fbpx

Vellykket seminar om ansvarlig sjømattransport under Aqua Nor

26.08. 2021

Foto: F.v. Rolf Fagervoll (Direktør i Brødr. Sunde AS), Geir A. Mo (Adm. dir. Norges Lastebileier-Forbund) Lise Rokkones (Seksjonssjef i Mattilsynet), Kjetil Wigdel (Avdelingsdirektør – Utekontroll i Statens vegvesen), Robert Eriksson (Adm. dir. Sjømatbedriftene) og Morten Pedersen (Advokat Partner i Vectio Advokatene).

Aqua Nor, verdens største utstilling av havbruksteknologi, samler denne uken tusenvis av mennesker tilknyttet sjømatnæringen i Trondheim. I forbindelse med messa avholdt Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Sjømatbedriftene et felles seminar som satte søkelyset på de problematiske sidene ved måten noen av produktene blir fraktet ut til markedet på.

Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF, sa før seminaret at han så fram til å snakke foran en næring som representerer en rekke store transportkjøpere:
– NLF er nå ute på en landsomfattende transportturne, der vi blant annet arrangerer transportkjøperseminarer. Der retter vi ikke pekefingeren mot transportkjøpere og ber dem ordne opp på våre vegne. Men dersom de useriøse, trafikkfarlige aktørene skal fjernes fra veiene spiller transportkjøperne en viktig rolle. Det er viktig at de kjenner sitt ansvar og settes i stand til å stille de riktige kravene når de bestiller transport. Det er det vi ønsker å oppnå med dette seminaret, forklarer han.

Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, stiller seg bak Mo.
– Vi ønsker å utvikle sjønæringene på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Da er det umulig å se bort fra transportaktiviteten vår næring skaper.
Han legger til at norsk sjømatnæring skaper enorme eksportverdier, og at dette gir næringen et særskilt ansvar for å gå foran som et godt eksempel:
– I fjor eksporterte Norge enorme mengder sjømat ut i verden. Totalt ca. 37 millioner måltider hver dag- hele året! Vi har alltid vært en næring som setter bærekraft høyt, men dessverre har det til tider vært lite oppmerksomhet rettet mot transportleddet. I tillegg ser vi en økende trend hvor forbrukerne krever at man må kunne dokumentere transporten, og at det skjer på en bærekraftig måte. Dette ønsker vi nå, i samarbeid med NLF, å sette fokus på, avslutter Eriksson

Nasjonal bransjestandard
Mediene rapporterer støtt om uønskede hendelser i trafikken med tungtransport. Og ikke sjelden er disse knyttet til sjømatnæringen. Det mangler ikke på eksempler av dårlig skodde utenlandske laksevogntog som blokkerer norske vinterveier, eller fisketransporter som blir ilagt kjøreforbud på grunn av avrenning av blodig smeltevann.

På bakgrunn av dette gikk i fjor NLF og Sjømatbedriftene sammen om en nasjonal bransjestandard for sjømattransport på vei. Standarden inneholder åtte konkrete tiltak som skal bidra til bedre trafikksikkerhet, unngå å forurense miljøet, høyere matkvalitet og ansvarliggjøring av transportkjøperen. Idag gikk altså de to organisasjonene, med Aqua Nor som bakteppe, sammen for å forsøke å få flere med i det gode selskap.

Gjennom et innholdsrikt seminar satte Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Sjømatbedriftene fokus på de problematiske sidene ved transport av norsk sjømat, og ikke minst hvordan det kan løses. Foruten organisasjonene selv, stilte både Rolf Fagervoll (Direktør i Brødr. Sunde AS), Lise Rokkones (Seksjonssjef i Mattilsynet), Kjetil Wigdel (Avdelingsdirektør – Utekontroll i Statens vegvesen) og Morten Pedersen (Advokat Partner i Vectio Advokatene).

Foto: Fra seminaret under Aqua Nor idag.

Foto: Avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel, stilte klare krav til sjømatnæringa i sitt innlegg.

For ytterligere kommentarer kan:

Robert Eriksson nås på telefon 95 06 87 97

Geir A. Mo nås på telefon 93 03 03 88

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.