fbpx

Framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov i sjømatnæringen

13.01. 2023

Robert Eriksson Adm dir

Foto: Marius Fiskum (t.v.) / Grethe Hillersøy (t.h.). © Norges Sjømatråd.

Sjømatnæringen er en av få næringer med potensial til å øke eksportinntektene til Norge. Tilgang til etterspurt kompetanse er av vesentlig betydning. Næringen har imidlertid til dels store utfordringer med å dekke inn nåværende kompetansebehov

Ett av to selskap opplever i dag rekrutteringsproblemer. Etterspørselen etter kompetanse virker heller ikke å avta i årene som kommer. De framtidige kompetansebehovene i sjømatnæringen spenner mange fagfelt over alle utdanningsnivå.

Behovet for lederkompetanse er særlig fremtredende. Det samme er behovet for å rekruttere prosess- og maskinoperatører og kandidater til primærnæringsyrker, som fiskere og havbruksarbeidere. Sjømatnæringen er dessuten mangfoldig, noe som kommer klart fram i ulike kompetanse- og rekrutteringsbehov mellom sektorene fiskeri, havbruk, foredlingsindustri og rene salgsselskap (inkl. eksportører). Det viser en fersk rapport fra Møreforsking, NCE Blue Legasea og ÅKP  (FHF-prosjekt 901711).

Rapporten kan dere lese her

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.