fbpx

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

17.11. 2022

Robert Eriksson Adm dir

Foto: Sjømatbedriftene.

Forslaget om grunnrenteskatt angår en samlet verdikjede. Næringens organisasjoner er bedt om å stille i møte med Finansdepartementet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har fredag 18. november invitert de fem største selskapene til 45 minutters innspillsmøte om forslag til grunnrenteskatt for havbruksindustrien. Selskapene har takket for invitasjonen og for at regjeringen initierer til direkte dialog om akutte problemstillinger.

Det er en lang og stolt tradisjon i Norge for ryddige, konstruktive og grundige prosesser hvor man inkluderer partene i arbeidslivet, søker brede flertall på Stortinget og deretter innfører det Stortinget har vedtatt. Oppfordringen fra selskapene er at prosessen med forslag om grunnrenteskatt ikke skal være noe unntak.

Selskapene har notert at Statsministeren uttaler at møtet vil oppklare spørsmål til normpris og hvordan regjeringens forslag skal fortolkes. Dette er bare én av svært mange utfordringer med det fremlagte forslaget om tredobling av skattetrykket på havbruksindustrien. 

Havbruksindustrien er kompleks med stort industrielt omland. Alle selskapene i dette industrielle økosystemet er berørt av forslaget som er fremlagt. Dette gjør det desto viktigere med en grundig og ryddig prosess gjennom høringsprosess frem til politisk vedtak i Stortinget.

Regjeringens forslag til vesentlige og omfattende endringer i havbruksindustrien sine rammevilkår er ikke noe som bare angår de fem største selskapene. Dette rammer hele verdikjeden. Følgelig mener selskapene det er riktig at bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene stiller i møtet med finansministeren og fiskeri- og havministeren på fredag. Industrien består av komplekse verdikjeder og selskaper med ulike størrelser.  Store, mellomstore og små selskaper i hele verdikjeden bør være inkludert. Ved at bransjeorganisasjonene stiller i møtet vil man sikre at en samlet næring blir ivaretatt. 

 

Kontaktpersoner:

Robert Eriksson, adm dir Sjømatbedriftene, tlf 950 68797

Geir Ove Ystmark, adm dir Sjømat Norge, tlf 481 27155

 

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.