fbpx

I dag lanseres Akvakulturportalen

17.01. 2023

Lingalaks lokalitet

Foto: Lingalaks AS

Fiskeridirektoratet har i dag lansert Akvakulturportalen. Alle myndigheter som er involvert i behandling av akvakultursøknader vil nå ha samme vei inn til søknadene.

Akvakulturportalen er eid av Fiskeridirektoratet, men er utviklet i samarbeid med fylkeskommunene, Mattilsynet, Statsforvalterne, Miljødirektoratet og Kystverket. Representanter fra havbruksnæringen har også gitt innspill til søknadsskjemaene, og deltatt i pilottestingen.

– En ny digital søknadsportal har vært et ønske både fra næringen og fra de øvrige myndighetene, og vi er glade for at dette nå er en realitet, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Effektivitet og likebehandling

Fiskeridirektoratet har det overordnede faglige ansvaret for tildelingen av akvakulturtillatelser, og skal medvirke til å sikre en transparent og balansert søknadsprosess.

– En felles søknadsportal skal sikre gjennomsiktighet ved at alle myndighetene til enhver tid har tilgang på den samme informasjonen. Portalen legger til rette for at utveksling av tilleggsopplysninger med søker blir tilgjengelig for alle de involverte myndighetene. Dette skal bidra til å effektivisere saksbehandlingen og sikre likebehandling av søknadene, sier fiskeridirektøren.

Den første versjonen av portalen omfatter kun søknader om ny lokalitet og endret lokalitet etter laksetildelingsforskriften. Søknadsskjemaene for denne typen søknader er også revidert, og innehavere av akvakulturtillatelser vil nå kunne søke om ny lokalitet eller endring av lokalitet gjennom Min side.

– I denne nye løsningen vil det også være lettere for både søkere og saksbehandlere å følge med på hvor søknaden er i saksbehandlingsprosessen, sier fiskeridirektøren.

Videreutvikling av portalen

Fiskeridirektoratet vil fortsette arbeidet med å videreutvikle Akvakulturportalen. På sikt vil portalen inkludere flere søknadstyper, så som akvakultur til andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.

Akvakulturportalen er under utvikling. Dersom du har spørsmål eller innspill, kan du sende en e-post til akva-hjelp@fiskeridir.no .

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.