fbpx

De private bedriftene – Norskekystens livsnerve

logo Regjeringen

BILDE: Ole-Jørgen Hannestad er partner og daglig leder i Junior Consulting som har utarbeidet denne rapporten på bestilling fra over ti næringsforeninger langs hele kysten.

Tekst: Sjømatbedriftene/Junior Consulting
Dato: 21.05.2021

 

Junior Consulting (JrC) har blitt engasjert av en rekke næringsforeninger og bedrifter langs norskekysten for å gjøre en utredning av hvilken betydning de private bedriftene har for norskekysten. En oppsummering av rapportens hovedkonklusjoner finner du nederst i denne artikkelen.

Behovet for å berge bedrifter og arbeidsplasser gjennom koronapandemien har naturlig nok satt sitt preg på politikk og samfunn det siste året. Rapporten retter søkelyset mot hvordan vi skal bygge samfunnet vårt fremover – etter pandemien. For Norge blir dette særlig krevende, fordi vi snakker om en mer fundamental omstilling enn for mange andre land. AS Norge er avhengig av mange bedrifter og eiere for å kunne erstatte olje- og gassinntektene som vil avta i takt med at ressursene tappes.

BILDE: Sjømatbedriftene og Junior Consulting har tidligere inngått et samarbeid hvor formålet er å legge til rette for ulike tiltak som kan koble studenter fra Junior Consulting (NTNU) med sjømatnæringens behov. Sjømatbedriftene har ikke vært involvert i utarbeidelsen av denne rapporten.

En meget god rapport
Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, har lest rapporten med stor interesse:

– Dette er en meget god rapport, og godt utført arbeid. Vi i Sjømatbedriftene har null problem med å stille oss bak hovedkonklusjonene i rapporten, sier Eriksson og fortsetter:

– Det er snart stortingsvalg, og kandidater fra alle partier kjemper nå om å bli en av de 169 representantene som skal bekle nasjonalforsamlingen. Det er derfor utrolig viktig at de som skal bestemme i årene fremover forstår kystkommunenes betydning, og at AS Norge er helt avhengig av kystens næringsliv.

– Det er liten tvil om at det er sjømatnæringen som vil være den viktigste fremtidsnæring. Det er derfor helt avgjørende at de som skal bestemme i årene som kommer evner å legge til rette for økt verdiskapning og bedre rammevilkår for å fremme det private eierskapet langs kysten. Vi er helt avhengig av det for å sikre både bosetting og arbeidsplasser. Vi i Sjømatbedriftene kommer til å heie på de politikerne som har skjønt betydningen av at de privateide bedriftene langs kysten er viktig lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Robert Eriksson.

 

Viktig strategisk kraft i mange kystkommuner
Sjømatbedriftenes toppsjef er også glad for at man gjennom rapporten dokumentert at lokalt/regionalt eierskap er en viktig strategisk kraft i mange kystkommuner, og med betydelige bidrag i tillegg til skatter og avgifter, til f.eks. idrett, kultur, barnehager, utdanning og infrastruktur i lokalsamfunnene.

– Jeg har alltid ment det er viktig hvem som er eiere, og hvilken tilleggsgevinst det vil ha med riktige eiere. Vi ser at eierskap som er godt forankret i lokal/regionalsamfunnet gir større gevinster i form av at de bidrar som samfunnsbyggere, avslutter Eriksson.

 

BILDE: Frida Marie Pedersen i Junior Consulting har vært prosjektleder for denne rapporten.

– Vi har basert våre analyser på kvalitetssikrede datakilder gjennom hele prosjektet og rapporten presenterer data som er offentlig tilgjengelig. Et viktig fokus for arbeidet med denne rapporten har vært å presentere innsikt fra et stort, kvantitativt datagrunnlag og samtidig gjøre innsikten forståelig for samtlige lesere, sier Frida Marie Pedersen, prosjektleder for rapporten.

Om Junior Consulting

Konsulentselskapet Junior Consulting er eid, styrt og drevet utelukkende av studenter ved NTNU. Selskapet tar på seg oppdrag innen strategi, teknologi/IT og design. Formålet er å bistå næringslivet med tjenester av høy kvalitet, samtidig som konsulentene tilegner seg relevant og verdifull arbeidserfaring.

Rapportens hovedkonklusjoner

 • Rapporten gir et klart bilde av at de private bedriftene og det private eierskapet er norskekystens livsnerve – og viser at Norge i årene fremover vil bli enda mer avhengig av kystens næringsliv.
 • Kystkommunene og kystdistriktene er avhengig av private bedrifter og privat eierskap for å kunne beholde bosetting og livsgrunnlag. Derfor har vi funnet det riktig å gi rapporten tittelen: «De private bedriftene – Norskekystens livsnerve».
 • De store statlige bedriftene og de tunge statlige embetsverkene er etablert i de store byene, særlig konsentrert om Oslo. Også disse må finansieres bl.a. ved skatteinntekter fra private bedrifter.
 • Analyser gjort av Junior Consulting viser at både havbruk og maritim næring, som er næringskategorier med en høy andel av privat eierskap, utgjør en betydelig andel av Norges totale eksporverdier. Man kan derfor argumentere for at Norges fremtidige eksport er avhengig av verdiskapingen i de private bedriftene langs kysten.
 • De private bedriftene og næringsklyngene langs kysten er sterkt konkurranseutsatt, og stadig viktigere for å sikre eksportinntektene Norge trenger for å oppveie bortfall i inntekter fra petroleumssektoren.
 • Havbruksnæringen og leverandørbedriftenes klynger er unikt i historisk sammenheng. Det skyldes at Norge er verdensledende innenfor havbruk både på forskningsbasert kunnskapsproduksjon og innovasjon – samtidig som andre konkurranseutsatte sektorer i Norge i større grad er avhengig av kunnskap og innovasjon fra andre land.
 • De private bedriftene er grunnlaget for bosetting i distriktskommunene også på kysten. De finansierer direkte og indirekte den offentlige tjenesteproduksjonen som skoler og eldreomsorg. De private bedriftene er dermed også avgjørende for de kommunale og offentlige arbeidsplassene.
 • Lokalt/regionalt eierskap en viktig strategisk kraft i mange kystkommuner, og med betydelige bidrag i tillegg til skatter og avgifter, til f.eks. idrett, kultur, utdanning og infrastruktur i lokalsamfunnene.
 • Det er de senere år bygget ut sterke klynger av hjørnestensbedrifter og leverandører i en rekke kystsamfunn – bl.a. basert på fiskeri, havbruk og maritim virksomhet, f.eks. Frøya/Hitra, Namdal/Namsos og Senja. Disse har ringvirkninger som gir verdiskaping også i storbyene. Rapporten har en nærmere beskrivelse av enkelte av disse «klyngene», samt intervjuer av flere næringsaktører på kysten.
 • Tidligere undersøkelser (NOU 2020:12) har påvist at verdiskapingen i
  distriktsnæringslivet har vokst sterkt de siste årene, og produktiviteten i næringslivet
  er nå høyest i flere av de minst sentrale kommunene.

Andre aktuelle saker

Vil du delta i intervju? 

Vil du delta i intervju? 

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024     Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.  Ved å delta bidrar du til...

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da har dommerne gjennomført nok en kåring av de beste firma sine produkt i kategoriene kaldrøkt laks og åpen klasse. Vi gratulerer alle vinnerne.   KLASSE KALDRØKT LAKS 5.3.2024 FIRMA PRODUKT PLASSERING Mikals Laks AS Einerøkt laks 1. Reinhartsen AS Kald Røkt Laks 2....

les mer
Dagens vinnere i NM i Sjømat

Dagens vinnere i NM i Sjømat

Da er NM i Sjømat over for denne gang, og våre 5 dommere har smakt seg gjennom over 100 ulike produkt. Sjømatbedriftene er som arrangør stolt over all den fantastiske sjømaten som de mange selskap har levert til bedømming. Vi gratulerer dagens vinnere, og takker alle...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.