fbpx

Fiskerinæringen for viktig til å bli en parentes i budsjettforhandlingene

22.11. 2022

Robert Eriksson Adm dir

Foto: Odd Kristian Dahle, Fiskebåt

Fiskerinæringen for viktig til å bli en parentes i budsjettforhandlingene

Pressemelding

Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskebåt registrerer at SV vil kreve at spørsmålet om havdeling tas opp i forbindelse med budsjettforhandlingene på Stortinget, og i den forbindelse kreves det at de største kystfartøyene skal henvises til å fiske 4 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Bakgrunn for SV sitt forslag er at det er fremsatt påstander om at de større kystfartøy fortrenger de minste, en fremstilling vi mener er unyansert og lite dokumentert. Det er ingen tvil om at SV sitt forslag vil medføre store konsekvenser for helårlige arbeidsplasser i landindustrien langs hele Finnmarkskysten. Dette vil i sin tur også gå ut over de mindre mobile fiskefartøyene, da flere foredlings- og mottaksanlegg vil måtte permittere egne ansatte og holde dørene stengt store deler av året. 

 

Landindustrien og fiskeflåten er for viktig til at spørsmålet om havdeling tas i en «bisetning» i forbindelse med budsjettforhandlingene slik SV ser ut til å kreve. Det forventes derfor at spørsmålet utredes på en ryddig og god måte, gjennom at man får frem fakta som kan danne grunnlag for gode og veloverveide beslutninger. Vi er derfor helt på linje med Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i at spørsmålet om havdeling må sendes på høring.

 

 

Sjømat Norge                                 Sjømatbedriftene                          Fiskebåt

Geir Ove Ystmark                          Robert Eriksson                             Audun Maråk

Adm.dir                                          Adm. dir                                          Adm. dir

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.