fbpx

Felles sporingsløsning for rømt laks

13.01. 2023

Robert Eriksson Adm dir

Foto: Sporbarhet AS

Sporbarhet AS ble opprettet for å utvikle og drive et nasjonalt system for sporing av rømt oppdrettslaks. Systemet er nå ferdig etablert, og Sporbarhet AS har allerede bistått Fiskeridirektoratet i sporing av rømt laks. Det er også utført egne tester for å bekrefte at systemet fungerer.

Det etablerte sporingssystemet har følgende hovedkomponenter:

  • Det er opprettet en Dataportal der genetisk informasjon om stamfisk
  • Genetiske analyser av rømt laks utføres, og informasjonen legges inn i Dataportalen.
  • En farskapstest sørger for at vi finner rett far til den rømte laksen. Den genetiske testen har svært høy sikkerhet.
  • Der de genetiske analysene peker på flere lokaliteter vil geoelementanalyse fra innsamlede skjell benyttes for å finne rett lokalitet.

Informasjon om fiskegrupper og lokaliteter overføres digitalt mellom medlemmer og Sporbarhet. I tillegg sendes det inn skjellprøver fra grupper av fisk. Sporingsløsningen skal være selvfinansierende, og det arbeides med en løsning der dagens eiermodell avløses slik at den samlete næringen står for driften av sporingen.

Det etableres nå en forskrift med krav om felles sporingsløsning for alle innehavere av tillatelser etter laksetildelingsforskriften. Dette er et arbeid som Fiskeridirektoratet skal gjennomføre innen utgangen av 2022. Når innholdet i denne forskriften er bedre kjent, ønsker Sporbarhet å invitere inn resten av næringen i sin sporingsløsning.

Dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon om sporingsløsningen kan dere ta kontakt med Daglig leder Helge Klungland (helge.klungland@sporbarhet.com).

 

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.