjell, sier Eriksson.

Fra rødt til grønt

Miljø og bærekraft var et annet tema som stod høyt på dagsorden.

– Vi registrerer at statsråden har skapt stor usikkerhet rundt miljøkonsesjonsordningen. Det er svært kritisk om denne ordningen blir skrotet. Vi har fått tommel opp for å gå i gang med et større arbeid for hvordan vi skal videreutvikle løsninger for å ta i bruk de naturgitte fortrinnene i det kystnære havbruket. Han mener bruken av lukket merdteknologi vil være en av løsningen som må gjøres mer gunstig å investere i, og da spesielt i de områdene hvor miljøutfordringene er størst. Dette vil være helt avgjørende om vi skal lykkes med å gå fra rødt til grønt langs hele kysten, sier Sjømatbedriftenes administrerende direktør.

Rudi Siem i Benchmark Genetics satte manglende rognproduksjon på dagsorden, og var tydelig på at det hastet med en ny og mer tidsriktig stamfiskordning.

– Benchmark Genetics er ett av våre nye medlemmer som meldte seg inn i vår. Vi deler deres oppfatning ett hundre prosent. En ny og fremtidsrettet stamfiskordning vil også være selve grunnmuren for den fremtidige biosikkerheten. Jeg gleder meg stort til å samarbeide med Bechmark og de øvrige medlemmene våre på dette området, og arbeidet med å komme med løsninger til politikerne er i full gang, avslutter Robert Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.