fbpx

Benchmark signerer opsjon for tomt i Ulvik for en mulig produksjonsutvidelse i Sør-Norge

21.12. 2022

Robert Eriksson Adm dir

Benchmark signerer opsjon for tomt i Ulvik for en mulig produksjonsutvidelse i Sør-Norge.

Den 14. desember 2022 har Benchmark Genetics Norway AS signert en opsjonsavtale for en tomt til et potensielt nytt landbasert stamfisk- og rognanlegg i Osa i Ulvik Herad. Sterk etterspørsel i markedet nasjonalt og internasjonalt, samt behovet for en langsiktig planlegging av rognforsyning i Norge ligger til grunn i avgjørelsen.

Tomten ligger fint plassert i Osa innerst i Hardangerfjorden med nær tilknytning til kommunesenteret i Ulvik. Etter en omfattende prosess med vurdering av flere alternativer, falt valget til slutt på Osa grunnet de særskilte naturgitte forutsetningene, som høy tilgang på godt vann. At kommunestyret også har vært særlig imøtekommende i prosessen, medførte at pendelen til slutt gikk i Ulvik sin favør.

Benchmark Genetics har siden 2019 hatt en tilsvarende produksjon i Sørfold kommune i Nordland gjennom selskapet Benchmark Genetics Salten AS. Her er selskapet en betydelig arbeidsgiver med 30 heltids- og kompetansearbeidsplasser tilknyttet anlegget. Et lukket landbasert anlegg er også bra for miljøet i form av ingen rømmingsrisiko, ingen lus eller smitte som kan påvirke villaksen, og rensing av avløpsvannet slik at avføring og fôrrester ikke blir tilbakeført fjorden.

Benchmark driver det norske avlsprogrammet SalmoBreed, som har avlskjernen i Lønningdal i Bjørnafjorden Kommune, bare 2,5 times kjøring fra Osa. Det er basert på stamfisk som ble hentet fra flere elver på Vestlandet, herunder Vosso, og har gjennomgått betydelig genetisk fremgang på ulike egenskaper i løpet av de 13 generasjonene som SalmoBreed-stammen har vært i avl.

Nærheten til regionsenteret Voss er en annen fordel med tomten i Osa, både for arbeidskraft, leverandørindustri og muligheter for å levere slam fra produksjonen til biogassanlegget som er under oppbygging.

Rudi Ripman Seim, som er leder for produksjonen i Norge og global fiskehelse, har ansvar for prosjektet og har i lengre tid vært i dialog med Ulvik Herad om den aktuelle tomten som er svært god egnet til prosjektet.

– Her er grunnen spekket med vann fra biosikre kilder som vi kan hente opp til fisken i anlegget hele året. Dette har vi veldig god erfaring med fra produksjonen vår på Island hvor vi også benytter grunnvann som aldri har vært i kontakt med annen fisk, sier Rudi Ripman Seim.

I tiden fremover vil Benchmark Genetics prioritere arbeidet med å innhente tillatelser fra myndighetene til å etablere produksjonsanlegget. Administrerende direktør for Benchmark Genetics Norway AS, og leder av Benchmark’ genetikkdivisjon, Jan-Emil Johannessen er forsiktig optimist med hensyn til den videre prosessen.

-Erfaringsmessig kan slike prosesser ta veldig lang tid, men det faktum at det er underskudd på denne type rogn i Norge og at det allerede foreligger et vannuttak på tomten gjør at vi håper at prosessen kan gå noe fortere, sier han.

 

Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen er glad for at et viktig steg i prosjektet nå er tatt.

-Ei etablering som dette kan bety svært mykje for Ulvik. Nye arbeidsplassar, innbyggarar og større breidde i næringslivet lokalt, er viktig for framtida. Samstundes er det avgjerande for oss at ny aktivitet er forsvarleg på alle vis, både økonomisk og i forhold til natur og miljø. Benchmark Genetics er eit solid selskap med høg kompetanse på sine område, og vi har so langt hatt eit svært godt og konstruktivt samarbeid med dei. Vi ønskjer dei velkomen til Osa og Ulvik, og ser fram til det vidare samarbeidet, sier ordføreren i Ulvik.

 

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.