fbpx

Nærings- og fiskeridepartementet endrer passivitetsreglene i havbruksregelverket

23.03. 2023

NFD logo

Foto: NFD

 

Nærings- og fiskeridepartementet forlenger perioden med passivitet fra to år til tre år som vilkår for tilbaketrekking av havbrukslokaliteter.

Orndringen omfatter både tilbaketrekking av lokaliteter i laksetildelingsforskriften § 9-1 og tilbaketrekking av tillatelser i forskrift om akvakultur, andre fiskearter § 18.

– Dette er et viktig tiltak for oppdretterne og deres mulighet for å planlegge produksjonen på en mer fleksibel måte. Muligheten for lengre perioder med passivitet vil gi innehaverne av havbrukstillatelser større fleksibilitet i deres drift. Jeg er opptatt av gode rammebetingelser for havbruksnæringen, og jeg mener at denne endringen balanserer de ulike hensynene på en god måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Formålet med passivitetsreglene er å hindre at lokaliteter ligger brakk og beslaglegger areal som kunne vært nyttet til akvakultur eller andre formål. I praksis har det vært variasjon i varigheten av passivitet før lokaliteter har vært trukket tilbake. Endringen vil bidra til bedre samsvar mellom forskriftsbestemmelsene og forvaltningens praktisering av passivitetsbestemmelsene.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.