fbpx

Lavere formuesverdsetting av oppdrettstillatelser for inntektsåret 2022

25.11. 2022

Robert Eriksson Adm dir

Foto: Sjømatbedriftene

Regjeringen foreslår å innføre en særregel for formuesverdsetting av oppdrettstillatelser i ikke-børsnoterte selskap for inntektsåret 2022. Istedenfor å bruke auksjonsverdier fra 2020, som skulle vært brukt, foreslår regjeringen å ta utgangspunkt i de oppnådde og lavere auksjonsprisene fra oktober 2022 til formuesverdsetting. Formuesskatten blir derfor redusert for eiere av havbrukstillatelser.

Regjeringen har i dag lagt ut melding hvor  de foreslår å innføre en særregel for formuesverdsetting av oppdrettstillatelser i ikke-børsnoterte selskap for inntektsåret 2022

I en kommentar sier styreleder i Sjømatbedriftene Håvard Høgstad dette:

«Vi er skuffet»

Sjømatbedriftene registrerer at de reduserte vederlagene i årets auksjon av MTB også skal gjøres gjeldende for fjorårets skattemelding. Dette kommer som en følge av at markedet for tillatelser endret seg dramatisk i det regjeringen varslet innføring av grunnrenteskatt. Dette er i og for seg en riktig tilnærming, ettersom man etter alle andre regnskapsprinsipper skal legge til grunn kjent informasjon, også etter skjæringsdato.

Beslutningen endrer allikevel ikke det faktum at konsesjonene ikke kan prises med auksjonsprisen som utgangspunkt alene, ettersom auksjonene bygger på en prisvillighet basert på at man kun kjøper et lite tilleggsvolum der eksisterende produksjon allerede har tatt hovedvekten av kostnadene, sier styreleder Håvard Høgstad i Sjømatbedrfitene

Sjømatbedriftene er derfor skuffet over at Finansdepartementet ikke har svart på vår og Sjømat Norge sin henvendelse, der man ber om en klargjøring av prinsipp for verdsettelse.

Løsningen ligger i en sjablongregel slik Sjømatbedriftene har foreslått. Dette vil skape forutsigbarhet for framtidig verdsetting av tillatelser, avslutter han Høgstad.

 

 

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.