fbpx

Vil se på permitteringsreglene i fiskeindustrien

Hoffseth

Regjeringen har sendt ut en pressemelding om at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på særreglene for permitteringsreglene i fiskeindustrien. Arbeidsgruppen skal vurdere om særreglene er godt nok tilpasset dagens situasjon og behov. Bakgrunnen for dette er at den opprinnelige begrunnelsen for innføringen av disse særreglene ikke lenger er like aktuell. Hensynet bak særreglene var den uforutsigbare råvaretilgangen til fiskeforedlings- og sjømatindustrien basert på tradisjonelt fiske. Oppdrettsfisk er i økende grad blitt tatt i bruk i fiskeindustrien, noe som innebærer en mer stabil råstofftilgang.

Sjømatbedriftene har i dag  henvendt seg til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og bedt om å få delta i arbeidsgruppen.

-Vi mener det er viktig at arbeidsgruppen blir utvidet og at Sjømatbedriftene får delta i dette arbeidet. Vi representerer tross alt en meget stor andel  bedrifter som tilhører fiskeindustrien. Både de som baserer seg på råstoff fra laks og hvitfisk, men også de som baserer seg kun på hvitfisk. Med aktører som Norsk Sjømat, Hofseth International og Primex Norway som eksempler på medlemsbedrifter, er det helt opplagt etter vårt skjønn at Sjømatbedriftene bør delta, sier fagsjef for jus og arbeidsliv, Tonje Vangen.

 På denne lenken kan du se regjeringens pressemelding

 

Andre aktuelle saker

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.